De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Verzuimloket DUO & regionale ontwikkelingen RMC regio 13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Verzuimloket DUO & regionale ontwikkelingen RMC regio 13."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Verzuimloket DUO & regionale ontwikkelingen RMC regio 13

2 2 Aanmeldapplicatie RMC Achterhoek waar VO en MBO potentiële VSV’ers melden.. Versus Digitaal Verzuimloket/BRON Leveringen aan gemeenten Maandrapportages Wat melden we waar en wanneer / ‘dubbele actie’ Generieke tool / Verzuimprotocol Verzuimsoorten & 18+

3 3 Ontwikkelingen Verzuim en VSV Releases Digitaal Verzuimloket/maandrapportages Locatiecode BVE in BRON voor de gegevenslevering (veld locatie Digitaal Verzuimloket vooralsnog ongewijzigd) Contactpersonen onderwijslocaties Verzuimdagspecificatie Machinekoppeling Digitaal Verzuimloket Richtlijnen OCW-VSV Actualiteitseis BRON en vervallen aanlevering

4 4 Beveiligde site, dé toegang tot uw informatie Voordelen van de Beveiligde site De beheerders beveiligde site autoriseren gebruikers (Verzuimloket / gegevenslevering / maandrapportages) De beheerder ontvangt de token (nummergenerator) & de gebruiker ontvangt de gebruikersnaam en het wachtwoord De verschillende rollen (o.a. ‘rapportages Verzuim/ BRON’, behandelaar-RMC of -N&R)

5 5 Digitaal Verzuimloket Aandachtspunten: wanneer je geen verzuimmelding kunt doen PGN en GBA de I’tjes verzuimsoorten, 18+ onder ‘RMC verzuim 18+’ optie ‘actie gewenst’ onderwijslocatie en contactpersonen ‘ondernomen actie door school’ afwijkend adres button historie

6 6 Maandrapportages VSV/Verzuim Waar komen de rapportagegegevens vandaan? Basisregister Onderwijs (BRON), waar uitschrijvingen en (her)inschrijvingen door de onderwijsinstellingen worden gemeld. Het Digitaal Verzuimloket Ophalen bestanden via de Beveiligde site: Inloggen Beveiligde site, linkermenu uitwisselen bestanden en dan ophalen/raadplegen bestanden

7 7 Rapportages, wat is er beschikbaar? Rapportages uitschrijving zonder startkwalificatie, herinschrijvingen & relatief verzuim; Rapportages worden na drie maanden automatisch verwijderd; Verbetertraject samen met OCW-VSV (via ons e-zine). De reden van de vermelding in de rapportage A01 met als mogelijke waarden: Geen inschrijving / Inschrijving zonder aanmelding voor bekostiging / Inschrijving examendeelnemer. /Geen inschrijving, wel VMBO diploma.

8 8 Codering in de bestandsnaam: A01Uitschrijvingen zonder startkwalificatie per ontvanger* A02Herinschrijvingen per ontvanger* A03Cumulatief aantal sinds 1 oktober per ontvanger A04Actuele workload* /// A05Startset R01Meldingen per status (18-/18+, verzuimsoort) R02Aantal meldingen per maand R03Aantal per regio per deelnemende instelling R04Aantal meldingen per regio per gemeente R05Aantal meldingen per UVI per loket per maand R06Namen, BSN en gemeente van de deelnemers voor wie de afgelopen maand een verzuimmelding is gedaan

9 9 Maandrapportages herkomst Verzamelen maandgegevens: wanneer?  elk eerste volledige weekend van de maand; waar vandaan?  gegevens voor de maandrapportages ‘uitschrijving zonder startkwalificatie’ komen uit BRON en verzuimmeldingen uit het Verzuimloket; peildatum t2 is telkens de 1e dag van de maand; mutaties tot het “eerste volledige weekend van de maand” worden meegenomen. N.B.: startset van 1 oktober (peildatum t1) wordt elke maand opnieuw bepaald.

10 10 Maandrapportages aandachtpunten Verschillen met eigen administratie en vermelding op ‘uitschrijvingen zonder startkwalificatie’: niet-bekostigde inschrijvingen (bij herinschrijving); herinschrijvingen nog niet binnen bij DUO; examendeelnemers worden vergeten te tellen. Verlate mutaties niet in de startset van 1 oktober Zomerpiek in de maandrapportages Leeswijzers en PvL maandrapportages online

11 11 Verschil in definities.. Convenantdefinitie versus RMC-definitie: Leeftijdsspanne Bekostigingsstatus Schooljaar / campagnejaar (1 okt startset) Convenantendefinitie ~ maandrapportages ~ leeftijd 12 t/m 21 jaar RMC-definitie ~ gegevenslevering ~ leeftijd 4 tot 23 jaar

12 12 Communicatie www.DUO.nlwww.DUO.nl ~ Zakelijk ~ Verzuim / Gemeenten Contactinformatie – nieuwsbrief – Verzuimloket en ‘m2m’ – maandrapportages - overlegcircuit OCWwww.aanvalopschooluitval.nlwww.aanvalopschooluitval.nl Ingradowww.ingrado.nlwww.ingrado.nl

13 13 Synergie rapportages en leveringen Maandrapportages gaan uit van de bekostigingsstatus, leveringen van de inschrijving op zich. Maandrapportages gaan uit van nieuwe VSV’ers per 1 oktober, leveringen per begin schooljaar. Maandrapportages zijn de afslag van leveringen, mits binnen de rekenregels.

14 14 Van maandrapportage, via N&R naar totalen Maandrapportages bieden actuele sturing Begin- en eindstand leveren een foto op Voorlopige foto eindstand in februari bekend Definitieve foto eindstand in oktober bekend Mutaties op voorlopige cijfers tot de mutatiestop, middels accountantsverklaring en betrekking op 1 oktober v.h. convenantjaar. 1-10-2010 > 1-10-2011 > februari 2012 > maart 2012 > oktober 2012 = definitief.


Download ppt "Bijeenkomst Verzuimloket DUO & regionale ontwikkelingen RMC regio 13."

Verwante presentaties


Ads door Google