De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervormingsvoortel door de APB Voorstelling en poging tot analyse versie 2005 Prozac Op het ogenblik van deze powerpoint,kennen we nog niet het definitief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervormingsvoortel door de APB Voorstelling en poging tot analyse versie 2005 Prozac Op het ogenblik van deze powerpoint,kennen we nog niet het definitief."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hervormingsvoortel door de APB Voorstelling en poging tot analyse versie 2005 Prozac Op het ogenblik van deze powerpoint,kennen we nog niet het definitief project van deAPB... Ons opzet is zeker niet ons hieraan te susstitueren, maar we willen U slechts een complementair beeld schetsen... Om van de ene dia naar de volgende te gaan volstaat het op de pijl te klikken die men op elk eind van een dia zal vinden (of op de dia zelf).., iedereen kan zo zijn eigen ritme kiezen......

3 De actuele marge zal vervangen worden door een « derde betalers-financierings- marge » ( = 4.3% van de af-fabriekprijs) A : twee marges 5.1 € voor trap 3 (chronische : cholesterol, bloeddruk...) B : en een honorarium (geïndexeerd) variabel in drie trappen een om de « economische kost te dekken » (geïndexeerd) (= 3.2% van de af-fabriekprijs) geplafonneerd op 5.1€ (honorarium) 1.4 € voor trap 1 ( OTC, vaccins...) 3.4 € voor trap 2 (akute :antibiotica, benzo...)

4 Voor de producten onder de 25.44 € (actueel plafond) … zal de som van deze twee marges gelijk zijn aan 4,25 % van de verkoopsprijs. Vergeleken met de 29,25 % van de huidige marge, Zal er dus een rechtstreekse vermindering zijn van de marge met… 25 % van de publieksprijs. Deze vermindering zou moeten gecompenseerd worden door « het honorarium ». A. Producten onder de 25.44 € Wat stellen deze twee nieuwe marges voor ? Dit betekent dat, voor elke trap, de publieksprijs gelijk moet zijn aan 4 maal het honorarium (5.6 € in trap 1 bv.), om een gelijke winst te handhaven, indien de publieksprijs lager is zal er meer winst zijn... Indien deze hoger is zal er verlies zijn...

5 25 % 4.25% Vast Honorarium 4.25% Publieksprijs = 5.6 € in t1 13.6 € in t2 20.4 € in t3 (= sleutelwaarden ) Huidige winst 29.25% ==> Toekomstige winst 4.25% + Honor. A : Publieksprijs (= 4 x honorarium)Voorbeeldens Deze publieksprijzen waar de toekomstige winst gelijk is aan de huidige winst zullen we ‘sleutelwaarden’ noemen B : producten > 25.44 € Zoals in volgende grafiek te zien, schijnt de hervorming het probleem van het plafond op te lossen…. Inderdaad, hier kan de gerealiseerde winst op de (zeer) dure producten (trap 3), gevoelig stijgen ! (voor een glivec bv, van (+/-) 66 € naar meer dan 110 €)

6 De grafiek geeft een volledig beeld van de winstevolutie volgens de verschillende trappen in functie van de publieksprijzen (van 0 tot 2.500 €) Publiek prijs Het project lijkt dus heel bekoorlijk...

7 Indien men echter inzoomt op het deel van de grafiek beneden de 150 €, wat ongeveer 95% van de verkopen vertegenwoordigt, ziet men dat men verliezen gaat lijden in de vork van publieksprijzen gelegen : tussen 20.4 € en 52 € voor trap 3 (chronische...) tussen 13.6 € en 90 € voor trap 2 (acute...) tussen 5.6 € en 132 € voor trap 1 (OTC, vaccins..) Publiek prijs …....

