De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsafspraken mbo Opdracht mbo: biedt studenten solide basis voor – Werk – Doorstroom naar vervolgonderwijs – Goed burgerschap Beleid – Actieplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsafspraken mbo Opdracht mbo: biedt studenten solide basis voor – Werk – Doorstroom naar vervolgonderwijs – Goed burgerschap Beleid – Actieplan."— Transcript van de presentatie:

1

2 Kwaliteitsafspraken mbo Opdracht mbo: biedt studenten solide basis voor – Werk – Doorstroom naar vervolgonderwijs – Goed burgerschap Beleid – Actieplan Focus op Vakmanschap 2011 –2015: Fundament voor goed mbo – Lerarenagenda en NOA: Professionalisering versterken – Ruim baan voor Vakmanschap: de basis op orde en de lat omhoog voor een toekomstgericht mbo 2

3 Kwaliteitsafspraken: gemengde aanpak 3 2: Belonen van resultaten  Voortzetting vsv  Studiewaarde (2016 e.v.)  Kwaliteit begeleiding BPV (2017) €211 mln (2017) 1: Investeren in kwaliteit (vanaf 2015) Mbo-instelling stelt kwaliteitsplan op met aandacht voor professionalisering (ook van examenfunctionarissen), taal & rekenen, excellentie, beroepspraktijkvorming, studiewaarde en vsv. €190 mln (2017) 3: Transparante informatie over:  Vsv  Studiewaarde  Beroepspraktijkvorming - Mbo-instellingsrapportage - Mbo-scanner

4 Investeren: Kwaliteitsplan ‘ 4 Integraal kwaliteitsplan voor verbetering onderwijskwaliteit voor 4 jaar met: – analyse over uitgangssituatie – ambities op de (landelijke) beleidsthema’s: professionalisering, taal en rekenen, excellentie, bpv, vsv, studiewaarde - ‘pas toe of leg uit’ Kwaliteitsplan (en excellentieplan) beoordeeld door MBO in Bedrijf Voortgangsrapportages als onderdeel van het geïntegreerd jaardocument 4

5 Belonen van resultaten: vsv(1). Voortijdig schoolverlaten Van 71.000 (2002) Naar< 25.000 (2016) Nieuwe doelstelling: Maximaal 20.000 nieuwe vsv’ers in 2021 (2019/20) Aanpak op hoofdlijnen voortgezet: Centrale rol RMC: school en gemeente beslissen samen over maatregelenmix Ondersteuning OCW: monitorinformatie en accountmanagement 5

6 Belonen van resultaten: vsv (2) “ Aanpassing van de beloning van resultaten: Normen per niveau (1, 2 en 3 en 4 elk apart) Scholen worden ook beloond als norm bijna gehaald; geen onderuitputting meer Overige nieuwe elementen: Financieel arrangement voor alle 39 RMC-regio’s gelijk Uitbreiding regionale samenwerking partners in de arbeidsmarkt en zorgdomein Specifieke aandacht voor jongeren in kwetsbare positie (o.a. nieuw: volgen 16/17 jarigen uit pro en vso) 6

7 Belonen van resultaten: vsv (3). Nieuwe normen voor vsv in het mbo: 7 NiveauHuidige norm2016/20172017/2018 122,50%27,50% 210,00%9,50%9,40% 3Niveau 3 en 4: 2,75%3,60%3,5% 4Niveau 3 en 4: 2,75%2,75%

8 Belonen van resultaten: vsv (3). Traploze beloning vanaf 1,75 x de norm Voorbeeld voor mbo-niveau 4 Norm niveau 4: 2,75%. 1,75 x de norm: 4,8 % Een instelling met een uitvalpercentage tussen 4.8% en 2,75%, krijgt een gedeelte van het bedrag. 8

9 Belonen van resultaten: bpv (1). Dec. 2015: Aanvullende bestuurlijke afspraken Minister van OCW en MBO Raad: MBO instelling ontvangt resultaatafhankelijke beloning bpv als zij aan de volgende voorwaarden voldoen: verbeterplan bpv met – beoogde resultaten, afgestemd met belanghebbenden (studenten, leerbedrijven) – o.a. commitment aan collegiale consultatie – positief beoordeeld door MBO in Bedrijf (advies aan M OCW) resultaten bereikt in 2017/2018, beoordeling MiB Informatie over de bpv-resultaten openbaar. 9

