De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AANGEPAST LEZEN Frans Schuurman in samenwerking met: Gerrie Kees Reijman 31 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AANGEPAST LEZEN Frans Schuurman in samenwerking met: Gerrie Kees Reijman 31 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 AANGEPAST LEZEN Frans Schuurman in samenwerking met: Gerrie Kees Reijman 31 maart 2008

2 Onderwerpen Netwerk voor verwijzen van Mmeb. Belangenbehartiging en informatie, lokaal, provinciaal en landelijk Omgang mensen m/e beperking Interactief gesprek Kees en Gerrie

3 Lokale organisaties (zie lijst) Alm: Stedelijk Overleg Gehand. Almere Dronten: Stichting Onder Dak / ANGO Lelystad: Gehandicapten Overleg Lelystad NOP: St. Belangenbehartiging Geh. NOP Zeew: Alleen adviesorg. voor gemeente Urk: Geen Wmo loket van iedere gemeente

4 Provinciale organisaties Zorgbelang Flevoland Collectieve belangenbehartiging WZW Informatie Bureau Gezondheidszorg Individuele informatie, hulp om zelf vervolgstappen te kunnen nemen en klachtenregistratie MEE IJsselmeeroevers Traject met individuele ondersteuning op maat + info

5 Vervolg prov. Org. Ned.Ver.voor Slechthorenden afd. NO Flevoland.Afd. ZO Fl. is slapende Belangenbehartiging en info St. VG belang bel.beh. mensen met een verstandelijke bep. Ned.Ver.van Blinden en Slechtzienden NVBS afd. West Overijssel en Veluwe

6 Landelijk organisaties Viziris (www.ooglijn.nl): –NVBS –NVG (geleide honden) –MD vereniging –Glaucoom vereniging –Retina Ned. –Fovig (ouder van vis. geh.) Fed. Slechtzienden- en blindenbelang

7 Vervolg landelijke organisaties Diverse andere org. voor vis. geh. Chronisch zieken Gehandicaptenraad ‘Vakbond’ voor mensen met een beperk. Ned. Patiënten Consumenten Federa. Belangenbeh. / Gids patienteninform.

8 Mensen met een functie beperking 11 % van bevolking Motorisch Uithoudingsvermogen Visueel Auditief Verstandelijk Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

9 Maatregelen Integraal waar mogelijk Gelijkwaardig Gebouw (toegankelijkheid) (nieuwe bib) Inrichting (balies, oriënteren) Collectie (grootletter) Bejegening (sociale toegankelijkheid) (Ervarings)deskundig (zich kunnen verplaatsen in …/mee kunnen denken)

10 Voorbeelden Dialoog in donker in donker suiker in koffie / betalen Met simulatiebril door winkelcentrum zelf ervaren / zelf kunnen nadenken Verwijzen vanaf balie volg gele lijn / u moet die kant op

11 Kees en Gerrie interactief deel Weinig ervaring met bib. (muziek) Hoe lezen ze boeken Gebruik van computer thuis Hoe tot nu boeken lenen? Wat kan bibliotheek betekenen?

12


Download ppt "AANGEPAST LEZEN Frans Schuurman in samenwerking met: Gerrie Kees Reijman 31 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google