De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM 26 november 2015. Doelstelling jeugd & mini sport Plezier en sportiviteit voor alle kinderen Bevorderen van individuele ontwikkeling RESPECTVOL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM 26 november 2015. Doelstelling jeugd & mini sport Plezier en sportiviteit voor alle kinderen Bevorderen van individuele ontwikkeling RESPECTVOL."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM 26 november 2015

2 Doelstelling jeugd & mini sport Plezier en sportiviteit voor alle kinderen Bevorderen van individuele ontwikkeling RESPECTVOL NAAR ELKAAR NAAR DE TEGENSTANDER NAAR DE SCHEIDS MET HET CLUBHUIS en OMGEVING OMGAAN DE ZAAL en KLEEDKAMERS

3 HC Rotterdam Digitaal Op de HC Rotterdam Website zijn onder Tab LISA/APP vragen de links onder HC R'dam app en TEAMLisa algemeen te vinden. Wachtwoord? Login op de site en geef aan wachtwoord vergeten

4 Cijfers Spelregels & Arbitrage Informatie in & om wedstrijden Administratie in & om wedstrijden Beslissingswedstrijden Zaalhockey 2015-2016

5 2771 zaal teams – ca. 45% van de senioren – ca. 97% van de junioren – ca. 97% van de 2e jaars E – ca. 85% van de 1e jaars E waarvan 131 HC ROTTERDAM teams: 17 senioren, 82 junioren en 32 jongste jeugd teams 135 sporthallen – ca. 11.000 uren – 9 speel weekeinden (1 meer dan vorig seizoen) Cijfers district Zuid-Holland 2015–2016

6 Spelregels & Arbitrage Aanwijzen (bonds)scheidsrechters Top A en B klasse jongens en meisjes Alle overige klassen dienen zelf voor scheidsrechters (junioren) of spelleiders (jongste jeugd) te zorgen. Dat betekent: Jeugdteams nemen één bevoegde C- scheidsrechter mee die de wedstrijd van het eigen team fluit samen met een collega van de tegenstander. DWF moet direct na de wedstrijd ingevuld worden, gele en rode kaarten moeten op het formulier worden vermeld, groene niet.

7 Spelregels & Arbitrage A t/m D jeugd 6 tegen 6 Bitje verplicht ook voor alle zaalspelers (OOK VLIEGENDE KEEPER) Wissel keeper voor speler maximaal 2 x per wedstrijd; Nieuw!: wissel keeper voor andere keeper met volledige uitrusting telt niet mee als wisselmoment. Groene kaart naast waarschuwing tijdstraf van 1 minuut, gele kaart 2 of 5 minuten. Speler in hoek of aan balk mag niet opgesloten worden door tegenstanders met stick plat op de grond, maar altijd opening voor spelen van bal. Vrije push dichtbij cirkelrand nemen op plek van overtreding in plaats van op 3 meter buiten de cirkel Voordat je de bal in de cirkel mag spelen, moet deze: 3 meter hebben gerold geraakt zijn door een tegenstander (strafcorner?) of eerst de balk hebben geraakt.

8 Alle wedstrijden duren 1x 35 minuten, tenzij hieronder anders aangegeven. Na 17,5 minuut wisselen de scheidsrechters van helft. In de Senioren standaard (H1/D1) en Top jeugd poules duurt een wedstrijd zaalhockey 2 x 20 minuten. Dit geldt dus voor: – Top klasse A,B,C,D jongens en meisjes Wedstrijdduur A t/m D Jeugd

9 Voor de Jongste Jeugd in Zuid Holland de volgende aanpassingen op de officiële zaalregels van kracht: In de eerstejaars jongste Jeugd (6E) poules duurt een wedstrijd zaalhockey 2 x 15 minuten In de tweede jaars E Jongste Jeugd (8E) poules duurt een wedstrijd zaalhockey 1x35 minuten Geen hoge ballen op doel boven 40 cm/ kniehoogte Geen strafcorner bij de eerstejaars jongste Jeugd (6E) Wedstrijdduur & Speelregels Jongste Jeugd / Mini’s

10 Check in de HC Rotterdam App altijd welk team de zaalleiding heeft! Check voor de wedstrijden nog even de Standenmotor. Een heel enkele keer verschuift er iets in het programma, de standenmotor is echter altijd leidend. Zaalwedstrijden gaan altijd door, tenzij zich extreme weersomstandigheden voordoen. Als code rood wordt afgegeven, wordt er niet gereden. Bij twijfelgevallen altijd contact opnemen met de zaalcommissaris, zorg dan dat de gegevens van het team, de tegenpartij en de hal bij de hand zijn. Zaalwedstrijden kunnen, op een enkele uitzondering na, niet worden ingehaald. Managers

11 Zaalleiding en managers De zaalleiding bestaat altijd uit twee personen. Behalve het bijhouden van de tijd wordt ook de stand bijgehouden en de orde in de zaal gehandhaafd. De zaalleiding kan de coach aanspreken op het gedrag van zijn of haar team. (geen kinderen achter de tafel!) De zaalleiding checkt of het DWF wordt ingevuld, zorg dus altijd voor de juiste inlogcodes voor het DWF ! De zaalleiding zorgt bij aanvang en aan het einde van het hockeyprogramma dat de balken resp. neergelegd en opgeruimd worden. Let op dat een hal pas vlak voor de eerste wedstrijd opent De spelers van beide teams zijn verplicht hierbij hun medewerking te verlenen.

