De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOORPAKKEN OP VEILIGHEID EDWARD VAN DER TORRE | LOKALEZAKEN Dordrecht 8 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOORPAKKEN OP VEILIGHEID EDWARD VAN DER TORRE | LOKALEZAKEN Dordrecht 8 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 DOORPAKKEN OP VEILIGHEID EDWARD VAN DER TORRE | LOKALEZAKEN Dordrecht 8 december 2015

2 Onderwerpen  Algemene patronen  Lokale vragen en opties

3 Algemene patronen  (1) Vooruitgang, (2) stagnatie, (3) taaie opdrachten en (4) nieuw elan  (1) Vooruitgang  Fysieke situatie: No broken windows  Openbare orde  Misdaadstatistieken  Betere (bestuurlijke) veiligheidsorganisatie

4 Algemene patronen  (2) Stagnatie  Bezuinigingen & economische crisis  Eenzijdigheden in aanpak  Opsporing: targets en doelen >> maatschappelijke (misdaad-)problemen  Veiligheidshuis: zorghuis?

5 Algemene patronen  (3) Taaie opdrachten  No broken windows, but a lot off crime  Riante criminele kansen - én misdaad als kans in achterstandswijken  Agendering ‘Ondermijnende Criminaliteit’

6 Algemene patronen  (4) Nieuw elan  Combineren hard en zacht  Harder: meer lokale opsporing / multidisciplinaire handhaving, gericht op misdaad die er lokaal toe doet  Bestuur in beeld / aan het stuur (art. 13 Politiewet 2012)

7 Lokale vragen en opties  Wat is het probleem?  (1) Brede en langdurige opdracht om ondermijning in de wijk aan te pakken?  (2) Een criminele familie?  (3) Horeca, en winkels die niet deugen?  (4) Onaantastbaren / een bange wijk?

8 Wat werkt: algemeen  Optelsom van interventies  Afgestemde interventies & relatiesinterventies & relaties  Verstoren / onzeker maken  Geheime trajecten en persoonlijk contact met (kringen rondom) criminelen / ondermijners

9 Lokale vragen en opties  (1) Brede en langdurige opdracht om ondermijning in de wijk aan te pakken?  Krachtige signalering gemeentel. afdelingen gemeentel. afdelingen Van balie, via vergunningen tot buitendienst balie  Meld- en analysepunt gemeente

10 Wat werkt  Trainen en motiveren om te signaleren en te blokkeren: basis en top (topambtenaren en college van B & W)motiveren  Tussen frontlijn en driehoek: analyse, sterke CBA  Groepsinterviews als bouwsteen voor CBA Groepsinterviews  Laagfrequente gemeentelijke driehoek  Opsporing: maatschappelijke relevantie >> targets  Bureaupolitiek nodig: klassieke stuurploegen, SGBO Rdam-Zuid (en Schiedam en Dordrecht dan?)

11 Lokale vragen en opties  (2) Criminele familie  Criminele familie of familie met criminelen?  Lokaal of bovenlokaal: netwerkanalyse  Lokale positie: onder de radar, intimiderend e.o. populair / rolmodel (met of tegen de wijk?)

12 Kans / wat werkt  Projectmatige lokale opsporing  Bij laaghangend fruit / onaantastbaren: relatief snel opsporingsresultaat  Eerste goede ervaringen Rotterdam-Zuid  En elders: Utrecht, Enkhuizen  Dordrecht niet? Nog niet? Waarom niet?  Slim, onder de radar? Zichtbaar strafrechtelijk succes bij anderen in de wijk zoeken?

13 Lokale vragen en opties  (3) Horeca / winkels die niet deugen  Vragen Waten weten we? Wat is erger: leegstand of criminele kroeg / wind-happer Wat is erger  Aanpak aan oppervlakte Vergunningen, bibob, pand- en persoonsgericht

14 Wat nodig is  De langere termijn telt zwaar  Een bestuurlijke opdracht (> > 4 jaar)  Leegstand als kans  Saneren horeca- en winkelruimte?  Andere bestemming: van winkel nr. wonen?  Langere termijnkansen van buurt / wijk? Meer bewoners / bezoekers: realistisch?

15 Lokale vragen en opties  (4) Onaantastbaren / bange wijk  Overlap met: (2) criminele families; (1) algemene gemeentelijke strategie  Bijzonder / aanvullend: Korte termijn: verhalen / incidenten voor de top Lange termijn: inlichtingen / informatie uit de wijk; sociale tegenkrachten mobiliseren

16 Wat werkt  Als de overheid praat (a) en optreedt (b): de informatie komt dan los  (a) Praten met een idee: Sociale barrières: o.a. ‘vrouwelijke macht’  (b) Incidenten: achter burgers / ambtenaren gaan staan, soms 5 min. later opsporing  Informatiestrategie gemeente en politie  Informatieverzameling door politie (vergt stevige inspanning)  Door ambtenaren met een zachte opdracht (jongerenwerk/wijkenaanpak)


Download ppt "DOORPAKKEN OP VEILIGHEID EDWARD VAN DER TORRE | LOKALEZAKEN Dordrecht 8 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google