8 Zo merkt men in elke trap dat : b) Vanaf deze sleutelwaarden de verliezen toenemen om voor een publieksprijs van 25.44 €, een maximum te bereiken van min... 67% in trap 1 min... 40% in trap 2 min... 17% in trap 3 a) Hoe meer de publieksprijs lager is dan 4 x het honarium (sleutelwaarde)...hoe meer de hervorming gunstig is… (‘ enfin, in elk geval voor de nul ’ ! ) c) vanaf 25.44 €, de verliezen progressief afvlakken om nul te worden… vanaf 132 € in trap 1 vanaf 90 € in trap 2 vanaf 52 € in trap 3 (andere sleutelwaarden... Maximale deze keer) d) Vanaf deze waarden blijft de winst stijgen … Het huidig plafond wordt aldus …omzeilt !

9 Het spijt ons dat we geen trap 1 gevonden hebben > 132 € Het spijt ons ook geen trap 2 gevonden te hebben > à 90 €, maar waarschijnlijk bestaan ze wel ! Enkele concrete voorbeelden als illustratie... in geel, hervorming -> winst (p.p.< onderste sleutelwaarden) in oker, hervorming -> verlies (p.p.> 25.44 € en < bovenste sleutelwaarden) in bruin, hervorming -> verlies (p.p. > onderste sleutelwaarde en < 25.44 €) in groen, hervorming -> winst (p.p. > bovenste sleutelwaarden)......

10 De ‘slechte vork’ is smaller (20.4€ à 52 €), de ‘gunstige voorbeelden’ (< sleutelwaarden of hoger, G.M. je weet wel) zijn talrijker en trap 3 geeft een mooier beeld van de hervorming…. Het beste voor het einde …. De heel dure producten ! …..…..

11 We kunnen gemakkelijk deze winstvariaties (y) tussen het huidig systeem en de hervorming grafisch weergeven. Wat we instinktmatig de sleutelwaarden van elke trak (identieke winst) hebben genoemd, zijn slechts snijpunten (y = 0) van een curve met absis x (publieksprijs). Vermits hij ons (grafisch) het meest evenwichtig lijkt, beginnen we met trap 2 (acute) Merk op : y = 0 voor x = 13.6 € en 90 € Publiek prijs Trap 2 (acute…) [50% contant : 50% terugbetaald ?]

12 Verschil in %, is iets goed maar… 10 % van 1 € of van 100 €, is niet hetzelfde … ! In € geeft dit : Publiek prijs Vermits de hervorming budgetneutraal moet zijn, en dat er hier geen of weinig producten zijnt > 90 €, mag men veronderstellen dat het gemiddelde van deze trap ongeveer 13.6 € (y = 0) bedraagt, moet men slechts rekening houden met het linkergedeelte van de grafiek ‘acute behandelingen... weinig GM... Massale opkomst van generieken…de kans op stijging van het gemiddelde is gering... Zeker op korte termijn. Appreciatie : matig positief...

13 Trap 3 (chronische…) [98% v/d terugbetaalde ?] Merk op : y = 0 voor x = 20.4. € en 52 € Publiek prijs De prijsspreiding is relatief breed en zelfs al blijven er veel producten in de slechte zone, lijkt dit deel van de hervorming ‘bekoorlijk’... Zij zou inderdaad het huidig probleem van het plafond kunnen oplossen en gedeeltelijk het probleem van de GM … (hervorming gunstig vanaf 52 €) Te meer dat het maximaal verlies, zelfs in €, gering is (1.26 €) en de winsten zeer consequent kunnen worden... (zeker buiten de zone v/d grafiek > 150 €).......

14 Laat ons eindigen met trap 1 die ons het meest verontrust (niet voor niets in het rood!) vermits deze onsgratis en nutteloos opgeofferd lijkt (ttz.zonder voordeel voor het RIZIV). Appreciatie : zeer positief (...waarschijnlijk te !)

15 We zagen reeds dat het verlies kon oplopen tot 67 % ! (pp 25.44 €) Trap 1 (OTC, vaccins…)[98% v/d niet terugbet. ?] Er zijn geen OTC > 95 €, het gemiddelde van deze trap bevindt zich rond 5.6 € (y = 0) Enkel het uiterst linkse deel v/d grafiek moet dus beoordeeld worden. De bewegingsvrijheid is hier zeer eng... De prijzen moeten hier naar nul neigen opdat de hervorming positief zou zijn (…wat absurd is uiteraard !).

