De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in “de Horizon” VOORGANGER Ds. J.H. Dunnewind ORGANIST Henri Niezink COLLECTE 1 e : Kerk 2 e : Diaconie Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in “de Horizon” VOORGANGER Ds. J.H. Dunnewind ORGANIST Henri Niezink COLLECTE 1 e : Kerk 2 e : Diaconie Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in “de Horizon” VOORGANGER Ds. J.H. Dunnewind ORGANIST Henri Niezink COLLECTE 1 e : Kerk 2 e : Diaconie Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24 NGB | Ps. 92: 2, 7, 8 T: Zondag 24 | LvdK 78: 1, 2 | GK 179b | Ps. 25: 2, 6

2 Gelegenheid tot stil gebed

3 Votum

4 Psalm 8: 1, 3, 6 Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24 NGB | Ps. 92: 2, 7, 8 T: Zondag 24 | LvdK 78: 1, 2 | GK 179b | Ps. 25: 2, 6

5 Psalm 8: 1, 3, 6 1. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

6 Psalm 8: 1, 3, 6 3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

7 Psalm 8: 1, 3, 6 6. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

8 Gebed

9 1 e Schriftlezing: Matteüs 20: 1 - 16 Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24 NGB | Ps. 92: 2, 7, 8 T: Zondag 24 | LvdK 78: 1, 2 | GK 179b | Ps. 25: 2, 6

10 2 e Schriftlezing: Artikel 24 NGB Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24 NGB | Ps. 92: 2, 7, 8 T: Zondag 24 | LvdK 78: 1, 2 | GK 179b | Ps. 25: 2, 6

11 Psalm 92: 2, 7, 8 Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24 NGB | Ps. 92: 2, 7, 8 T: Zondag 24 | LvdK 78: 1, 2 | GK 179b | Ps. 25: 2, 6

12 Psalm 92: 2, 7, 8 2. Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door uw daden, HERE, hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken eren.

13 Psalm 92: 2, 7, 8 7. De vromen zullen bloeien als palmen in de zon, zoals op Libanon de cederbomen groeien. Zij heffen zich naar boven, gekoesterd door Gods hand, in 's HEREN huis geplant tot sieraad in zijn hoven.

14 Psalm 92: 2, 7, 8 8. Ook in hun grijze dagen zijn zij nog jeugdig fris. God, die waarachtig is, doet hen veel vruchten dragen. Lang zullen zij getuigen van de getrouwheid Gods. De HERE is mijn rots, Hij zal het recht nooit buigen.

15 Tekst voor de preek: Zondag 24 Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24 NGB | Ps. 92: 2, 7, 8 T: Zondag 24 | LvdK 78: 1, 2 | GK 179b | Ps. 25: 2, 6

16 Na de preek zingen wij: LvdK Gezang 78: 1, 2 Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24 NGB | Ps. 92: 2, 7, 8 T: Zondag 24 | LvdK 78: 1, 2 | GK 179b | Ps. 25: 2, 6

17

18 Onze manier van denken: loon naar werken. Zo werkt God niet: genade. Toch doe je goede werken.

19 WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

20 Gelijkenis van de dagloners: - laat Gods goedheid zien: Hij geeft uit genade. - gaat in op de vraag: wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

21 Gelijkenis van de dagloners: - verschillende werktijden - laatste dagloners krijgen volle dagloon WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

22 Dat laat zien: - Gods goedheid: royaal geeft Hij zijn genade; - God geeft geen loon naar prestatie. WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

23 Eerste dagloners verwachten meer te krijgen, maar krijgen hetzelfde loon. Zo geeft God ieder mens die tot Hem komt hetzelfde: zijn genade in Christus. WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

24 God doet geen onrecht: Hij houdt zich aan zijn belofte. Hij is vrij om het te doen zoals Hij wil. WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

25 Je redding hangt niet van jouw werken af. Gelukkig niet: je bent rechtvaardig door het geloof uit genade! WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

26 WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

27 Maar: ga je er dan niet te gemakkelijk over denken? WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

28 Christus rechtvaardigt en heiligt je. Christus leeft in je en dat ga je merken aan de vruchten. WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

29 God is blij met die vruchten en beloont die. Niet omdat je ermee verdient, maar omdat Hij in genade zijn eigen werk bekroont. WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

30 Het maakt wel verschil hoe je leeft. Wat je uit geloof doet beloont de HERE. WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

31 De leer van redding door geloof en genade alleen maakt je niet zorgeloos. Geloof zonder werken is dood. WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

32 Leef uit Gods belofte dat Hij door zijn Geest u nieuw leven geeft. WAAR GELOOF BLIJKT UIT UW GOEDE WERKEN Die goede werken: 1. dragen niet bij aan uw redding; 2. worden beloond uit genade.

33

34 LvdK Gezang 78: 1, 2 Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24 NGB | Ps. 92: 2, 7, 8 T: Zondag 24 | LvdK 78: 1, 2 | GK 179b | Ps. 25: 2, 6

35 LvdK Gezang 78: 1, 2 1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

36 LvdK Gezang 78: 1, 2 2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort

37 Geloofsbelijdenis GK Gezang 179b Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24 NGB | Ps. 92: 2, 7, 8 T: Zondag 24 | LvdK 78: 1, 2 | GK 179b | Ps. 25: 2, 6

38 GK Gezang 179b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

39 GK Gezang 179b opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

40 Dankgebed

41 Collecte voor: 1 ste Kerk 2 de Diaconie Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24 NGB | Ps. 92: 2, 7, 8 T: Zondag 24 | LvdK 78: 1, 2 | GK 179b | Ps. 25: 2, 6

42 Psalm 25: 2, 6 Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24 NGB | Ps. 92: 2, 7, 8 T: Zondag 24 | LvdK 78: 1, 2 | GK 179b | Ps. 25: 2, 6

43 Psalm 25: 2, 6 2. HEER, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; Maak mijn hart er toe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid lijden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

44 Psalm 25: 2, 6 6. Wie heeft lust de HEER te vrezen als het hoogst en eeuwig goed? God zal zelf zin leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Hij mag uit des HEREN hand voorspoed op zijn weg verwachten. Het door God beloofde land erven ook zijn nageslachten.

45 Zegen met als gezongen amen:


Download ppt "Welkom in “de Horizon” VOORGANGER Ds. J.H. Dunnewind ORGANIST Henri Niezink COLLECTE 1 e : Kerk 2 e : Diaconie Ps. 8: 1, 3, 6 | Matt. 20: 1-16 | Art. 24."

Verwante presentaties


Ads door Google