De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTERDIOCESANE PROEFWERKEN 2013-2014. Wat is de bedoeling van IDP? Met peilproeven, zoals de interdiocesane proeven, wordt gefocust op de realisatie van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTERDIOCESANE PROEFWERKEN 2013-2014. Wat is de bedoeling van IDP? Met peilproeven, zoals de interdiocesane proeven, wordt gefocust op de realisatie van."— Transcript van de presentatie:

1 INTERDIOCESANE PROEFWERKEN 2013-2014

2 Wat is de bedoeling van IDP? Met peilproeven, zoals de interdiocesane proeven, wordt gefocust op de realisatie van de leerplannen als een primaire opdracht voor elke school.

3 Werkgroep IDP op schoolniveau -Beginsituatie van elke klas voor afname van de proeven. -Diagnose van de behaalde resultaten -Interpreteren van de behaalde resultaten  verbanden leggen tussen opvallende resultaten  oorzaken en redenen voor opvallende resultaten -Diagnosticeren en uitdieping op schoolniveau (leerlingen, leerkrachten, methode, toetsafname, leerlijnen, toetsvragen zelf, prioriteitenplan, …)

4 Situering van onze school -Onze school bevindt zich (op basis van SES-indicatoren) in referentiegroep 2. Dit zijn 50% van de Vlaamse scholen. De school biedt de kinderen een eerder kansrijke leeromgeving aan. -2 leerlingen genoten van sticordi-maatregelen (handelingsplan). Hun resultaten werden NIET meegeteld in de globale resultaten.

5 Oplossen van de toetsvragen Selectie volgens opvallende resultaten Toetsvragen  wiskunde In groep oplossen van de geselecteerde vragen.

6 Inschatting van de vragen Schat hoeveel % onze leerlingen behaalden op elke toetsvraag. Noteer dit in het vakje van de toetsvraag.

7 Inschatting van de vragen Schat de moeilijkheid van elke toetsvraag in. Maak een top 5 van de moeilijkste oefeningen.

8 Bekijken van de resultaten

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Resultaten IDP 2013-2014 Taal school ref. groep Kerndictee71 (-4)75 Lezen73 (+0)73 Luisteren67 (+1)66 Taalbeschouwing54 (-7)61

26 Taal: Diagnose Ondanks mindere score op taalbeschouwing zijn het aantal opgaven met uitval beperkt.  Focus ligt op wiskunde!

27 Resultaten IDP 2013-2014 Wiskunde school ref. groep Bewerkingen70 (+0)70 Getallenkennis67 (-6)73 MMR55 (-4)59 Meetkunde56 (-11)67

28 Wiskunde: waar zijn onze leerlingen goed in? - Het gemiddelde berekenen - Inoefenen van maal- en deeltafels - Cijferend vermenigvuldigen en delen en deze toepassen bij moeilijke rekenopgaven - Handig rekenen

29 Wiskunde: waar zijn ze minder goed in? - Opgaven met meerdere stappen/opdrachten - In concrete situaties oplossingen zoeken voor een ruimtelijk probleem - De juiste oplossingsstrategie vinden bij een opgave.

30 Wiskunde: mogelijke oorzaken of redenen: - Algemene werkhouding verzwakt. - Te weinig of geen gebruik maken van kladbladen - Tijdens het rekenen wordt er te weinig teruggekoppeld naar het vraagstuk/de rekenopgave. - Te weinig concrete oefenmomenten in de klas met ruimtelijk materiaal. - Moeite met het voorstellen van driedimensionele figuren. - Oplossingen vinden voor ruimtelijke problemen.

31 Resultaten IDP 2009-2014

32 -Leerlingen scoren het minst goed op meetkunde.

33 Conclusie van de werkgroep IDP: a) Leerlingen stimuleren/verplichten om kladbladen, hulpmiddelen, … te gebruiken b) Omdat het gaat over een wiskundedoelstelling die enkel in het zesde leerjaar toegepast moet worden, zoeken we naar extra materiaal om in de andere leerjaren de voorbereidende taak te kunnen versterken. (Mk 45 start al in de kleuterschool) c) Werkhouding en leren leren aanpakken op schoolniveau!

34 Werkpunten in de klaspraktijk: Wiskundetoetsen: -belang van kladwerk benadrukken, stimuleren tot zelfs verplichten. -kladbladen ophalen en deze bij de toetsen voegen.

35 Werkpunten in de klaspraktijk: Huiswerk samenstellen met IDP-opgaven om leerlingen aan de vraagstelling te laten wennen.

36 Werkpunten in de klaspraktijk: Aanbod hoekenwerk versterken met opdrachten rond ruimtelijk inzicht. Aanbod ruimtelijk experimenteren uitbreiden.

37 Werkpunten schoolniveau Leren leren uitwerken en implimenteren op school  via prioriteitenplanning. Werkhouding bij leerlingen versterken.  nascholingen, ped. studiedag, praktijkmateriaal, …

38 IDP-testen schooljaar 2014-2015 IDP 4: thema België  Geen voorbereidingsproef, wel een verplichte test (periode 20/04 – 30/04)  IDP-proeven (periode 18/05 – 29/05)

39 IDP-testen schooljaar 2014-2015 IDP 6: thema Europa  Geen voorbereidingsproef, wel een verplichte online-test (periode 04/05 – 13/05)  Proeven Nederlands – wiskunde (periode 1/06 – 12/06)  Online proef W.O. (periode 08/06 – 17/06)


Download ppt "INTERDIOCESANE PROEFWERKEN 2013-2014. Wat is de bedoeling van IDP? Met peilproeven, zoals de interdiocesane proeven, wordt gefocust op de realisatie van."

Verwante presentaties


Ads door Google