16 Daar waar in trap 3 (chronische, terugbetaald), het maximaal verlies beperkyt is tot 1.26 €, kan ze hier bijna...5 € per stuk bedragen! Paradoxaal, indien de gemiddelde prijs (nu rond 5.6 €) sneller zou stijgen dan de index, zou het gemiddeld verlies op de OTC enkel maar toenemen...zelfs indien de index de omvang hiervan wat zou verminderen !

17 Wijziging in winst in functie v/d gemiddelde OTC prijs (buiten de index) Gemiddelde Publieksprijs (otc) Appreciatie : dit deel van de hervorming lijkt ons zonder reden rampzalig en... Gevaarlijk aanvaardbaar !

18 Enkele algemen opmerkingen. Indien het Geneesmiddelenbudget zou ontsporen, zal deze snel gecorrigeerd worden… In het beste geval blijft het (altijd) een blanco operatie …. Indien men de visie op de hervorming bepekt tot het aspect « terugbetaald/niet-terugbetaald » kunnen er ongetwijfeld oplossingen geboden worden voor actuele problemen (plafond, GM…) We mogen echter niet vergeten dat de hervorming budgetneutraal moet zijn. Zelfs indien de toekomst dit gedeelte v/d hervorming gunstig gezind zou zijn... Is het utopisch te geloven in geschenken van welke regering ook…! Voor wat betreft de niet-terugbetaalde (hoofdzakelijk OTC), vertelde de apothekerskrant reeds in februari 1999) « de OTC markt : uitdaging van het 3°millenium »... …ja.. Maar dan niet meer in de apotheek.. !

19 Cher confrère, Le monde de la pharmacie est depuis quelques années déjà en perpétuelle mutation. Bientôt nous devrons négocier un virage important pour l’avenir de la profession ; le passage à l’honoraire. Si l’on ne peut que se réjouir de la reconnaissance de notre rôle comme acteur de première ligne des soins de santé, la facture risque fort d’entraîner des lendemains qui déchantent. Le projet de nos représentants, si il a le mérite d’exister, pose quand même un problème majeur au niveau de la rentabilité de nos officines. C’est ce que nous avons essayé de mettre en lumière dans l’exposé qui précède. Pour vous permettre de mieux juger les implications de ce projet à votre niveau, nous avons réalisé un petit tableau qui vous permettra en quelques instants de juger de l’impact réel de ce nouveau système sur votre marge bénéficiaire. Il vous suffit de remplir les cases jaunes avec les noms et prix public des 15 spécialités de chaque palier les plus vendues sur 1 an dans votre officine. Deze analysepoging zou nooit het daglicht gezien hebben zonder de hulp en opmerkingen van collega’s op diverse forums... Bij deze geef ik één van en dan ook het woord...

20 Afin d’obtenir une vision objective un espace à été réservé aux spécialités très chères. Par ailleurs, un sondage à été lancé sur le site internet pour estimer l’impact de ce système à un niveau intermédiaire entre le micro et le macro-économique. Pouvons nous vous demander de consacrer quelques minutes de votre temps à répondre à ce sondage (qui ne comprend qu’une seule question). Vous êtes bien évidemment libre d’y ajouter un commentaire si vous le désirez. Vous trouverez également dans les messages du site beaucoup de choses que l’on ne nous dit pas mais qui ont leur importance. En espérant que ces quelques lignes vous auront permis de mieux appréhender le futur qui se dessine, et que, le moment du vote venu, vous ferrez le bon choix, recevez cher confrère, nos plus confraternelles salutations. de ploeg van www.lapharmacie.be met de hulp van het VBZA (Vereniging voor de Beroepsverdediging van de Zelfstandige Apotheker )


Download ppt "Hervormingsvoortel door de APB Voorstelling en poging tot analyse versie 2005 Prozac Op het ogenblik van deze powerpoint,kennen we nog niet het definitief."

Verwante presentaties


Ads door Google