De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe werkt het LSP? BART MULDER MARCO LOURENS 1 APRIL 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe werkt het LSP? BART MULDER MARCO LOURENS 1 APRIL 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe werkt het LSP? BART MULDER MARCO LOURENS 1 APRIL 2015

2 Hoe werkt het LSP? “Vindt u het goed dat wij uw medicatiegegevens raadpleegbaar maken voor andere zorgverleners?”

3 Hoe werkt het LSP?

4  Inleiding Het LSP is een verwijsindex  er worden geen gegevens opgeslagen Toestemming kan mondeling en schriftelijk Jongeren tot 12 jaar ‘ouders’ en 12-16 jaar ‘kind én ouders’ Toestemming is altijd intrekbaar Website van VZVZ is logging van LSP door patiënt op te vragen / niet iedereen kan zomaar medicatiegegevens opvragen (digi id)

5 Hoe werkt het LSP?

6 Meldingen van het LSP

7 Hoe werkt het LSP? Meldingen van het LSP

8 Hoe werkt het LSP? Meldingen van het LSP

9 Hoe werkt het LSP? Meldingen van het LSP

10 Hoe werkt het LSP?

11 Hoe werkt het LSP? Praktische informatie / Demo  LSP status op OK  BSN verifiëren, opt-in & behandelrelatie  Test patiënten  Voer deze patiënten in je eigen systeem in

12 Hoe werkt het LSP? Praktische informatie / Demo  BSN verifiëren/vergewissen  Verifiëren is voldoende volgens CGM, vergewissen is geen verplichting  Vele discussies en wegen  Vergewisplicht  “Wanneer de zorgaanbieder al bekend is met de patiënt heeft de zorgaanbieder t.a.v. deze patiënten geen identificatieplicht maar een vergewisplicht. Door het stellen van controlevragen mag/kan de zorgverlener de identiteit vaststellen om zo fouten bij het gebruik van het BSN te voorkomen. Bij twijfel alsnog aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument de identiteit van de patiënt vaststellen.” Begrippenlijst SBV-z

13 Hoe werkt het LSP? Praktische informatie / Demo Scherm LSP detail info

14 Hoe werkt het LSP? Praktische informatie / Demo  Blokkeren LSP  Op GBZ niveau  Stamgegevens/apotheken  Op patient niveau  Op receptregelniveau

15 Hoe werkt het LSP? Praktische informatie / Demo Werkt het LSP in de apotheek?  Bereikbaarheidstest  Stamgegevens/apotheken

16 Hoe werkt het LSP? Praktische informatie / Demo Zorgverleners / apotheken toevoegen  Stamgegevens/apotheken  Haal je eigen agb weg en druk op zoek  Nadeel je moet een AGB code hebben (vektis)

17 Hoe werkt het LSP? Praktische informatie / Demo UZI-pas  wijzigen pincode & deblokkeren met PUK-code

18 Hoe werkt het LSP? Praktische informatie / Demo LSP aantal dagen ophalen  Systeembeheer/parameters  Communicatie / aantal dagen vraag (LSP)  default op 185  365 ?

19 Hoe werkt het LSP? Praktische informatie / Demo Medewerkers koppelen & mandateren Stap 1  Aanmaken unieke medewerkerscode Stap 2  Log in met nieuwe inlognaam  Stamgegevens/uzi-pas beheer  Koppel Stap 3  Mandateren  Zoek de medewerker en voeg toe

20 Hoe werkt het LSP? Aandachtspunten (1)  LSP bevragen gaat automatisch bij receptmodule  kan ook handmatig  Opt-ins worden automatisch aangemeld  Als gevolg van uitdiensttreding medewerker UZI-pas intrekken via UZI-register én mandatering weghalen  Mogelijkheid van gastgebruik  vaak in dienstsituaties  instelling is na te vragen bij VZVZ  LSP rapportages

21 Hoe werkt het LSP? Aandachtspunten (2)  Opt-in Nee  géén medicatieoverdracht naar andere zorgverleners (ook niet via fax), patiënt is zelf verantwoordelijk  Iedere apotheek heeft haalplicht (aldus KNMP)  er zal daarom geen medicatieoverdracht plaatsvinden via fax van gegevens die via LSP overgedragen kunnen worden  Mutaties en stops etc.  kunnen (nog) niet via LSP  die voorlopig nog wel via fax (?)


Download ppt "Hoe werkt het LSP? BART MULDER MARCO LOURENS 1 APRIL 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google