De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Serie leerdiensten ‘Tucht’ 1.Basis en doel 2.Voorwaarden voor goed functioneren 3.Praktijk Waarom tucht? -Heiligheid van de gemeente -Behoud van de zondaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Serie leerdiensten ‘Tucht’ 1.Basis en doel 2.Voorwaarden voor goed functioneren 3.Praktijk Waarom tucht? -Heiligheid van de gemeente -Behoud van de zondaar."— Transcript van de presentatie:

1 1 Serie leerdiensten ‘Tucht’ 1.Basis en doel 2.Voorwaarden voor goed functioneren 3.Praktijk Waarom tucht? -Heiligheid van de gemeente -Behoud van de zondaar -Eer van God De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

2 2 Serie leerdiensten ‘Tucht’ 1.Basis en doel 2.Voorwaarden voor goed functioneren 3.Praktijk 1.Altijd eerst onderling 2.Afhouding van een avondmaalsviering 3.Ontzegging van de toegang tot het HA 4.Openlijke vermaning 5.Buitensluiting uit de gemeente 6.Terugkeer De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

3 3 1.ALTIJD EERST ONDERLING Matteüs 18 - houding: nederig zijn - zelftucht (hand afhakken) - zoeken en trekken (verloren schaap) - willen vergeven omdat je vergeving kreeg De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

4 4 1.ALTIJD EERST ONDERLING Matteüs 18 - houding: nederig zijn - zelftucht (hand afhakken) - zoeken en trekken (verloren schaap) - willen vergeven omdat je vergeving kreeg - altijd eerst onderling aanspreken! ‘de regel van Matteüs 18’ De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

5 5 1.ALTIJD EERST ONDERLING Kerkorde Nu: onderscheid ‘geheime’ en ‘openbare’ zonde De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

6 6 1.ALTIJD EERST ONDERLING Kerkorde Nu: onderscheid ‘geheime’ en ‘openbare’ zonde Nieuw: 51.1 De leden van de gemeente van zijn Godswege verplicht elkaar te steunen in de strijd tegen de zonde. Zij vermanen elkaar liefdevol naar de regel die Christus in Matteüs 18 heeft gegeven. 52.2 Wanneer het onderling vermaan tot bekering en ver- zoening leidt, wordt geen mededeling aan de KR gedaan. 52.3 Leid het vermaan niet tot bekering, dan wordt de kerkenraad ingelicht. De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

7 7 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING ‘enkelvoudige afhouding’ De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

8 8 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING ‘enkelvoudige afhouding’ D 57.3 In een ernstige situatie waarover een goed oordeel nog niet mogelijk is, kan de kerkenraad iemand van de avondmaalsviering afhouden ter wille van de heiligheid van de gemeente. De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

9 9 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING ‘enkelvoudige afhouding’ D 57.3 In een ernstige situatie waarover een goed oordeel nog niet mogelijk is, kan de kerkenraad iemand van de avondmaalsviering afhouden ter wille van de heiligheid van de gemeente. De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

10 10 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL Wanneer iemand het vermaan van de ambtsdragers verwerpt of zich schuldig maakt aan een ernstige zonde die de gemeente dreigt te besmetten, ontzegt de kerkenraad hem de toegang tot het heilig avondmaal zolang er geen bekering volgt. D 57.1 De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

11 11 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL Wanneer iemand de toegang tot het avondmaal is ontzegd, heeft hij niet het recht om een kind te laten dopen en huwelijksbevestiging te ontvangen. Ook mag hij zijn stemrecht niet uitoefenen. D 57.2 De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

12 12 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL Wanneer iemand het vermaan van de ambtsdragers verwerpt of zich schuldig maakt aan een ernstige zonde die de gemeente dreigt te besmetten, ontzegt de kerkenraad hem de toegang tot het heilig avondmaal zolang er geen bekering volgt. D 57.1 De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

13 13 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL ‘Stille ontzegging’ De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

14 14 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL 4.OPENLIJKE VERMANING Nu: eerst afkondiging zonder naam De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

