De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICC Module Drama op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / Instelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICC Module Drama op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / Instelling."— Transcript van de presentatie:

1 ICC Module Drama op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / Instelling

2 Programma bijeenkomst 1 Welkom Warming-up en voorstelrondje Inventarisatie verwachtingen Actieve werkvorm 1: Je lichaam als instrument Pauze Theorie Leerlijn Drama Actieve werkvorm 2: Dramatische werkvormen Evaluatie en huiswerk

3 Verwachtingen Waar loop je tegenaan met betrekking tot het dramaonderwijs op jouw school? Hoe zou jij het dramaonderwijs bij jou op school vorm willen geven?

4 Toelichting module Welke voorwaarden zijn nodig om een goede dramales te kunnen geven? Wat is, volgens jou, de definitie van drama? En, daaruit voortvloeiend, wat is het verschil tussen drama en theater?definitie

5 Je lichaam als instrument De 5 W’s: Wie(personages) Wat(handeling/gebeurtenis) Waar(locatie) Wanneer(tijdstip van handeling) Waarom(oorzaak/conflict

6 Theorie Leerlijn Drama Streefcompetenties drama: http://downloads.slo.nl/Documenten/overzicht-streef-en- generieke-competenties.pdf

7 Cultuureducatie met kwaliteit 2012: advies Cultuureducatie van Onderwijsraad & Raad voor Cultuur: Geef scholen meer grip op de inhoud 2013: programma Cultuureducatie met Kwaliteit: De kwaliteit van door onderwijs en culturele instellingen aangeboden cultuureducatie goed in beeld krijgen en zeker stellen - Inhoudelijke basis - Professionalisering - Volgen en beoordelen van ontwikkeling van kinderen - Bijdrage van culturele instellingen aan curriculum

8 Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Er was: Kerndoel 54, 55 en 56 54De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 55De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 56De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Uitwerking in TULE: per domein, per kerndoel

9 Opdracht SLO: ontwikkel leerlijn cultuureducatie Kenmerken van goede cultuureducatie; Brengt de kennis, vaardigheden en attitude uitgesplitst naar leeftijd(categorie) in beeld; Relatie van het leergebied kunstzinnige oriëntatie met verwante leergebieden en vakken zoals 21st century skills, erfgoededucatie; Geen dwingend keurslijf -Inhoudelijk richting geven -Gemeenschappelijke taal

10 Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Meer specifiek: Compact (‘één A4-tje’) – bedoeld voor middenkader Kerndoel 54, 55 en 56 geïntegreerd Uitgaand van de kennisbases K.O. Passend bij TULE en CIS Uniformiteit: alle disciplines eenzelfde format

11 Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Format: het creatieve proces van de leerling - Oriënteren - Onderzoeken - Uitvoeren - Evalueren Reflectie tijdens alle fases

12

13 Dramatische werkvormen Inventarisatie werkvormen Globale ontwikkeling van leerlingen in relatie tot drama

14 ICC Module Drama op School Bijeenkomst 2 Datum Naam trainer / Instelling

15 Programma bijeenkomst 2 Welkom en korte terugblik Uitwisseling huiswerkopdrachten Theorie Leerlijn Drama, deel 2 Pauze Actieve werkvorm 3: Drama als middel bij de zaakvakken (Digitale) methodes drama Afsluiten en evalueren, huiswerk na afloop

16 http://www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl http://downloads.slo.nl/Documenten/Leerlijn%20Dr ama.pdf Leerplankader KO en de leerlijn Drama

17 Opzet leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Deel 1 Uitgangspunten leerlijn (creatief proces) Deel 2Relaties -Wettelijke kaders -Relaties andere vakgebieden -Recente vak- en onderwijskundige onderwerpen Deel 3aKarakteristieken kunstdisciplines + onderlinge relaties Deel 3bLeerlijnen per kunstdiscipline, per bouw 1/2 3/4 5/6 7/8 eindcompetentie

18 Competenties voor de leerling: Generieke competenties voor gehele leergebied kunstzinnige oriëntatie Vakspecifieke competenties per discipline Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie

19 Leerlijn Drama Oriënteren : Betekenis geven aan theater en dit spiegelen aan eigen betekenisgeving. Door middel van: Kijken naar en praten over drama. Drama als inspiratiebron gebruiken. Openstellen voor dramatisch spel.

20 Leerlijn Drama Onderzoeken : Experimenteren met de spanningsboog, spelelementen, thema’s en dit uitvoeren in dramatisch spel. Door middel van: Onderzoek naar de 5 W’s, speltechnieken, opbouw en spelstijlen. Verbanden leggen met de eigen leefwereld en thema’s. Samenwerken en samen onderzoeken/creëren.

21 Leerlijn Drama Uitvoeren: Betekenis en zeggingskracht geven aan dramatisch spel en dit presenteren in de vorm van een scène en theatrale vormgeving. Door middel van: Improviseren op spelimpulsen. Spelelementen, -situaties, -technieken, -stijlen, tekst en (gespeelde) emoties bewust vormgeven. Dramatisch spel met een duidelijke opbouw en spanningsboog. Gebruik maken van dramatische werkvormen.

22 Leerlijn Drama Evalueren: Reflecteren op jezelf en een ander en daarin de keuzes bewust motiveren. Door middel van: Kijken naar en praten over dramatisch spel, het vormgevingsproces en spelkwaliteiten. Relaties leggen tussen eigen betekenisgeving en die van anderen. Openstaan voor feedback en dit toepassen in dramatisch spel.

23 Hoe verder? De leerlijn kan diverse uitwerkingen krijgen die houvast bieden voor verschillende doelgroepen, zoals schoolbesturen, leraren, methodemakers en culturele instellingen landelijk niveau (macroniveau)Leerplankader/ leerlijn Kunstzinnige Oriëntatie PO het niveau van de school/instelling (mesoniveau) Regionale producten/ leerlijnen zoals de Culturele ladekast; raamleerplannen Mocca & andere lokale of regionale producten het niveau van de klas/groep (microniveau) Methode of lesmateriaal voor gebruik in de klas

24 Digitale methodes drama http://www.lkca.nl/disciplines/startpagina-drama- theater/drama-primair-onderwijs/methoden-drama


Download ppt "ICC Module Drama op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / Instelling."

Verwante presentaties


Ads door Google