De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Optimalisering inhoudelijke opname en ontslaggegevens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Optimalisering inhoudelijke opname en ontslaggegevens."— Transcript van de presentatie:

1 Optimalisering inhoudelijke opname en ontslaggegevens

2 Aanleiding Ketenzorg met inzet op zorgpaden en afgestemde zorg Cliënten ervaren toch vaak zaken die niet goed gaan Veelal communicatie tussen zendende en ontvangende organisatie Transferdossier de oplossing? Op zoek naar een pragmatische oplossing

3 Om tafel met elkaar

4 Doelstelling Communicatie tijdens overdracht van zorg zo eenvoudig en eenduidig mogelijk maken dat de zorgverlening aan de patiënt/ cliënt en de continuïteit van de zorgverlening op een hoger kwalitatief niveau ligt dan voor dit project. Mogelijk wordt deze communicatie ondersteunt door een digitaal systeem.

5 Aanpak van het project Aan het werk met een projectgroep Vaststellen gewenste overdrachtsgegevens Organiseren meetweken: maken overdracht en check gegevens PRI gemaakt met alle mogelijke risico’s Value stream map waarin verspillingen zijn gedetecteerd Conclusies getrokken en adviezen voorgelegd aan bestuurders

6 Bevindingen Meetweken Gemiddeld 25 minuten per klant bezig om een overdracht te maken. Iedereen had het idee voldoende informatie doorgegeven te hebben. Vijf keer is aangegeven door de ontvanger dat de informatie compleet was Van de niet complete informatie (24 form) wordt slechts 13 keer aanvullende informatie opgevraagd Opvallend vaak zijn de gegevens over medicatie niet volledig (17 keer) Gemiddelde tijd die besteed werd aan navragen van informatie was 45 minuten (variërend van 10 minuten tot 3 uur) De informatie moet bij veel verschillende mensen gezocht worden

7 Prospectieve Risico Analyse Lijst van 33 items met verbeteracties. Hiervan top 6 samengesteld o.b.v. de onderwerpen met de grootste consequenties voor de zorg aan de cliënt. Actie plan omgezet met tijdspad en verantwoordelijke.

8 Aanpak van het project Aan het werk met een projectgroep Vaststellen gewenste overdrachtsgegevens Organiseren meetweken: maken overdracht en check gegevens PRI gemaakt met alle mogelijke risico’s Value stream map waarin verspillingen zijn gedetecteerd

9

10 Conclusies Op basis van de bevindingen Kwaliteit: – Overdracht van zorginhoud kan beter en is nodig – Kwaliteit van (continuïteit in) zorg kan daarmee omhoog – Overdracht vanuit één punt regelen – Medicatie overdracht vraagt specifieke aandacht Kosten: – Overdracht maken kost per klant nu minimaal half uur. – Nazoeken van informatie ook nog minimaal een half uur. – Uitgaand van minimaal 3200 transfers per jaar betekent dit dat, uitgaand van een gemiddeld netto uurtarief van €40,00 minimaal €128.000 wordt gebruikt voor het maken van overdrachten die meestal niet of slechts ten dele bruikbare informatie oplevert.

11 Adviezen aan bestuurders Verbeter de inhoudelijke zorgoverdrachten door: De kwaliteit te verbeteren – Werk nog in 2013 de acties uit van de volgende punten: Meegeven en afrekenen van bijzondere medicatie en verbandmiddelen vanuit het ziekenhuis naar zorgcentrum, thuiszorg en verpleeghuis Ontvangstbevestiging instellen in chipsoft om zeker te weten dat ontslagaanvraag bij Zorgbemiddeling is aangekomen – Laat alle ontslagaanvragen via één punt lopen – Gebruik de landelijke kernset van Nictiz ter ondersteuning van het samenstellen van een standaard checklist bij het maken van een overdracht

12 Adviezen aan bestuurders De kosten naar beneden te brengen – Start in 2014 een onderzoek naar een oplossing om juist de zorginhoudelijke overdracht makkelijker te maken met gebruikmaking van informatie die reeds in informatiesystemen van diverse informaties zit en ontsluit die op een makkelijke manier voor de ontvangende organisatie. Gezocht wordt naar een pragmatische oplossing passend bij de automatiseringsgraad van de diverse organisaties. – Zorg ervoor dat de zorgaanbieder die reeds bij een cliënt in beeld is voor opname altijd wordt opgenomen in de overdrachtsgegevens.

13 Stand van zaken nu Vaststellen gegevens overdrachtsgegevens m.b.v. Nictiz kerndataset Op zoek naar werkbare automatisering zonder op zoek te zijn naar totale systemen Bestuurders zijn aarzelend om te kijken naar ICT systemen vanwege financiering

14 Vragen?


Download ppt "Optimalisering inhoudelijke opname en ontslaggegevens."

Verwante presentaties


Ads door Google