De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OER 2011-2012 Overzicht belangrijkste wijzigingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OER 2011-2012 Overzicht belangrijkste wijzigingen."— Transcript van de presentatie:

1 OER 2011-2012 Overzicht belangrijkste wijzigingen

2 Begripsbepalingen 1. Vervolgopleiding = Aansluitende opleiding(en) die de faculteit het meest logisch vindt BELANG: eventueel uitsluiting combinaties contracten 2. Buitenlanders met permanent verblijfsrecht = Voortaan gelijkwaardig met EER-student BELANG: studievoortgangsregels zijn soepeler 3. Syllabus  ECTS-fiche

3 Onderwijsreglement Art. 9 (2): wijzigen contractinhoud “ Een student die zich in de loop van het eerste semester uitschrijft voor een opleiding, kan zich in het tweede semester niet meer voor dezelfde opleiding herinschrijven.” Art. 15: toelating credit- en examencontracten -Uitsluiting credit-/examencontract voortaan ook mogelijk wegens begintermen opo in programmagids -Uitsluiting examencontract voortaan ook mogelijk wegens specifieke werk- en evaluatievormen (naast vormen van begeleiding)

4 Onderwijsreglement Art. 25: taalvoorwaarden Herwerkte minimale taalvereisten voor Nederlandstalige en anderstalige opleidingen + mogelijkheid versoepelde of strengere voorwaarden Art. 46: structuur van het academiejaar Als student enkel nog op masterproef/stage een beoordeling moet krijgen  mogelijkheid om resultaat in januari te krijgen

5 Onderwijsreglement Art. 53: rechtzettingen ISP na 1 dec / 15 maart -Niet langer ‘op gemotiveerd verzoek van de student’ -Enkel bij overmacht/ administratieve vergissing Art. 59: omvang van een creditbewijs = altijd voor een volledig opo

6 Onderwijsreglement Art. 90 “De officiële communicatie tussen de K.U.Leuven en de studenten verloopt via het studentenmailadres. De studenten worden geacht met regelmaat hun mails op het studentenmailadres te checken en kunnen zich niet op het niet-lezen ervan beroepen om aan verplichtingen/wijzigingen te ontkomen.”

7 Onderwijsreglement Art. 95 (3): procedure teruggave leerkrediet INDIEN: - student heeft één of twee examenkansen gemist door overmacht - geen inhaalexamen meer mogelijk DAN: Na de derde examenperiode (deadline 31 oktober) dient student dossier in bij Vicerector Studentenbeleid => bij bevestiging overmacht en geen inhaalexamen mogelijk: student dient dossier ook in bij Raad voor Studievoortgangsbetwistingen OPM: Geen sprake van overmacht als student zich op tijd had kunnen uitschrijven http://www.kuleuven.be/studentenbeleid/overmacht.html http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Raad/leerkrediet_en_overma cht.htm

8 Examenreglement Art 122: examenspreiding -Niet langer automatische spreiding voor studentenvertegenwoordigers, maar wel ‘uitzonderlijk’ -Statuut examenspreiding niet geldig voor uitstel vastgelegde indiendata papers (kan wel na bemiddeling ombuds)

9 Examenreglement Art. 128: examenombuds  oefent zijn functie uit voor alle examens in het academiejaar (voorheen: alle examenperiodes) Art. 139: bevoegdheid examencommissie  eventueel toch toleranties in een master toekennen ( bij bijzondere, individuele omstandigheden) Art. 149 (3): criteria slagen voor een opleiding  de examencommissie kan afwijken van de criteria bij overmacht (= nieuw) of bij bijzondere individuele niet- studiegerelateerde omstandigheden.

10 Examenreglement Art. 154: sancties bij onregelmatigheden NIEUW: het examen opnieuw moeten afleggen op een door de faculteit te bepalen tijdstip (= lichtst mogelijke sanctie) Art. 159 (5): hernemen behaald creditbewijs binnen academiejaar - Student geeft wens aan binnen 15 dagen na mededeling examenresultaat - Nieuwe resultaat telt indien dat resultaat 10 of meer is - Oude resultaat telt indien tweede kans minder dan 10 oplevert


Download ppt "OER 2011-2012 Overzicht belangrijkste wijzigingen."

Verwante presentaties


Ads door Google