De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Weg naar Wouw 40 Technisch beraad - Presentatie -.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Weg naar Wouw 40 Technisch beraad - Presentatie -."— Transcript van de presentatie:

1 Weg naar Wouw 40 Technisch beraad - Presentatie -

2 Ingekomen verzoeken MTS van Hooijdonk  BP in overeenstemming brengen met besluiten RvS uit 2003/2005 M. Verstijlen  Bestemmen als burgerwoning voor verkoop pand

3 Historie ontstaan nr. 40 1974: gebouwd als varkensstal 1984: illegaal verbouwd tot woning 1987: handhavingsactie gestart, bezwaarprocedure 1988: gelegaliseerd als (burger)woning (was al geen koppeling bedrijf (nr. 38) en woning (nr. 40) meer)

4 Planologisch (1) Vigerend plan: ‘Buitengebied 1998’ -Hoofdbestemming ‘Agrarisch gebied’ -Detailbestemming ‘Wonen’ Pand nu dus bestemd als burgerwoning

5 Planologisch (2) BP Art. 30 plus-herziening ‘Buitengebied 1998’: onduidelijkheid kaart/legenda BP ‘Actualisatie Buitengebied’: locaties niet meegenomen i.v.m. ontwikkelingen bedrijf. NB: Inspraakreactie op voorontwerp van Hooijdonk t.a.v. nummer 40

6 Provinciaal beleid Nr. 40: extensiveringsgebied  ontwikkeling Intensieve Veehouderij (IV)-bedrijven uitgesloten Nr. 38: verwevingsgebied  ontwikkeling IV- bedrijven onder voorwaarden mogelijk Provinciaal beleid sluit een 2 e bedrijfswoning bij een bedrijf uit.

7 Milieuvergunning bedrijf nr. 38 Uitspraken RvS 2003/2005  nr. 40 voor milieu te beschouwen als bedrijfswoning door bewoningssituatie Toen géén koppeling RO & Milieu, dus geen plicht BP aan te passen.

8 Uitbreidingsplan bedrijf nr. 38 (1) In verband met dierenwelzijnswetgeving (omschakeling van legbatterijen naar scharrelsystemen) kunnen minder kippen in de bestaande stallen gehouden worden. Om het bedrijf rendabel te kunnen houden dient het bouwblok vergroot te worden om een nieuwe stal te kunnen realiseren. Vergunningen/wijzigingprocedure - Milieuvergunning onherroepelijk;

9 Uitbreidingsplan bedrijf nr. 38 (2) Wijzigingsplan -Wijzigingsplan voor vergroting bouwblok naar 1,49 ha vastgesteld; -Tegen dit wijzigingsplan is beroep en voorlopige voorziening ingediend; - Bij uitspraak van 4 april 2011 schorst de Raad van State het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan; -5 december zitting bodemprocedure plaatsgevonden bij de Raad van State –> nog geen uitspraak gedaan.

10 Uitbreidingsplan bedrijf nr. 38 (3) Bouwvergunning - Bouwvergunning 1e fase verleend (onherroepelijk); - Bouwvergunning 2e fase aangevraagd (aanvraag niet volledig ingediend). Natuurbeschermingswet -Verzoek om handhaving ingediend bij de Provincie door milieuverenigingen i.v.m. overtreding Natuurbeschermingswet;

11 Uitbreidingsplan bedrijf nr. 38 (4) - 1e instantie verzoek tot handhaving afgewezen door GS (bevoegd gezag); - GS besluit in beslissing op bezwaar alsnog het verzoek om handhaving toe te wijzen; - Ondernemer heeft inmiddels een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet ingediend bij de Provincie.

12 Mogelijkheden pand nr. 40 Burgerwoning Andere (‘niet-milieugevoelige’) functie -Agrarische bedrijfsruimte (bouwblokgrootte?) -Recreatieve functie Sloop 2 e bedrijfswoning niet mogelijk…

13 Financieel (1) Bij niet wijzigen bestemmingsplan: - geen nieuwe financiële risico’s. Wel mogelijke aansprakelijkheidsstelling gemeente door van Hooijdonk i.v.m. gewekte verwachtingen (o.a. n.a.v. uitspraken RvS, uitspraak bij voorontwerp BP Actualisatie Buitengebied)

14 Financieel (2) Bij wijzigen bestemmingsplan: -kosten planwijziging (formeel voor verzoeker (van Hooijdonk), maar gezien historie voor gemeente?) -Planschadeclaim van Verstijlen (niet verhaalbaar?)


Download ppt "Weg naar Wouw 40 Technisch beraad - Presentatie -."

Verwante presentaties


Ads door Google