12 Aanvangstijd, wedstrijdduur en eindtijd De zaalleiding houdt altijd de wedstrijdtijd bij, dus niet de scheidsrechter. De wedstrijdtijd gaat in op de vastgestelde aanvangstijd ongeacht of teams en scheidsrechters speelklaar zijn Gedurende de wedstrijd wordt de tijd nooit stil gezet! ook niet bij blessures (van welke aard dan ook), kaarten of strafballen. Worden de vastgestelde aanvangstijden in een blok niet gehaald, dan kan* de zaalleiding de duur van de wedstrijden inkorten, zodat de vastgestelde eindtijd alsnog wordt gerealiseerd! Omwille van het strakke tijdschema kan* de zaalleiding bepalen af te zien van 'shake hands' bij de aanvang.

13 Speelgerechtigdheid Jeugd A t/m D Het bevoordelen of versterken van team door invallen is onwenselijk en onsportief Spelers uit een op gelijk niveau of lager spelend team mogen altijd invallen in team van gelijk of hoger niveau De eerste 2 wedstrijdronden zijn bepalend voor speel- gerechtigheid: Team waarvoor de speler het meest is uitgekomen. Bij een gelijk aantal wedstrijden geldt het hoogste team Lenen van spelers uit oudere categorie niet toegestaan (behoudens verstrekte dispensatie) Een speler die niet voldoen aan de regels m.b.t. speelgerechtigheid worden aangemerkt als niet- speelgerechtigd dan wel ‘uitgesloten’ speler.

14 Toezicht op (jeugd)teams De manager en coach zijn verantwoordelijk voor het gedrag van het team gedurende de gehele duur van het verblijf in de sporthal en ziet erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal maar ook op de tribunes, in de kantine of het sportcafé en vooral ook in de kleedkamers behoorlijk gedraagt. Manager en/of coach dient meerderjarig en van hetzelfde geslacht te zijn ivm controle kleedkamers! Er mag absoluut niet gehockeyd worden in gangen, kleedkamers of buiten het veld. Bij eventuele schades zal de resp. club/team/ speler/ coach aansprakelijk worden gesteld. Onderstaande link laat een filmpje zien wat dus absoluut NIET mag: https://www.facebook.com/felix.denayer/videos/vb.14931022 74307200/1666288783655214/?type=2&theater

15 Zaalschoenen, zaalsticks en keepersuitrusting Schoenen die beschadigingen of strepen op de speelvloer kunnen achter laten zijn verboden. De zaalschoenen mogen pas in de zaal worden aangetrokken ivm meekomend vuil van buiten Dit geldt ook voor coaches en scheidsrechters. Het is noodzakelijk om met een speciale zaalhockeystick te spelen. Keepersuitrustingen die de speelvloer kunnen beschadigen, zoals metalen gespen, zijn verboden. En de halbeheerder heeft altijd gelijk!

16 Beslissingswedstrijden Jeugd A t/m D Voor alle jeugdteams in Zuid Holland zijn de laatste twee wedstrijden van de reguliere zaalcompetitie, en voor de Topklassen jeugd bovendien de District kampioenschappen, aangewezen als beslissingswedstrijden. Een jeugdspeler – die op zich de juiste leeftijd heeft om in het betreffende team uit te komen – mag slechts voor beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/zij in voorafgaande wedstrijden in dezelfde competitie tenminste tweemaal voor dat team is uitgekomen”. Deze regel geldt niet indien het een jeugdspeler betreft uit een lager elftal binnen dezelfde categorie of een jeugdspeler uit een lagere categorie.

17 EHBO-ers alleen aanwezig bij DK’s en NK’s Halbeheerder wordt geacht BHV bekwaamheden te hebben Indien dit niet het geval is: Speler, teambegeleider of zaalleiding bekwaam? Informatie dienstdoende huisarts, adres en routebeschrijving dokterspost, dichtstbijzijnde SEH en tandartsdienst in hal voorhanden (info via halbeheerder) EHBO & BHV

18 Meer informatie … Kijk eerst op: De site van de KNHB bij zaalinformatie (www.knhb.nl>Districten>District Zuid Holland>Zaalhockey) of op de Standenmotor Of op de HC Rotterdam App /site En pas daarna: mailen naar Suzan (zaalhockey@hcrotterdam.com) voor de wedstrijden Voor de trainingen geldt, check eerst de HC Rotterdam App dan pas mailen naar Iwan!


Download ppt "WELKOM 26 november 2015. Doelstelling jeugd & mini sport Plezier en sportiviteit voor alle kinderen Bevorderen van individuele ontwikkeling RESPECTVOL."

Verwante presentaties


Ads door Google