De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRANDWEERDUIKERS WETGEVING - RISICOANALYSE P.Froeyman Preventieadviseur FOD Binnenlandse Zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRANDWEERDUIKERS WETGEVING - RISICOANALYSE P.Froeyman Preventieadviseur FOD Binnenlandse Zaken."— Transcript van de presentatie:

1 BRANDWEERDUIKERS WETGEVING - RISICOANALYSE P.Froeyman Preventieadviseur FOD Binnenlandse Zaken

2 BRANDWEERDUIKERS WETGEVING KB 23-12-2003: bescherming van werknemers tegen risico’s bij werkzaamheden in hyperbare omgeving KB 23-12-2003: bescherming van werknemers tegen risico’s bij werkzaamheden in hyperbare omgeving MO 4-4-2006: toepassing van het KB voor leden van de brandweer MO 4-4-2006: toepassing van het KB voor leden van de brandweer

3 KB 23-12-2003: werkzaamheden in hyperbare omgeving 1. toepassingsgebied: brandweer + civiele bescherming 2. risico-analyse 3. preventiemaatregelen 4. procedures 5. werkboekje – register - kennisgeving 6. selectie - vorming 7. gezondheidstoezicht

4 MO 4-4-2006: toepassing van het KB voor de brandweer 1. duikwerkzaamheden: ook reddingen en oefeningen 2. kennisgeving: niet voor reddingen – bepaalde oefeningen 3. chef bij reddingen: werknemer met 3 jaar ervaring 4. getuigschrift reddingsduiker 5. medische geschiktheid

5 BRANDWEERDUIKERS - RISICOANALYSE Aard van de werkzaamheden Aard van de werkzaamheden Gebruikte arbeidsmiddelen Gebruikte arbeidsmiddelen Gebruikte ademhalingsmengsels Gebruikte ademhalingsmengsels Gebruikte luchtdruk Gebruikte luchtdruk Zwaarte + duur van de werkzaamheden Zwaarte + duur van de werkzaamheden Persoonlijke beschermingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Vroegere ongevallen + incidenten Vroegere ongevallen + incidenten

6 Voorbeeld: Duikers – Civiele Bescherming AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN zoeken van vermiste personen zoeken van vermiste personen reddingen en bijstand bij overstromingen reddingen en bijstand bij overstromingen nemen van stalen of monsters nemen van stalen of monsters zoeken van recipiënten met gevaarlijke producten zoeken van recipiënten met gevaarlijke producten andere: zoeken van sporen, preventief bij manifestaties bij water…. andere: zoeken van sporen, preventief bij manifestaties bij water….

7 Duikers – Civiele Bescherming INTERVENTIEGEBIED

8 PERSONEEL Duikploeg - Permanente eenheid – Crisnée: - 8 beroeps - 17 vrijwilligers

9 Duikers – Civiele Bescherming Minimum samenstelling duikploeg : Zonder boot: 1 duiker, 1 veiligheidsduiker, 1 duikleider Met boot: 1 duiker, 1 veiligheidsduiker, 1 bestuurder boot (duiker), 1 duikleider

10 Duikers – Civiele Bescherming VEREISTEN VOOR DUIKERS VEREISTEN VOOR DUIKERS: - Medische controle (longtest, audiometrie, NKO, EKG, eventueel: bloedonderzoek, Rx) - Jaarlijks medisch onderzoek - Vaccinaties: tetanos-difterie, hepatitis A,B - Interne opleiding (25h theorie – 25h praktijk) - Interne evaluatietest (theoretisch, zwembad, rivier, steengroeve) - 3 brevetten: 20m, 40m, 60m - Permanente vorming (> 30h / jaar)

11 Duikers – Civiele Bescherming ARBEIDSMIDDELEN -Persoonlijke beschermingsmiddelen (kledij, masker, meetapparatuur…) - Persoonlijke beschermingsmiddelen (kledij, masker, meetapparatuur…) - Collectieve beschermingsmiddelen (persluchtflessen…) - Werkingsmiddelen (compressoren, boten, heftoestellen…)

12 Duikers – Civiele Bescherming PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN - KB 13-6-2005 – gebruik van PBM - Op basis van risico-analyse - Aankoop + onderhoud door werkgever

13 Duikers – Civiele Bescherming RISICO’S: - Algemene risico’s (verkeer, materieel…) - Algemene risico’s (verkeer, materieel…) - Risico’s voor duikers - Risico’s voor duikers Algemeen in hyperbare omgeving Specifiek per interventie - Risico’s voor personeel in boot - Risico’s voor personeel op land

14 Duikers – Civiele Bescherming Zwaarte en duur van werkzaamheden: - Maximum 3h / dag duiken (decompressie inbegrepen) - Minimum 1h tussen 2 duikopdrachten - Maximum 90’ bij werkzaamheden (vb met pneumatische toestellen) of in sterk vervuild water of bij sterke stroming

15 Duikers – Civiele Bescherming Opleiding Duikers Civiele Bescherming - 28-6-2006: Akkoord FOD WASO - 25-8-2006: Erkenning door Minister van Binnenlandse Zaken

16 BESLUIT: Sectorale voorschriften Reddingsduikers FOD Binnenlandse Zaken: werkgroep – ontwerp MB - Medische geschiktheid Getuigschrift instructeur - Getuigschrift instructeur - Getuigschrift reddingsduiker (opleiding – permanente vorming)


Download ppt "BRANDWEERDUIKERS WETGEVING - RISICOANALYSE P.Froeyman Preventieadviseur FOD Binnenlandse Zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google