De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.H. de Haan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.H. de Haan."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.H. de Haan

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte voor de kerk 2 e collecte voor de diaconie Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hopen voor te gaan: 10 uur ds. J.G. Schenau uit Goes 16 uur ds. J. van Langevelde uit Zierikzee

4 Liturgie zondag 10 april Mededelingen LvK. 221: 1, 2, 3 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 124: 1 en 4 NB Wetslezing Ps.130: 2 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 16: 1-14 Ps. 116: 5, 9, 10 Preek Ps. 119: 47 Collecte Dankgebed * Ps. 118: 5 NB * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 LvK 221: 1, 2, 3

7 LvK 221: 1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is! Here Jezus, trooster aller smarten, zonder wereld, schijn in onze harten, deel ons zelf de voorsmaak mee van der zaal'gen sabbathsvree!

8 LvK 221: 2 Op uw woord, o Leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af! Door de kracht uws Geestes uitgedreven, treden we uit ons zondengraf. Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven, in uw kruisdood meegekruisigd sterven, en herboren - opgestaan, achter U ten hemel gaan!

9 LvK 221: 3 In uw hoede zijn wij wel geborgen, en schoon eerlang 't oog ons breek', open gaat het op de grote morgen na deez' aardse lijdensweek. Welk een dag der ruste zal dat wezen, als we onsterf'lijk, uit de dood verrezen, knielen voor uw dankaltaar! Amen, Jezus, maak het waar!

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 Ps. 124: 1, 4 NB

12 Ps.124: 1 NB Laat Israël nu zeggen blij van geest; Indien de Heer niet bij ons was geweest, toen vijandschap rondom was opgestaan, indien de Heer niet bij ons was geweest, Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

13 Ps.124: 4 NB Die onze boeien slaakt, het is de Heer. Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. Ons heil is in de naam van God de Heer, die God, die d' aard en hemel heeft gemaakt.

14 Wetslezing

15 Psalm 130: 2

16 Zo Gij in 't recht wilt treden, O HEER, en gadeslaan Onz' ongerechtigheden, Ach, wie zal dan bestaan? Maar neen, daar is vergeving Altijd bij U geweest; Dies wordt Gij, HEER, met beving, Recht kinderlijk gevreesd.

17 Gebed

18 Schriftlezing: Ezechiël 16: 1 - 14

19 Psalm 116: 5, 9, 10

20 Gij hebt o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgewricht Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen, Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht. Psalm 116: 5

21 Och HEER, ik ben, o ja, ik ben Uw knecht, Uw dienstmaagds zoon; Gij slaaktet mijne banden; Dies doe ik U gewillig offeranden Van lof en dank, U plechtig toegezegd. Psalm 116: 9

22 Ik zal Uw naam met dankerkentenis Verheffen, U al mijn geloften brengen; 'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. Psalm 116: 10

23 Preek

24 Ps. 119: 47

25 'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord, Want ik ontving door Uw bevelen 't leven. 'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord; Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven; Ik heb met lust Uw wetten nagespoord, En die gezocht, door Uwen Geest gedreven. Ps. 119: 47

26 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

27 Dankgebed

28 Ps. 118: 5 NB * Staande

29 Ps. 118: 5 NB De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den Heer mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht; Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht! * Staande

30 Zegen * Staande

31 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.H. de Haan."

Verwante presentaties


Ads door Google