De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012 CQ-index Ontwikkeling Stand van zaken Toepassing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012 CQ-index Ontwikkeling Stand van zaken Toepassing."— Transcript van de presentatie:

1 CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012 CQ-index Ontwikkeling Stand van zaken Toepassing

2 Wat is een CQ-index? De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt gewerkt met online vragenlijsten en met interviews. Op deze manier kan men achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Er zijn veel verschillende onderzoeksbureaus en organisaties die op uiteenlopende manieren onderzoek doen naar de kwaliteit van de zorg. Helaas zijn de onderzoeksresultaten niet vergelijkbaar. De CQ-index is nodig om te komen tot betrouwbare, valide en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van de zorg vanuit het oogpunt van de gebruiker. Het is de meest actuele wetenschappelijk gevalideerde meetstandaard. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg. CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012

3 CQI-vragenlijsten CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012

4 CQ-index gehandicaptenzorg CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012 Cliënten met een verstandelijke beperking Cliënten met een lichamelijke beperking Cliënten met een zintuiglijke beperking Mondelinge en schriftelijke lijsten Wonen, dagbesteding, ambulant

5 Ontwikkeltraject CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012 Input: Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (vorige versie) Bestaande vragenlijsten Stuurgroep / projectgroep Pilot onderzoek Ontwikkeling vragenlijsten plus psychometrische testen Goedkeuring door de Wetenschappelijke Adviesraad Van het Centrum Klantervaring Zorg

6 Inhoud CQ-index Dimensies en indicatoren kwaliteitskader CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012 zelfbepaling belangen lichamelijk welbevinden psychisch welbevinden persoonlijke ontwikkeling interpersoonlijke relaties participatie en toegang tot de samenleving materieel welzijn zorgafspraken en ondersteuningsplan cliëntveiligheid (fysiek, sociaal, emotioneel) kwaliteit van medewerkers en organisatie samenhang in zorg en ondersteuning

7 Hoe ziet de CQ-index er uit? CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012

8 Partijen Zorginstellingen Meetbureau’s CKZ / WAR Zorgverzekeraars Zichtbare Zorg / Kwaliteitsinstituut CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012

9 CQ-meting CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012

10 Gebruik CQ-index op dit moment ZG en LG sporadisch gebruik VG: landelijke uitrol (alleen LVG) (In totaal hebben 28 concerns een meting gedaan met een CQ-index, in de eerste twee meetrondes. Binnen sommige concerns zijn alle vijf de vragenlijsten afgenomen, bij andere concerns zijn minder vragenlijsten afgenomen) Bepaling discriminerend vermogen Casemix correctie (eerlijke vergelijking mogelijk) CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012

11 Casemix gecorrigeerde scores CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012

12 Voordelen CQ (waarom wel gebruiken) Goed onderzocht / methodologisch verantwoord Onafhankelijke waarnemers Informatie over veel verschillende aspecten Goed ondersteunend apparaat Voorkeur van zorgverzekeraars CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012

13 Nadelen CQ-index (waarom niet gebruiken) ? CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012

14 Nadelen CQ-index (waarom niet gebruiken) Informatie op hoofdlijnen Geen directe terugkoppeling aan clienten Voor vergelijking veel deelnemende organisaties nodig CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012

15 Meer informatie www.centrumklantervarinzorg.nl www.its-nijmegen.nl Clarie Ramakers Roelof Schellingerhout Evelien Sombekke


Download ppt "CQ-index Kwaliteitsdag 9 januari 2012 CQ-index Ontwikkeling Stand van zaken Toepassing."

Verwante presentaties


Ads door Google