De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstel voor nieuwe verordening LIFE-programma 2014-2020 EU financiering voor milieu en klimaatactie Publ. 12 December 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstel voor nieuwe verordening LIFE-programma 2014-2020 EU financiering voor milieu en klimaatactie Publ. 12 December 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstel voor nieuwe verordening LIFE-programma 2014-2020 EU financiering voor milieu en klimaatactie Publ. 12 December 2011

2 Structuur van presentatie 1.Context 2.Doelstellingen 3.Structuur 4.Typen van projecten 5.Acties Commissie 6.Belangrijkste wijzigingen 7.Geïntegreerde projecten 8.Territoriale scope 9.Management 10.Stand van zaken overleg

3 1. Context: Meerjarig financieel kader voor 2014-2020 Milieu en bestrijding klimaatverandering = integrerend deel van alle instrumenten en interventies Met “mainstreaming” worden niet alle milieu- en klimaatbehoeften aangepakt Daarom blijft een specifiek instrument als LIFE nodig Budget: €2.400mio voor milieu (2.700mio huidige prijzen) extra €800mio voor klimaatactie (900mio)

4 1. Context: effectbeoordeling LIFE is successvol instrument: = hefboom voor gerichte acties, synergieën, partnerschappen, zichtbaarheid Specifieke EU acties voor milieu en klimaat noodzakelijk Thematische prioritering versterken Vereenvoudigingen doorvoeren Beheer optimaliseren

5 2. Doelstellingen –Katalysator voor bevordering van implementatie van milieu- en klimaatdoelstellingen –Bevordering van integratie in andere beleidssectoren; –Bijdragen tot verhogen en uitwisselen van kennisbasis; –Ondersteuning van verbetering van milieu- en klimaatbeheer en handhaving; –Focus op EU prioriteiten: ‘resource efficiency’, verlies biodiversiteit, adaptatie en mitigatie klimaatverandering

6 3. Structuur => 2 sub-programma’s, elk 3 prioritaire thema’s 1. Milieu: - milieu + efficiënt hulpbronnengebruik - biodiversiteit, focus op Natura 2000 - milieubeheer en informatie 2. Klimaat:- mitigatie - adaptatie - klimaatbeheer en informatie

7 4. Types van projecten Pilootprojecten: nieuwe technieken/methodes testen Demonstratieprojecten, goede praktijken Geïntegreerde projecten (IP) voor natuur, water, afval, lucht; klimaatacties: ruime schaal, geïntegreerde aanpak Projecten technische bijstand: ondersteuning voor voorbereiding en coördinatie van IP Voorbereidende projecten : voor ontwikkeling en implementatie van nieuwe beleidsaspecten en wetgeving Informatieprojecten: communicatie, kennisdeling

8 5. Acties Commissie Informatie en communicatie Studies, monitoring en evaluaties Workshops, netwerkvorming, platforms Opmaak programma’s

9 6. Belangrijkste wijzigingen Co-financierings%: 70% en voor IP 80% ipv 50% 15% van totaal voor transnationale projecten 50% van sub-progr milieu voor biodiversiteit Voorstellen vereenvoudiging: –Personeelskost permanente staf geschrapt –Co-financiering BTW-bijdragen geschrapt Participatie derdelanden en internationale organisaties Invoeren van meerjarige werkprogramma’s Selectie traditionele projecten op kwaliteit, IP op criteria geografische balans

10 7. Geïntegreerde projecten –Implementatie van plannen, programma’s voor de uitvoering van EU milieu- en klimaatbeleid; –Ruime schaal: regionaal, multiregionaal, nationaal; –Voor thema’s natuur, water, afval, lucht, klimaatmitigatie en – adaptatie –Verzekeren van geografische balans mbt solidariteit => criteria –Aandacht voor duurzaamheid, integratie en mobilisering van andere EU- fondsen –Voorgestelde besteding: 48% van budget milieu, 13% van budget klimaat => per LS: - 2 projecten milieu: 1 natuur, 1 water, afval of lucht - 1 project klimaat: mitigatie of adaptatie

11

12 Criteria geografische balans

13 Criteria = nog ter discussie + 2 opties  enkel voor IP (vaste nationale allocaties) OF  voor alle projecten (= open nationale enveloppe)

14 8. Territoriale Scope Deelname door derdelanden: overzeese gebieden, buurlanden Mogelijke samenwerking met International Organisations (bv. internationale studieprogramma’s zoalsTEEB) Acties buiten EU – in uitzonderlijke gevallen: –Indien noodzakelijk om doelstellingen binnen EU te bereiken; of –Om effectiviteit van maatregelen in EU te verzekeren; en –indien Coordinating beneficiary in EU gebaseerd is

15 9. Management Gecentraliseerd op EU – niveau Mogelijk gebruik van Executive Agency Gedelegeerd mandaat voor opmaak meerjaren programma’s: –Thematische prioriteiten –Indicatoren, streefdoelen –Selectie- en gunningscriteria

16 10. Stand van zaken overleg Geen concensus bereikt – openstaande punten: Geografische balans – national allocatie Mobilisering van andere fondsen in IP: complementariteit in andere fondsen?, richtlijnen in CSF? Co-financiering van kosten BTW en permanente staf Co-financieringspercentages Deelname door overzeese gebieden Meerjarenprogramma’s Inter-institutionele aspecten


Download ppt "Voorstel voor nieuwe verordening LIFE-programma 2014-2020 EU financiering voor milieu en klimaatactie Publ. 12 December 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google