De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PVF en het vernieuwde basisdossier Algemene vergadering FOVIG 19.03.2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PVF en het vernieuwde basisdossier Algemene vergadering FOVIG 19.03.2016."— Transcript van de presentatie:

1 PVF en het vernieuwde basisdossier Algemene vergadering FOVIG 19.03.2016

2 1.De aanloop naar PVF 2.Persoonsvolgende financiering: wat en hoe? 3.Het vernieuwde basisdossier

3 De aanloop naar PVF

4 4 VN-verdragInternationale trend VAPH-missie autonomie & levenskwaliteit van mensen met een handicap Wachtlijsten 2020 120.000 mensen met een handicap die ondersteuning vragen

5 DOELSTELLINGEN PERSPECTIEF 2020 Zorggarantie voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood Geïnformeerde gebruikers (regie in eigen handen) en vraaggestuurde zorg en ondersteuning in een inclusieve samenleving 5 Drie pijlers voor nieuw ondersteuningslandschap Vermaatschappelijking van de zorg Persoonsvolgende financiering (PVF) Bijkomende budgettaire middelen

6 Persoonsvolgende financiering: BOB

7 Trap 1 Trap 2 Basisondersteuningsbudget Persoonsvolgend budget Basisondersteuningsbudget (BOB) Persoonsvolgend budget (PVB) Getrapt systeem PVF 7

8 BASISONDERSTEUNINGSBUDGET WAT? Garantie op basisondersteuning Maandelijks, vast, forfaitair bedrag: 300 euro Vrij besteedbaar Uitbetaald door zorgkassen Combineerbaar met RTH en IMB NIET combineerbaar met PVB nRTH (trap 2) 8

9 BASISONDERSTEUNINGSBUDGET Voor WIE? Personen met erkende handicap EN vastgestelde ondersteuningsnood Erkennen handicap en vaststellen ondersteuningsnood: Vroegere positieve beslissing (zorg, PAB) Attesten Nieuw te doorlopen multidisciplinair onderzoek (MDO) (via erkend MDT) Gefaseerde invoer vanaf 2016 9

10 BASISONDERSTEUNINGSBUDGET Vanaf wanneer? Eerste BOB’s worden toegekend 01/09/16 Nominatieve lijst 10

11 BASISONDERSTEUNINGSBUDGET Hoe? Aanvraag indienen bij Zorgverzekering Check voorwaarden Afhandelen beslissing door zorgverzekering/zorgkassen 11

12 Trap 1 Trap 2 Basisondersteuningsbudget Persoonsvolgend budget Basisondersteuningsbudget (BOB) Persoonsvolgend budget (PVB) Getrapt systeem PVF 12

13 Persoonsvolgende financiering: PVB

14 PERSOONSVOLGEND BUDGET NRTH Wat? Budget om zorg en ondersteuning te realiseren Niet rechtstreeks toegankelijk Hoogte budget afhankelijk van vraag en nood Combineerbaar met IMB NIET combineerbaar met RTH, BOB Inzetbaar als cash en/of als voucher Besteding te verantwoorden 14

15 PVB NRTH: ENKELE PRINCIPES Vraagverheldering versus Objectivering 15

16 VRAAGVERHELDERING Wie? Persoon met (vermoeden) van handicap en/of context Wat? Ondersteuningsplan Persoonsvolgend budget 16 Vraaggestuurd werken!!

17 VRAAGVERHELDERING

18 18 Vragen cliënt staan centraal tijdens het gehele proces Cl. bepaalt welke mensen betrokken worden bij het proces Mogelijkheden & sterktes cl. centraal tijdens proces Cl. kan tijdens proces mbt verschillende levensdomeinen nadenken over de nodige ondersteuning om kwaliteitsvol leven te leiden & volwaardig te participeren id samenleving Thema 1: De cliënt staat centraal en heeft de controle/regie over het proces van vraagverheldering en ondersteuningsplanning (vraaggestuurd werken) Thema 2: Vertrekpunt is de cliënt als burger met zijn capaciteiten en krachten (empowerend werken)

19 Opbouw OP PVB Deel 4: Jouw vraag naar zorg en ondersteuning Direct betrokkenen uit persoonlijk netwerk cl. worden actief betrokken bij het proces, tenzij cl. dit zelf niet wil Eventuele verschillende perspectieven tussen cl. en netwerk worden expliciet + gezocht naar gedeelde vraag/perspectief Nagegaan op welke manier best tegemoet gekomen wordt aan de door de cl. aangegeven vragen en ondersteuningsnoden. Gekeken naar informele netwerk cl., de buurt, reguliere diensten en handicap-specifieke diensten 19 Thema 3: Partnerschap met het netwerk (verbindend werken)Thema 3: Partnerschap met het netwerk (verbindend werken) Thema 4: Het plan is gericht op inclusie en continuïteit (inclusief werken)

20 HET ONDERSTEUNINGSPLAN? Identificatiegegevens Je huidige situatie: mogelijkheden en beperkingen, huidige ondersteuning,… De vraag: ondersteuningsfuncties en frequenties Het proces: hoe ben je tot de vraag gekomen? (Dringendheid) 20

21 OBJECTIVERING Objectivering van de ondersteuningsnood op basis van de vraag= > MDT Handicap Ondersteuningsnood Zorgzwaarte Instrument Beschrijvende objectivering 21

22 HET VERNIEUWDE MDV Module A: Objectivering handicap Module B: Objectivering ON Module C: prioritering Module D: adviesrapport 22

23 HET VERNIEUWDE MDV Module A: Objectivering handicap Module B: Objectivering ON Module C: Prioritering Module D: Adviesrapport 23

24 HET VERNIEUWDE MDV Module A: Objectivering handicap Globaal beeld Stoorniscodes Objectivering Behandelingen Handicapcodes Opleiding & tewerkstelling 24

25 HET VERNIEUWDE MDV Module A: Objectivering handicap Module B: Objectivering ON Module C: Prioritering Module D: Adviesrapport 25

26 HET VERNIEUWDE MDV Module B: Objectivering van de ondersteuningsnood Communicatie Zelfredzaamheid Mobiliteit Deelname aan het maatschappelijk leven Gedrag Zorgzwaarte Instrument 26

27 HET VERNIEUWDE BASISDOSSIER Module A: Objectivering handicap Module B: Objectivering ON Module C: Prioritering Module D: Adviesrapport 27

28 HET VERNIEUWDE BASISDOSSIER Module C: Prioritering Dringendheid van de vraag Grootte van de ondersteuningskloof 28

29 HET VERNIEUWDE BASISDOSSIER Module A: Objectivering handicap Module B: Objectivering ON Module C: Prioritering Module D: Adviesrapport 29

30 PVB: de procedure

31 AANVRAGEN VAN EEN PVB stap 1: opmaken van een ondersteuningsplan PVF Persoon zelf stap 2: aanleveren informatie over handicap, nood aan ondersteuning en prioriteit Multidisciplinair team stap 3: beslissing door het VAPH Handicap Budgetcategorie Prioriteit 31

32 AANVRAGEN VAN EEN PVB Cash en/of Voucher Op te starten binnen zes maand na ontvangst 32

33 33 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VRAGEN OF BEDENKINGEN?

34 Contactgegevens Hanna Steenwegen 02/225.85.37 Hanna.steenwegen@vaph.be


Download ppt "PVF en het vernieuwde basisdossier Algemene vergadering FOVIG 19.03.2016."

Verwante presentaties


Ads door Google