De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Vandaag is de laatste dag voor het opgeven van namen voor door u geschikt geachte broeders voor het dienen in het ambt van ouderling of diaken, bij voorkeur voorzien van argumentatie, bij br. Mark de Fouw. Met ingang van volgende week zondag - 3 april - wordt het begin van de diensten uitgevoerd op de wijze, zoals recent in ’t kruispunt is gepubliceerd. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Uw gave aan de tafel wordt gevraagd voor de Diaconie. De collecte is bestemd voor het Hospice De Regenboog in Eindhoven, deze instelling biedt plaats aan 10 mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden en verleent zorg door een team van deskundige artsen, geestelijke verzorgers en vrijwilligers. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 30 maartBijbelstudieclub Dabar Ond: Amos, schets 8 Inl: Jaap Blom 1/2 aprilCycle for Hope MTB marathon 3 april9 30 kinderclub 9 30 bijbelgroep 3 april19 30 speciale jeugddienst met YfC Switch theater Emmauskerk, Eindhoven

6 Deze week zijn jarig: 27 maart:zr Rita Blom-Kwakkel 28 maart:zr Wilma Bondt-Postema zr Dieneke Uringa-Harwig 29 maart:zr Willemien Sytsma-Schriemer 30 maart:br Nick van Middelkoop br K. Visscher 1 april:Christine Meeske

7

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

10 Gezang 175C

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

12 Gezang 99 (NG56): 1, 2 1 U zij de glorie, opgestane Heer U zij de victorie nu en immer meer. Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

13 Gezang 99 (NG56): 1, 2 2 Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind en zegt telken kere: "Christus overwint". U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

16 Gezang 92, Gz 21: 1, 2, 3 1 Nu triomfeert de Zoon van God Hij is verrezen, dood ten spot, halleluja, met grote kracht en heerlijkheid. Hem zij de dank in eeuwigheid. Halleluja, halleluja.

17 Gezang 92, Gz 21: 1, 2, 3 2 O Jezus Christus, door uw dood redt Gij de zondaar uit zijn nood. Halleluja, halleluja. Leid ons door uw barmhartigheid met vreugde tot uw heerlijkheid. Halleluja, halleluja.

18 Gezang 92, Gz 21: 1, 2, 3 3 God, Vader op zijn hoge troon, met Christus, zijn geliefde Zoon, halleluja, en ook de Geest zij toegewijd lof, dank en eer in eeuwigheid. Halleluja, halleluja.

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

22 Opwekking 727 Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: Ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in honderd bochten, maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen.

23 Opwekking 727 Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker. U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij. U houdt mijn hele leven in uw handen en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

24 Opwekking 727 Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: Ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in honderd bochten, maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen.

25 Opwekking 727 De hele nacht lig ik aan God te denken. Ik voel dat Hij er is, zijn wijsheid geeft me rust. Dan word ik blij en zeker van mijn redding. Ik leef, ik leef naast God, ik val niet uit zijn hand.

26 Opwekking 727 Want U zult mij niet zomaar laten sterven. Ik hoef niet naar het graf, want U laat mij niet los. U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

29 Pasen start met ongeloof

30 Had God het niet slimmer kunnen aanpakken?

31 God komt ons te hulp!

32 Luister naar Jezus’ profetische woorden

33 Wie zijn dood niet begrijpt, kan zijn leven niet vatten

34 Ontdek de waarde van zijn offer, en je vreugde is compleet!

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

36 Sela “Volheid van God”: 2, 3 2 Volheid van God; zijn Vaders genade straalt van ‘t gelaat van Jezus. Hij boog zich om de mensheid te dragen, koos voor de weg naar Golgotha. Christus die zonder zonde was, droeg onze schuld en onze straf. Volheid van God; veracht en verbrijzeld, stierf voor de schuld van de wereld.

