De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschapsraad Presentatie Informatiebijeenkomst 08 September 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschapsraad Presentatie Informatiebijeenkomst 08 September 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschapsraad Presentatie Informatiebijeenkomst 08 September 2014

2 Medezeggenschapsraad:  Wettelijk kader sinds 1992  Inspraak van zowel ouders als personeel  Advies/instemming over onderwerpen  Naast MR ook GMR

3 Medezeggenschapsraad:  Samenstelling:  Mindy Jordens, namens personeel  Anita Teunissen, namens personeel  Wilma Bolder, namens ouders (tevens GMR-lid)  Roy van Vugt, namens ouders

4 GMR:  Stichting Primair Onderwijs De Liemers  Zaken op Stichtingsniveau  Centrale Directie, ICT, PZ, Administratie  Directeurenoverleg (CD-Directeuren)  Medezeggenschap GMR met link MR

5 Medezeggenschapsraad:  Onderwerpen afgelopen jaar o.a.  Plan van aanpak Antoniusschool  (Meerjaren-)begroting  Arbo- en veiligheidsplan  Trendanalyse resultaten  Passend onderwijs  Continurooster

6 Medezeggenschapsraad: Denkt mee, doet voorstellen en beslist mee over beleid waar alle kinderen direct of indirect mee te maken krijgen; Vervult een brugfunctie tussen directie, leraren en ouders t.a.v. beleidszaken; Biedt alle ouders de mogelijkheid om bij vragen, op- en aanmerkingen ten aanzien van het beleid van de school contact met Anita, Mindy, Roy of Wilma op te nemen; Contactgegevens MR staan op de website www.antoniusnieuwdijk.nl en in de schoolgids. www.antoniusnieuwdijk.nl Mailadres: mr@antoniusnieuwdijk.nl


Download ppt "Medezeggenschapsraad Presentatie Informatiebijeenkomst 08 September 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google