De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke watertaken onder de Omgevingswet Peter de Putter Utrecht, 4 februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke watertaken onder de Omgevingswet Peter de Putter Utrecht, 4 februari."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke watertaken onder de Omgevingswet Peter de Putter Utrecht, 4 februari

2 Gemeentelijke watertaken in de Omgevingswet Inzameling en transport van stedelijk afvalwater –Idem als onder de Wet milieubeheer Hemelwaterzorgplicht –Doelmatige inzameling, transport en verwerking Grondwaterzorgplicht –Idem als onder de Waterwet

3 GRP niet verplicht, wel mogelijk B&W kan ter invulling van de gemeentelijke watertaken een gemeentelijk rioleringsprogramma vaststellen (art. 3.14 Ow) Belang van een adequaat stedelijk waterbeheer wordt breed onderkend Vanwege rioolheffing verantwoordingsplicht –Enige vorm van programma dus wel nodig Nb: GRP tot 2020 verplicht (BAW 2011)

4 Wel verplicht: omgevingsvisie Gemeente moet omgevingsvisie vaststellen –Inclusief visie op watertaken Visie vormt basis voor uitvoeringsprogramma en omgevingsplan In visie aandacht voor beginselen (art. 3.3 Ow): –Voorzorgbeginsel –Preventief handelen (nb: vgl. voorkeursvolgorde Wm) –Bestrijden aan de bron –De vervuiler betaalt

5 Samengevat Ten minste visie op de gemeentelijke watertaken Huishoudelijk afvalwater Hemel- water Grond- water Verschillende visies denkbaar, net als nu Verplichte Omgevingsvisie RO Bodem Water Etc. Bedrijfs- afvalwater Uitvoering concreet maken in: 1. Uitvoeringsprogramma - Vgl. GRP van nu 2. Omgevingsplan - Samenvoeging van alle gemeentelijke verordeningen. Voor riolering: aansluit- en afkoppelverordening Schilder: Anton Mauve

6 6 Omgevingsvisie (beleidsopties) Type afvalwater BasisvariantKritische variantVernieuwende variant Stedelijk afvalwater Bestaand gebied / bebouwde kom - Altijd inzameling en transport - Bij vervanging bestaande systemen uitgangspunt - Altijd inzameling en transport - Heroverweging systeemkeuze bij rioolvervanging - Altijd inzameling en transport - Heroverweging systeem- keuze bij rioolvervanging - Nieuwe sanitatie overwegen Nieuwbouw - Altijd inzameling en transport, met bestaande systemen - In principe inzameling en transport - Gescheiden inzameling - Overwegen vormen van nieuwe sanitatie - Mogelijkheden voor alleen inzameling huishoudelijk afvalwater Buitengebied - Zoveel mogelijk op riolering aansluiten - Iba’s in beheer bij overheid - Geen nieuwe aanslui- tingen op riolering, tenzij doelmatig (<40m) - Iba’s in beheer bij overheid of particulier - Uitgangspunt is individuele verwerking door particulier - Bij vervanging evt. riolering heroverweging - Aandacht voor vormen van nieuwe sanitatie Ook bedenken voor andere typen afvalwater

7 Voorbeeld omgevingsvisie Ligt op uw stoel, ter inspiratie Schilder: Jan Altink


Download ppt "Gemeentelijke watertaken onder de Omgevingswet Peter de Putter Utrecht, 4 februari."

Verwante presentaties


Ads door Google