15 15 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL 4.OPENLIJKE VERMANING Nu: eerst afkondiging zonder naam wordt: wanneer een belijdend lid of dooplid ondanks het vermaan in zijn ernstige zonde blijft volharden, gaat de kerkenraad over tot publieke tucht- oefening door bekendmaking aan de gemeente. Het besluit van de kerkenraad behoeft vooraf de goedkeuring van de classis. D 59.1 De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

16 16 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL 4.OPENLIJKE VERMANING Nu: eerst afkondiging zonder naam wordt: In de afkondiging aan de gemeente worden de zondaar en zijn verharding bekend gemaakt, met de oproep om voor hem te bidden en hem aan te sporen tot bekering. De kerkenraad kan deze oproep herhalen. D 59.2 De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

17 17 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL 4.OPENLIJKE VERMANING Het besluit van de kerkenraad behoeft vooraf de goedkeuring van de classis > bescherming tegen willekeur De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

18 18 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL 4.OPENLIJKE VERMANING 5.BUITENSLUITING Wanneer een zondaar geen berouw toont en zich niet bekeert, gaat de kerkenraad over tot buitensluiting uit de gemeente. D 60.1 Het besluit van de kerkenraad behoeft vooraf de goedkeuring van de classis en de instemming van de gemeente. D 60.2 De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

19 19 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL 4.OPENLIJKE VERMANING 5.BUITENSLUITING Als laatste redmiddel kan de kerkenraad overgaan tot buitensluiting uit de gemeente. D 53.2 De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

20 20 We moeten hem buiten de gemeente sluiten, omdat Gods woord zegt:Verwijder wie kwaad doet uit uw midden. Deze buitensluiting heeft tot doel dat hij zich gaat schamen over zijn zonde. Ook mag dit zieke lichaamsdeel niet het hele lichaam van Christus, de gemeente, aantasten. Bovenal moet de buitensluiting voorkomen dat de naam van God gelasterd wordt omdat de kerk een zondaar in haar midden zijn gang laat gaan. De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

21 21 Christus heeft de uitoefening van de tucht opgedragen aan zijn apostelen met de woorden: Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

22 22 Daarom verklaren wij als herders en opzieners van deze gemeente in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat N.N., die zichzelf al buiten de gemeente van Christus heeft gesloten, nu officieel buitengesloten wordt. Hij staat nu buiten de gemeenschap van Christus, heeft geen recht meer op de sacramenten en deelt niet meer in de geestelijke weldaden die God aan zijn gemeente schenkt. De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

23 23 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL 4.OPENLIJKE VERMANING 5.BUITENSLUITING 6.TERUGKEER Wanneer iemand die als belijdend lid is uitgesloten, met berouw tot God en de gemeente terugkeert, wordt hij in de weg van openbare schuldbelijdenis weer in de gemeenschap van de kerk opgenomen. Hiervoor is de instemming van de gemeente vereist. D61.1 De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

24 24 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL 4.OPENLIJKE VERMANING 5.BUITENSLUITING 6.TERUGKEER Wanneer de zondaar zijn schuld belijdt, echte tekenen van berouw toont en zich metteraad bekeert, aanvaardt de kerkenraad daarin zijn verzoening met God en de gemeente. De kerkenraad doet daarvan mededeling aan de gemeente. D 59.3 De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

25 25 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL 4.OPENLIJKE VERMANING 5.BUITENSLUITING 6.TERUGKEER Bekering herken je aan - gebrokenheid van het hart - belijdenis met de mond - genoegdoening door daden De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3

26 26 1.ALTIJD EERST ONDERLING 2.AFHOUDING VAN EEN AVONDMAALSVIERING 3.ONTZEGGING TOEGANG AVONDMAAL 4.OPENLIJKE VERMANING 5.BUITENSLUITING 6.TERUGKEER De gemeente van de God van het verbond blijft zoeken en trekken. De PRAKTIJK van tucht leerdienst ‘tucht’-3


Download ppt "1 Serie leerdiensten ‘Tucht’ 1.Basis en doel 2.Voorwaarden voor goed functioneren 3.Praktijk Waarom tucht? -Heiligheid van de gemeente -Behoud van de zondaar."

Verwante presentaties


Ads door Google