De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In de middagdienst vieren wij zo de Here wil het Heilig Avondmaal – (staande viering). De collecte is bestemd voor de Zending. Dinsdag 17 mei vergadert de Diaconie in de kerk; de vergadering begint om 20.00 uur Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 18 mei Bijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken, schets 7 Inl: Henk Pruim 18 mei 20 00 ouderavond Najoth onderwerp: terugblik afgelopen seizoen en plannen jeugdwerk vanaf volgend seizoen 27/28 mei 20 00 -04 00 nacht van gebed 29 mei 09 30 kinderclub

5 Deze week zijn jarig: 15 mei:Bart van den Aker Anna en Lize Wisselink 16 mei:zr Petra Hoogland-van Vliet 17 mei:br D.S. Anholts zr Marieke Meeske 18 mei:Jurian Ypmaer ligt een kaart klaar achterin de kerk 19 mei:br Jaap Blom Annemijn Sytsma 20 mei:Jenna van Dijken Jesse van Middelkoop br J.B. Vremaner ligt een kaart klaar achterin de kerk 21 mei:Noa van Driel zr H. Visscher-de Lange

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

9 Gezang 103, Gz 27: 1 - 4 1 O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid. 2 Lof zij uw naam, Heilige Geest. Gij kwaamt met kracht op 't pinksterfeest G'ontsluit een volheid van gena, de vrucht van 't kruis van Golgota.

10 Gezang 103, Gz 27: 1 - 4 3 O Heilge Geest, die eeuwig leeft, de Trooster, die ons bijstand geeft, Gij spreekt van heil en zaligheid van oudsher voor ons toebereid. 4 Uw krachten werken door het woord, nooit wordt vergeefs uw taal gehoord. Uw lamp schijnt in het duister hart, uw licht verblindt wie zich verhardt.

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

12 Filipenzen 4: 4 - 9 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

14 Gezang 103, Gz 27: 5, 6, 9 5 Laat U mijn hart een tempel zijn, maak toch mijn leven nieuw en rein. Regeer mij door uw levend woord. Geleid ook al Gods kindren voort. 6 O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein die leven wekt in de woestijn.

15 Gezang 103, Gz 27: 5, 6, 9 9 U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, geprezen zij uw grote naam!

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

19 Psalm 51: 6, 7 6 Red mij van bloedschuld, God die mij bevrijdt, leg op mijn tong de lof van uw genade. Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden voor heel uw volk met liedren wijd en zijd. Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet, geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen, het offer van een diep gewond gemoed en een gebroken hart zal U behagen.

20 Psalm 51: 6, 7 7 Doe Sion wel naar uw barmhartigheid en laat haar tinnen in het zonlicht blinken, doe op haar pleinen weer de liedren klinken als eens in de welaangename tijd. Dan hebt Gij lust aan offers, recht gebracht, met kleinvee stroomt men toe en jonge stieren. Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht opnieuw het feest van uw bevrijding vieren.

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

23 COMMUNICATIE NIET ALLEEN SPREKEN MAAR OOK LUISTEREN

24 JE DENKEN WORDT OMVER GEGOOID DOOR DE DOOD EN DE OPSTANDING VAN CHRISTUS

25 DE COMMUNICATIE WORDT HERSTELD TUSSEN GOD EN MENSEN EN TUSSEN MENSEN ONDERLING

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

27 Opwekking 194

28

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

32 Gezang 100, Gz23: 4, 6 4 In u verheugt Zich thans die Koning, o kerk, zijn uitverkoren bruid. Op u, tot eeuwge trouwbetoning, strooit Hij de gaven zeegnend uit! Vier met Hem victorie op de dag der glorie van des mensen Zoon, op de dag der kroning van de Vredekoning, Priester op zijn troon.

33 Gezang 100, Gz23: 4, 6 6 Laat ons steeds hopen, bidden, waken, en ons versterken in ons Hoofd. Ook heden wil Hij vreugde maken aan al wie deze Geest gelooft. Gij werdt opgenomen, Gij zult wederkomen, onze Hemelvorst. Gij stort uit de hoge stromen op het droge, laving aan wie dorst.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

35 Gezang 182C

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8 Opwekking194: Gezang100:4, 6 Gezang182C:Amen

37 Symboliek achter het bloemstuk De bloemen die er bovenuit steken staan symbool voor vlammen, de tongen van vuur. De uitstorting van de Heilige Geest wordt verbeeld door de neerdalende lijnen. De andere gekleurde bloemen symboliseren dat ieder in zijn eigen taal wordt bereikt. De Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest is zichtbaar gemaakt door de drie rode anthuriums.

38 CAR-WASH WAAR: Emmaüskerk Jan van der Wegestraat 2 Eindhoven WANNEER:Zaterdag 28 mei 2016* TIJD: 10:00 -15:00 PRIJS:Buiten: € 10,- Binnen: € 7,50 Samen: € 15,- WAAROM:Ondersteun het goede doel, namelijk de Oekraïne reis Dus, mocht uw auto een flinke poetsbeurt nodig hebben, Wees welkom! Tot ziens!!! * Mocht het nou heel hard regenen, dan zullen we het helaas moeten af lassen Oekraïne groep Zomerreis 2


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Gezang103:1 - 4 Filipenzen4:4 - 9 Gezang103:5, 6, 9 Handelingen2:1 - 14, 37 - 40 Psalm51:6, 7 Handelingen2:8."

Verwante presentaties


Ads door Google