De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen Rivierenland bij HWBP koploperproject Gorinchem- Waaardenburg (GoWa) Presentatie vakdag Veiligheidsanalyse en versterkingsopgave Martin Groenewoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen Rivierenland bij HWBP koploperproject Gorinchem- Waaardenburg (GoWa) Presentatie vakdag Veiligheidsanalyse en versterkingsopgave Martin Groenewoud."— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen Rivierenland bij HWBP koploperproject Gorinchem- Waaardenburg (GoWa) Presentatie vakdag Veiligheidsanalyse en versterkingsopgave Martin Groenewoud (Technisch Manager GoWa) 22 januari 2015

2 Dijkverbetering Gorinchem – Waardenburg Koploperproject HWBP Totale tracélengte: 23 km Verbeteropgave (3 e toetsronde): 14 km Afgekeurd op: Hoogte, Piping en Macrostabiliteit

3 Resultaat VNK Lokaal individueel risico GoWa hoge prioriteit !

4 Aanpak dijkversterking Project verdeeld in drie fasen: Fase:Duur:Resultaat: Verkenningsfase 3 jaarRuimtelijk voorkeursalternatief Planfase 3 jaarPlanprocedures afgerond Realisatiefase 2 jaarDijk veilig GoWa opgestart in 2014 Resultaat Verkenningsfase: Ruimtelijk voorkeursalternatief dat maatschappelijk en bestuurlijk gedragen is.

5 Bepaling scope (veiligheidsopgave) Huidige opgave gebaseerd op 3 e toetsronde, echter veel ontwikkelingen: Effecten Ruimte voor de Rivier Nieuwe normering (overstromingskans 1:30000) Nieuwe pipingregel Toelaatbare overslagdebieten Deltaprogramma Rivieren Ontwerp instrumentarium 2014 (OI2014)

6 Bepaling scope (veiligheidsopgave) ‘Hertoetsing’ dijktraject Belasting op de dijk: Nieuwe hydraulische randvoorwaarden: effecten Ruimte voor de Rivier maatregelen Deltaprogramma strengere norm! Sterkte van de dijk: Nieuw en aanvullend grondonderzoek Basis voor ‘hertoets’: -Anticiperen op WTI2017 (nieuwe normering, ongedraineerd rekenen) -Nieuwe inzichten fysica (piping, overslagcriteria)

7 Waar lopen we tegen aan ? 1/3 Hydraulische randvoorwaarden: verschillen met HR2006 Daling MHW’s t.g.v. RvdR en overgang van 1D naar 2D model Toename golfhoogtes (60-70%) deels veroorzaakt door strengere norm wind werd afgetopt (HR2006) → RWS-WVL gaat bevindingen verifiëren GRADE (Generator of Rainfall And Discharge Extremes): andere afvoerstatistiek Basis voor WTI2017 Sterk afhankelijkheid van aannames Hoeveel overslag staan we toe ? Anticiperen op ruimtelijke maatregelen Deltaprogramma

8 Waar lopen we tegen aan ? 2/3 Sterkte van de dijk: Nieuw grondonderzoek Problemen bij aanbesteding: offertes ver boven raming en gewenste planning niet haalbaar → uitvraag aangepast Laboratorium capaciteit is bepalend → Risico: onvoldoende capaciteit bij grondonderzoeksbureaus Ongedraineerd rekenen: tijdelijke parameterset Deltares geeft 30- 50% afname van veiligheidsfactoren! Terugvaloptie gedraineerd rekenen?

9 Waar lopen we tegen aan ? 3/3 Tot slot Discussie over wel of- niet meenemen tussenvakken (komt na de pauze aan de orde) Deltares stelt uitgangspuntennotitie op (nadere uitwerking/aanvulling op OI2014)

10


Download ppt "Ervaringen Rivierenland bij HWBP koploperproject Gorinchem- Waaardenburg (GoWa) Presentatie vakdag Veiligheidsanalyse en versterkingsopgave Martin Groenewoud."

Verwante presentaties


Ads door Google