37 Sela “Volheid van God”: 2, 3 3 Volheid van God, de hoop die doet leven: God houdt zijn woord, in Jezus. Christus’ gehoorzaamheid bracht vergeving; zo leidt Hij ons tot heerlijkheid. Nu leggen wij ons leven neer hier voor de troon van onze Heer. Volheid van leven, eeuwige blijdschap! God schenkt zijn liefde aan de wereld.

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

40 Gezang 114, Gz22: 1, 2, 7 1 Jezus is mijn toeverlaat. Hij, mijn Heiland, is het leven. Ik zal aan Gods wijze raad mij blijmoedig overgeven. Jaagt de dood nog angsten aan, Hij, mijn Heiland, heeft voldaan.

41 Gezang 114, Gz22: 1, 2, 7 2 Groot is 't heil dat Jezus geeft. 'k Zal als Hij, onsterflijk wezen, zijn, waar Hij, mijn Heiland, leeft. Waarom zou ik dan nog vrezen? 't Heerlijk Hoofd is opgewekt, dat zijn leden tot zich trekt.

42 Gezang 114, Gz22: 1, 2, 7 7 Kerk van God, wees zeer verheugd, leg op Christus’ trouw u neder. Juich van harte, vol van vreugd: eenmaal komt Hij tot u weder, die met luid bazuingeschal ’t dodenrijk ontsluiten zal.

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

45 Gezang 95 NG52: 3, 4 3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan! Wie in ‘t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. 4 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan: een leven door zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid.

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

47 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

48 Hillsong: O praise the name 1 Ik denk terug aan Golgotha Waar Jezus leed en stierf voor mij Zijn handen en voeten doorboord Mijn Redder droeg de vloek voor mij 2 In doeken en verdriet gehuld Legden ze Hem in Jozef's graf Verzegeld door een zware steen De Messias is geheel alleen

49 Hillsong: O praise the name Refrein O prijs de Naam van de Heer mijn God O prijs Zijn Naam voor eeuwig Voor altijd prijzen we U alleen O Heer, O Heer mijn God

50 Hillsong: O praise the name 3 Maar 's ochtends vroeg de derde dag Stond Hij weer op de Zoon van God Hij overwon dood heeft geen macht De Koning leeft in al zijn kracht 4 Hij komt terug in al Zijn pracht Stralende zon doorboort de nacht Dan sta ik op zoals Hij deed Mijn blik gericht op Zijn aangezicht

51 Hillsong: O praise the name Refrein O prijs de Naam van de Heer mijn God O prijs Zijn Naam voor eeuwig Voor altijd prijzen we U alleen O Heer, O Heer mijn God

52 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

53 Psalm 32: 3, 5 3 Laat tot U komen elk van uw beminden ten tijde, HERE, dat U Zich laat vinden. Ook als een vloedgolf hem dreigt neer te slaan, hoe hoog ze komt, zij raakt hem zelfs niet aan. U bent voor mij een schuilplaats in gevaren en voor benauwdheid zult U mij bewaren. U hebt met jubelzangen mij omringd, nu al uw volk van uw verlossing zingt.

54 Psalm 32: 3, 5 5 Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op Hem vertrouwt en schuld belijdt, omringt Hij met zijn goedertierenheid. Verheugt u in de HERE, alle vromen, u mag tot God met grote vreugde komen. Rechtvaardigen, weest in de HEER verblijd en zingt Hem lof in alle eeuwigheid!

55 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen

56 Gezang 182E 4-stemmig

57 Liturgieds. K. Harmannij Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van God”:2, 3 Gezang114:1, 2, 7 Gezang95:3, 4 Psalm32:3, 5 Gezang182E:Amen Collecte: Hospice De Regenboog

58


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Hospice De Regenboog Gezang99:1, 2 Kolossenzen3:1 - 11 Gezang92:1, 2, 3 Lucas23:55 - 24:12 Opwekking727: “Volheid van."

Verwante presentaties


Ads door Google