De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet OKE Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet OKE Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie."— Transcript van de presentatie:

1 Wet OKE Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

2 Wet OKE Wet van kracht per 1 augustus 2010 Kleine gemeentes uitstel tot 1 augustus 2011 Uitgangspunt is gelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen o.a.: Leidster-kindratio één op max. 8 kinderen Groepsgrootte max. 16 kinderen Opleiding leidsters minimaal PW 3 Veel randvoorwaardelijke zaken op gebied van risico’s, klachten, gedrag etc.

3 Daarnaast is een VVE aanbod (voor- en vroegschoolse educatie) verplicht voor doelgroepkinderen Gemeente bepaalt met de JGZ en voorschoolse voorzieningen de doelgroep De voorscholen moeten VVE kunnen bieden Gemeente is verplicht extra dagdelen voor doelgroepkinderen te bekostigen

4 Stand van zaken in de gemeente Sint Anthonis Stichting peuterspeelzalen kon het financieel niet bolwerken Nieuwe eisen konden niet gerealiseerd worden binnen het financiële plaatje Onderzoek geweest met subsidie van het Ministerie Uitkomst; fusie met de tak peuterspeelzalen van Spring

5 Voorwaarden van de gemeente Behoud van ontwikkelingsgericht aanbod voor 2- 4 jarigen Maatwerk bieden voor de kernen, huisvesting zo mogelijk nabij of in (brede) scholen Indien mogelijk peuterspeelzaalwerk aanvullen met opvang en zoveel mogelijk fiscaliseren Samenwerken met Peelraam (IKC gedachte) Voorwaarde voor subsidie is werken met de VVE methodiek die de gemeente voorschrijft

6 Wat is VVE Breed programma op gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkelingen Voor doelgroepkinderen tenminste 10 uur per week of 4 dagdelen Gemeente moet bekostigen (ouders betalen maximaal het bedrag dat ze voor kinderopvang zouden moeten betalen nadat ze de maximale belastingtoeslag hebben ontvangen)

7 Wat willen we met de uitvoering van de wet OKE in onze gemeente? Pedagogische kwaliteitsimpuls, ambitieniveau 2, 2 professionele leidsters op de groep Basis VVE aanbod voor alle voorschoolse voorzieningen voornamelijk gericht op taalachterstand Gespecialiseerd aanbod VVE voor de doelgroepkinderen aangeboden door de peuterspeelzaal binnen de huidige 176 plekken (max. 10 plekken) Beleidskaders en een uitvoeringsovereenkomst waarin de afspraken tussen gemeente en Stg. Peuterspeelzalen van Spring zijn vastgelegd voor 2012 en 2013

8 Financieel Huidige systematiek is een bedrag per speelzaal, huisvestingskosten en coördinatiekosten; totaal € 145.475,-- Daarnaast een jaarlijks bedrag van € 41.479,--. Vanaf 2010 (extra stimulans vanuit het Rijk voor de implementatie van de wet OKE) Voor 2012 en 2013 totaal € 186.954,-- Voor dit bedrag moet de stichting 6 speelzalen open houden, overal groeien naar ambitieniveau 2 en maximaal 10 VVE plekken bieden

9 Voordelen/argumenten Voordeel gemeente is een kwaliteitsslag en VVE plekken zonder extra investering Beleidsregels en een uitvoeringsovereenkomst waar regie op gevoerd kan worden Monitoring op (doelgroep)kinderen (heel belangrijk met de komst van passend onderwijs en de nieuwe wet op de jeugdzorg) Mogelijke afbouw van subsidie vanaf 2014 indien de fiscalisatie goed verloopt


Download ppt "Wet OKE Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie."

Verwante presentaties


Ads door Google