De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 november 2011 Geluidproductieplafonds Swung-1 Carola Verbeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 november 2011 Geluidproductieplafonds Swung-1 Carola Verbeek."— Transcript van de presentatie:

1 17 november 2011 Geluidproductieplafonds Swung-1 Carola Verbeek

2 Inhoud Systematiek nieuwe wetgeving Voorbeeld: bouwen langs hoofdweg 2

3 Aanleiding/achtergrond wetsvoorstel Huidige Wet geluidhinder schiet te kort: te ingewikkeld biedt onvoldoende bescherming belemmert benuttingsmaatregelen infrastructuur. - ontoereikend wettelijk instrument - zonder specialistische kennis niet te doorgronden - fictie van rechtsbescherming Eerste Kamer: Nieuwe wetgeving 3

4 4 SWUNG Samen Werken in de Uitvoering van een Nieuw Geluidbeleid Swung-1: rijksinfrastructuur geluidproductieplafonds sanering rijksinfra bronbeleid kaarten en actieplannen (EU) Swung-2: gemeentelijke en provinciale wegen industrielawaai (zonering) bouw van woningen etc. Nieuwe wetgeving

5 5 Drie pijlers: 1.Beheersen geluidsbelastingen 2.Reduceren hoge geluidsbelastingen (sanering, grote groei, NoMo) 3.Reductie geluidproductie door bevorderen bronmaatregelen en minimum akoestische kwaliteit Nieuwe wetgeving

6 6 Inhoud nieuwe systeem 1.Rijkswegen en –spoorwegen worden voorzien van geluidproductieplafonds 2.Beheerders (RWS en ProRail) moeten binnen die plafonds blijven (naleven) 3.Beheerders moeten jaarlijks rapporteren 4.Bij (dreigende) toename tijdig maatregelen treffen 5.Gemeenten moeten bij hun plannen uitgaan van de maximale geluidemissie die binnen de geluidproductieplafonds past (geluidregister). Nieuwe wetgeving

7 Hoe worden plafonds bepaald? Bij nieuwe infrastructuur: normale afweging varianten en maatregelen. Als keuzen vastliggen de plafonds uitrekenen, vaststellen en in register opnemen Bij bestaande infrastructuur: op basis ‘recente’ besluiten (Tracébesluit, Spoedwet etc) aangegeven op lijst in AMvB (Bgm) omrekenen van oude rapporten (gpp’s obv de oude gegevens) geen besluit: dan heersend*) + 1,5 dB (=werkruimte) *) voor rijkswegen peiljaar 2008, voor spoor gemiddelde 2006,2007,2008 7 Nieuwe wetgeving

8 Werking werkruimte Nieuwe wetgeving 8

9 Nieuwe structuur 9 Nieuwe wetgeving

10 Bouwen langs rijkswegen en hoofdspoorwegen 10

11 Hoofdpunten bij woningbouw langs hoofdweg Verplicht gebruik brongegevens uit register Normen uit de Wgh (nog) ongewijzigd Definitie geluidsgevoelige objecten aangepast Gewoon hogere waarden etc. Bouwen langs hoofdweg 11

12 12 Bouwen langs hoofdweg Aanvaardbaar akoestisch klimaat ontvanger: -Wet geluidhinder (ook voor overige wegen) Bouwen langs hoofdweg

13 13 Aandachtsgebied zone Wet geluidhinder Bouwen langs hoofdweg

14 Geluidsgevoelige bestemmingen Bgh Woning Ander geluidsgevoelig gebouwGeluidsgevoelig terrein (art. 1.2 Bgh) Onderwijsgebouw Standplaats woonwagens Ziekenhuis Ligplaats voor woonschip Verzorgingstehuis(overgangsrecht) Verpleeghuis Psychiatrische inrichting Medisch kinderdagverblijf Gebouwen deels niet gevoelig: die delen die niet tot de verblijfsruimten behoren (art. 1.2 Bgh) 14

15 15 Akoestisch onderzoek Bouwen langs hoofdweg Geluidregister intensiteiten snelheden typen weg of spoor afschermende voorzieningen Reken- en meetvoorschrift

16

17 17 Bepalen geluidsbelasting Bouwen langs hoofdweg ≤ voorkeursgrenswaarde ≤ max. grenswaarde > max. grenswaarde

18 18 Maatregelen Geluidscherm Bouwen langs hoofdweg ≤ voorkeursgrenswaarde ≤ max. grenswaarde > max. grenswaarde

19 Verzoek tot verlaging GPP 1.Verzoek tot verlaging plafond op basis van effect scherm 2.Berekening effect door beheerder geluidregister 3.Vermelden afspraken over uitvoering, beheer en onderhoud scherm 4.Besluit GPP verlaging 5.Opname scherm in geluidregister 6.Verlaging GPP in register na oplevering scherm Bouwen langs hoofdweg 19

20 20 Toekomstige ontwikkelingen Swung-2: -Provinciale wegen: plafondsystematiek -Gemeentelijke wegen: ander systeem -Industrielawaai gezoneerd: ander systeem -Afzonderlijk hogere waarde besluit verdwijnt -Normstelling voor geluidsgevoelige objecten Toekomstige ontwikkelingen

21 Meer informatie en vragen Informatie www.infomil.nl/geluid Geluidregister: www.geluidregisterspoor.nl www.rws.nl/geluidregister 21


Download ppt "17 november 2011 Geluidproductieplafonds Swung-1 Carola Verbeek."

Verwante presentaties


Ads door Google