De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veerkracht Werkpakket 2. Veerkracht gemeenschappelijk rapport 1.Veerkracht 2.Veerkracht en klimaat 3.Veerkracht vanuit sociaalwetenschappelijke invalshoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veerkracht Werkpakket 2. Veerkracht gemeenschappelijk rapport 1.Veerkracht 2.Veerkracht en klimaat 3.Veerkracht vanuit sociaalwetenschappelijke invalshoek."— Transcript van de presentatie:

1 Veerkracht Werkpakket 2

2

3 Veerkracht gemeenschappelijk rapport 1.Veerkracht 2.Veerkracht en klimaat 3.Veerkracht vanuit sociaalwetenschappelijke invalshoek 4.Veerkracht van de bioproductieve ruimte

4 Productiemodel agro- en ecosysteemdiensten  Toegepast op casebedrijf Diest Veerkracht en bioproductieve ruimte (Frederik Lerouge)

5 Productiemodel agro- en ecosysteemdiensten Opschalen: 1.„Alternatieve“ ruimten: Semi-natuurlijke ruimten (case regio Diest) Gedomesticeerde landbouwruimten (verpaarding, vertuining) (Cases Asbeek – living labs) Tuincomplex (VL) 2.Professionele landbouwruimte Wijzigende marktprijs/vraag agro- en ecosysteemdiensten  Hoe wijzigt output aan diensten?  Welke ruimtelijke configuraties kunnen deze diensten leveren? Veerkracht en bioproductieve ruimte

6 stap 2: in kaart brengen interacties tussen maatschappij en overstromingsbeheer in Geraardsbergen en Aalst/Bellebeek doel onderzoek: inzicht krijgen in de relatie tussen overstromingsbeheer en de maatschappelijke context Veerkracht en overstromingen (Barbara Tempels) stap 1: in kaart brengen overstromingsbeheerspraktijk in Denderbekken

7 ACTORS beleid CIW Bekkenstructuren –bestuurlijk: algemene bekkenvergadering en bekkenbureau –ambtelijk: bekkensecretariaat en gebiedsgericht en thematisch overleg –sectorale pijler: bekkenraad –7 deelbekkens (coörd. provinciebestuur) –4 waterschappen waterbeheerders –afdeling Waterwegen & Zeekanalen (bevaarbaar) –VMM (onbevaarbaar 1 e cat) –provincies (onbevaarbaar 2 e cat) –gemeenten (onbevaarbaar 3 e cat) + rioolbeheerders, drinkwatermaatschappijen, … middenveld milieuverenigingen: milieufront Omer Wattez, natuurpunt, grenzeloze Schelde, … landbouwersverenigingen: boerenbond, landbouwraad, … bewonersgroepen en actiecomités CONTENT plannen eerste generatie – bekkenbeheerplan (2008- 2013) – deelbekkenbeheerplannen – jaarlijkse bekkenvoortgangsrapporten tweede generatie – bekkenspecifiek deel van het 2 e stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (2014- 2019) n.a.v. wateroverlast: – strategische visie Denderbekken focus wateroverlast – gewestelijk RUP Dendervallei en zijlopen maatregelen: zie overzichtskaart fysieke maatregelen – 33 wachtbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden – 8 stuwsluizen – andere: beweegbare bruggen, stuwen, pompgemalen en –stations, uitwateringsconstructies, roosters, verplaatsbare dammen (stad Geraardsbergen), … wettelijke maatregelen – stedenbouwkundige verordening voor opvangen, hergebruiken en infiltreren van regenwater stimulerende maatregelen – informatieverspreiding – premies en adviesverlening (Geraardsbergen) PROCESS overlegstructuren bekkenwerking IBO (interbestuurlijk overleg) Denderbekken n.a.v. overlast 2010 grensoverschreidend overleg Markevallei n.a.v. overlast 2010 in Herne en Galmaarden projecten inventarisatie overstromingen 2010 ‘Wie is wie in het Denderbekken’ ORBP Dender en de ‘Strategische visie Denderekken met focus op de wateroverlast) toetsing signaalgebieden ? ? ? ? ? Veerkracht en overstromingen

8 cases: Geraardsbergen en Aalst/Bellebeek doel: rol en standpunten van de maatschappelijke actoren in overstromingsgevoelige gebieden in beeld brengen –verkennende interviews –enquêtes –diepte-interviews verzekeraars vastgoedmakelaars landbouwers bewoners(groepen) bedrijven Veerkracht en overstromingen

9 Rapport: “Internationale immigratie en vergrijzing in Vlaanderen: data en kaarten” Veerkracht migratie & vergrijzing (Elise Schillebeeckx)

10 Immigratie Concept aankomstwijk:  Functie van toegangspoort  Functie van transitiezone Cases: Antwerpen-Noord (draft rapport) Boom Grimbergen Veerkracht migratie & vergrijzing

11 Vergrijzing Ageing in place => ruimtelijke implicaties: voorzieningenallocatie ‘onderbezetting’ vs. grote vraag naar (betaalbare) eengezinswoningen Uitganspunt: vergrijzing in niet-stedelijke omgevingen (vnl. monofunctionele verkavelingen) zal voor de grootste uitdagingen zorgen. Cases:  Aalst-Noord (Gijzegem, Herdersem, …)  Kasterlee Eerste stap: onderzoek beleidsmaatregelen rond vergrijzing op verschillende beleidsniveaus + vooronderzoek doorwerkingsbenadering Veerkracht migratie & vergrijzing

12 Deelpakket Bioproductieve ruimte Cases Asbeek (gedomesticeerde landbouwruimten) Deelpakket overstromingen Case Aalst/Bellebeek Deelpakket migratie en vergrijzing Case Aalst-Noord (vergrijzing) Case Boom (migratie) Veerkracht Living labs


Download ppt "Veerkracht Werkpakket 2. Veerkracht gemeenschappelijk rapport 1.Veerkracht 2.Veerkracht en klimaat 3.Veerkracht vanuit sociaalwetenschappelijke invalshoek."

Verwante presentaties


Ads door Google