10 Belonen van resultaten: bpv (2). Het verbeterplan bpv bevat Analyse beginsituatie -> verbeterpunten Concrete beoogde resultaten (SMART) 2017/2018 – ambitieus en haalbaar – eenduidig meetbaar (indicator), betrouwbaar Overzicht van de maatregelen voor het bereiken van de resultaten 10

11 Belonen van resultaten: bpv (3). Het verbeterplan bpv gaat in op de landelijke aspecten: – Programma: programma tijdens de beroepspraktijkvorming inclusief de aansluiting daarvan op het binnen schools programma. – Matching: het proces van (voorbereiding van) de individuele matching leerling - bedrijf. – Begeleiding: verzorgd door de school tijdens de periode van beroepspraktijkvorming. Principe: Pas toe of leg uit 11

12 Belonen van resultaten: bpv (4). Bij de beoordeling van het verbeterplan bpv en de resultaten kijkt MBO in Bedrijf naar: de mate waarin de verbetering is gerealiseerd de reikwijdte: aandeel van de studenten dat baat bij de verbetering heeft het belang van de gerealiseerde verbetering 12

13 Belonen van resultaten Studiewaarde (1) Stimuleren dat studenten het maximale uit zichzelf halen. Beloning voor instellingen die er meer dan voorheen in slagen studenten te begeleiden naar een hoger diploma dan verwacht, gegeven de vooropleiding. Beloning vanaf 2016. 13

14 Belonen van resultaten Studiewaarde (2) Uitgangspunten: – Resultaten van instellingen worden vergeleken met eigen eerdere resultaten – Beloning voor verbetering – Beloning voor behoud van zeer goede resultaten – Indicator bruikbaar binnen de instelling Animatie : www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/animatiestudiewaarde www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/animatiestudiewaarde 14

15 15 Belonen van resultaten Studiewaarde (3) Referentiewaarde per vooropleiding VooropleidingReferentiewaarde Praktijkonderwijs1,20 Vmbo zonder diploma1,72 Havo/vwo zonder diploma3,66 Vmbo bbl2,62 Vmbo kbl3,31 Vmbo gl3,65 Vmbo tl3,70 Havo/vwo3,69 Overig2,25

16 Belonen van resultaten Studiewaarde (4) 16

17 Belonen van resultaten Studiewaarde (5) 17

18 Transparante informatie Informatie uit landelijke registers, in samenhang ontsloten: www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl Met allerlei documenten en de mbo-instellingsrapportages www.mboscanner.nl www.mboinbedrijf.nl www.mbotoday.nl Bronnen o.a. BRON, JOB-studentenenquête, ROA- schoolverlatersonderzoek en SBB-enquête onder leerbedrijven. 18

19 Evaluatie kwaliteitsafspraken 19 Tussentijdse evaluatie begin 2017 – Doel: Inzicht in het functioneren van de aanpak m.h.o.o. een volgende periode (vanaf 2019) – Gericht op de implementatie van de kwaliteitsafspraken door mbo-instellingen en de eerste resultaten – de eerste ervaringen met de werking van de plannen, het investeringsbudget en het resultaatafhankelijk budget. Eindevaluatie in 2019 – Eindevaluatie van de kwaliteitsafspraken over de effecten ervan op de kwaliteit van het onderwijs.

20 20 MBO kent 16 domeinen en 4 niveaus Combinatie van domein en niveau (2, 3 en 4) Belonen van resultaten Studiewaarde

21 21 Dashboard voor de instelling

22 Studiewaarde 22 Studiewaarde Een instelling ontvangt voor een eenheid in de topgroep voor het behoud van zeer goede resultaten een vaste beloning per diploma. Een instelling ontvangt voor een eenheid een beloning naar rato van de gerealiseerde verbetering van de studiewaarde per diploma.


Download ppt "Kwaliteitsafspraken mbo Opdracht mbo: biedt studenten solide basis voor – Werk – Doorstroom naar vervolgonderwijs – Goed burgerschap Beleid – Actieplan."

Verwante presentaties


Ads door Google