De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stedendag verantwoording GSB III Verantwoording en controle Ad Marneffe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stedendag verantwoording GSB III Verantwoording en controle Ad Marneffe."— Transcript van de presentatie:

1 Stedendag verantwoording GSB III Verantwoording en controle Ad Marneffe

2 20 november 2008 GSB III I pagina2 Verantwoording 2005-2009 Financieel: jaarlijks in jaarrekening met SiSa bijlage (ook 2005 is naar SiSa “omgezet” ) Prestaties: idem, of in jaarrekening 2009 (SiSa bijlage)

3 20 november 2008 GSB III I pagina3 Verantwoording 2005-2009 (2) Financieel: rechtmatige besteding BDU –In overeenstemming met regelgeving BDU –In overeenstemming met algemene rechtmatigheidregels –Algemene kaders: Besluit begroting en verantwoording SiSa (Financiële verhoudingswet, Besluit financiële verhoudingswet, AMvB/circulaire SiSa Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) Kadernota platform rechtmatigheid

4 20 november 2008 GSB III I pagina4 Verantwoording 2005-2009 (3) Prestaties: gerealiseerde prestatie-indicatoren –Conform convenant tussen gemeente en Rijk, op basis van afgesproken indicatoren (incl. maatwerkafspraken) –Uiterlijk in SiSa bijlage 2009 –Kaders: Regelgeving BDU’s waaruit doelstellingen BDU blijken Convenant, beschikkingen en MOP SiSa (Financiële verhoudingswet, Besluit financiële verhoudingswet, AMvB/circulaire SiSa)

5 20 november 2008 GSB III I pagina5 Accountantscontrole Controleobject is jaarrekening inclusief SiSa bijlage Gericht op: –Getrouwe weergave (algemene eis BBV) –Rechtmatigheid verantwoorde bestedingen –Deugdelijke totstandkoming (van de registratie van de verantwoorde) prestatie- indicatoren

6 20 november 2008 GSB III I pagina6 Accountantscontrole (2) Kaders: –BAPG (toleranties 1%-3%) –Circulaire SiSa –Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa (risicoanalyse en deelwaarneming(en)) –Kadernota Platform Rechtmatigheid

7 20 november 2008 GSB III I pagina7 Accountantscontrole (3) Prestatie-indicatoren: –Aard controle volgens codering SiSa = D1 –Wel deugdelijke totstandkoming registratie (inclusief risicoanalyse), niet inhoudelijke juistheid –Geen deelwaarneming op de juistheid van de als gerealiseerd verantwoorde indicator. Geen standaard voor registratiesystemen, maatwerk per indicator en per gemeente.

8 20 november 2008 GSB III I pagina8 Rapportage accountantscontrole Getrouwheid en rechtmatigheid: –Accountantsverklaring –Verslag van bevindingen (boven rapporteringtoleranties, via tabel) Prestatie-indicatoren: –Verslag van bevindingen (boven rapporteringtoleranties, via tabel)

9 Nivra publicatie (wegwijzer, geen regelgeving) “ Niet financiële informatie (NFI) in beweging” Conclusies (mijn vertaling): –Er is geen uniform referentiekader t.a.v. eisen aan NFI –Interne beheersingsmaatregelen moeten voldoende waarborgen bieden. –Denk daarbij aan checks and balances en herleidbaarheid naar de bronnen 20 november 2008 GSB III I pagina9

10 20 november 2008 GSB III I pagina10 Aandachtspunten Verantwoording van derden (gesubsidieerde instellingen) en de controle daar op –Rechtmatige besteding –Prestatieverantwoording –Tijdstip van afrekening Begrip “besteed” is per regeling anders.

11 20 november 2008 GSB III I pagina11 Vraag- en discussiepunten Wat zijn de gevolgen als de accountant: Geen goedkeurende verklaring geeft Wel een goedkeurende verklaring geeft, maar: –Financiële bevindingen rapporteert –Bevindingen heeft t.a.v. totstandkoming prestatie- indicatoren Waarbij de aard van een bevinding kan zijn: –Onjuistheid/onrechtmatigheid –Onzekerheid

12 20 november 2008 GSB III I pagina12 Vraag- en discussiepunten (2) O.a. zijn onzekerheden denkbaar over de deugdelijke totstandkoming van de registratie van de gerealiseerde indicatoren Probleem: het ontbreken van eenduidige normen voor het registratiesysteem Stelling: WWI zal daarom bevindingen van accountants zorgvuldig moeten afwegen, mede in het licht van wel/niet verwijtbaar

13 20 november 2008 GSB III I pagina13 Vraag- en discussiepunten (3) Landelijke bronnen voor een aantal indicatoren: Vraag 1: Als een gemeente het niet eens is met de gerapporteerde indicator, mag zij dan zelf de juiste indicator aantonen? Vraag 2: valt dat dan onder de accountantstoets op de deugdelijke totstandkoming van de registratie? Vraag 3: Als de landelijke bron niet ter discussie staat, valt die dan onder de reikwijdte van de accountantstoets op de deugdelijke totstandkoming van die registratie?

14 En voor accountants: Wordt assurance gevraagd en gegeven over het proces (deugdelijke totstandkoming prestatie-indicatoren) (COS 3000) of worden alleen feitelijke bevindingen gerapporteerd (COS 4400) 20 november 2008 GSB III I pagina14

15 Vanmiddag duidelijkheid 20 november 2008 GSB III I pagina15


Download ppt "Stedendag verantwoording GSB III Verantwoording en controle Ad Marneffe."

Verwante presentaties


Ads door Google