De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PASSEND ONDERWIJS IN DORDRECHT DORDTSE KINDEREN KUNNEN IN DORDRECHT NAAR SCHOOL Yvette van Hoof Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PASSEND ONDERWIJS IN DORDRECHT DORDTSE KINDEREN KUNNEN IN DORDRECHT NAAR SCHOOL Yvette van Hoof Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht."— Transcript van de presentatie:

1 PASSEND ONDERWIJS IN DORDRECHT DORDTSE KINDEREN KUNNEN IN DORDRECHT NAAR SCHOOL Yvette van Hoof Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht www.swvdordrecht.nl

2 VOOR 01-08-2014: TWEE SAMENWERKINGSVERBANDEN PRIMAIR ONDERWIJS ÉÉN SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ORGANISATIE

3 NA 01-08-2014: ÉÉN WERKORGANISATIE:SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS DORDRECHT VOOR ALLE SCHOLEN IN DORDRECHT: PRIMAIR ONDERWIJS, VOORTGEZET ONDERWIJS EN (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ORGANISATIE

4 INTEGRATIE TUSSEN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS THUISNABIJHEID ZORGPLICHT EXTRA ONDERSTEUNING TOEWIJZEN VIA ÉÉN LOKET DOORLOPENDE LEER- EN ONDERSTEUNINGSLIJNEN INTEGRAAL ONDERWIJS- EN ZORGAANBOD OUDERS (LEERLINGEN) ZIJN PARTNERS AFSTROOM EN SCHOOLUITVAL MINIMALISEREN VISIE

5 BASISONDERSTEUNING:(GOED ONDERWIJS) LICHTE (EXTRA) ONDERSTEUNING:(MENTOREN, ONDERSTEUNINGSTEAM, RETEACHING, PRE-TEACHING) EXTRA VANUIT HET SWV:ARRANGEMENTEN (BPO, EXTERNE EXPERTISE, PIT-STOP) ZWARE ONDERSTEUNING:SBO, (V)SO DEKKENDE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

6 ONDERSTEUNINGSTEAM IB’ER/ZORGCOÖRDINATOR, ORTHOPEDAGOOG, SMW-ER, JEUGDARTS ( AFROEP ) Regie over de aanvraag extra ondersteuning Formuleren van de ondersteuningsvraag: samen met externe partners ( BPO’er, SMW’er, sociaal team en/of jeugdteam medewerker)

7 ÉÉN LOKET VOOR HET GEHELE ONDERWIJS IN DORDRECHT AANSLUITEN JEUGDTEAM TOELAATBAARHEIDSVERKLARINGEN (SBO, (V)SO) ONDERSTEUNINGSVERKLARINGEN (BPO, OPDC, EXTERNE EXPERTISE) ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING

8 ÉÉN LOKET VOOR ONDERWIJS EN ZORG TOEWIJZING = 1 KIND = 1 GEZIN = 1 DOSSIER = 1 PLAN WENS VANUIT SWV

9 PASSEND VERBINDEN Bregje van der Heide Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Gemeente Dordrecht Onderwijs Jeugdhulp Verbinden Wet passend onderwijs, aug. 2014 Nieuwe Jeugdwet, jan. 2015

10 PASSEND VERBINDEN Lokaal: Per november 2015 starten we met een intensief en interactief proces om te komen tot een directe verbinding en samenwerking tussen onderwijs en de Sociale Teams / Jeugdteams in Dordrecht, om integraliteit van ondersteuning en zorg ten behoeve van het kind/gezin te waarborgen. Streven is om per schooljaar 2016-2017 te starten met een nieuwe, gezamenlijk opgestelde werkwijze. (Zie ook: RIB inzake proces lokaal passend verbinden, RIS 1578698). “verbindingsofficier” / doorontwikkeling SMW, als voorportaal van jeugdhulp op de school. Integraal arrangeren door loket samenwerkingsverband en Jeugdteam. Drechtsteden: Regionale Samenwerkingsagenda Passend Verbinden Drechtsteden 2015-2017 (RIS 1560073).


Download ppt "PASSEND ONDERWIJS IN DORDRECHT DORDTSE KINDEREN KUNNEN IN DORDRECHT NAAR SCHOOL Yvette van Hoof Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google