De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Van prestatie-index naar (verbeter)plan Ledenbijeenkomst VGN Uitkomsten eerste ZI meting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 15 december 2010 Aangepaste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Van prestatie-index naar (verbeter)plan Ledenbijeenkomst VGN Uitkomsten eerste ZI meting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 15 december 2010 Aangepaste."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Van prestatie-index naar (verbeter)plan Ledenbijeenkomst VGN Uitkomsten eerste ZI meting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 15 december 2010 Aangepaste versie 20 december 2010 Jannie Oskam Margreet Groen

2 Inhoud workshop  Uitgangspunten bij deze workshop  Vragen voor het opstellen van een plan  Opdrachten  Tips

3 Uitgangspunten  Hoe lager het niveau van de informatie, hoe meer zeggingskracht  Cijfers geven een signaal waaraan de instelling zelf betekenis aan moet hechten  Deze betekenisverlening kan alleen in gezamenlijkheid

4 Uitgangspunten (vervolg)  Successen moet je vieren  Verbeteren is meer succesvol als er aangesloten wordt bij verbeterenergie  Verbeteringen beklijven beter als er verbinding tot stand komt met de reguliere bedrijfsvoering  De Raad van Bestuur is aanjager.

5 Vragen bij het maken van een plan (1) Welke uitkomsten vallen op? Bijvoorbeeld: -anders dan verwacht -afwijkend van het gemiddelde (landelijk, binnen de instelling) -afwijkend van de ambitie

6 Vragen bij het maken van een plan (2) Welke uitkomsten wil je verder onderzoeken? Bijvoorbeeld onderwerpen met -de grootste afwijkingen -passend bij de speerpunten van beleid -aansluitend op het ambitieniveau van de instelling -met de hoogste externe (in)druk -waar de meeste verbeterenergie zit

7 Vragen bij het maken van een plan (3) Welke smiley hoort bij welke score?

8 Vragen bij het maken van een plan (4) Hoe kun je goede resultaten begrijpen? -Is het een speerpunt van beleid? -Zijn er heldere / meetbare doelen geformuleerd? -Is er sprake van een groot draagvlak? -Zijn er extra inspanningen geleverd? -Worden resultaten gemonitord / gemeten? -Is er gestuurd op resultaten?

9 Opdracht: leren van goede ervaringen 1.Zoek een score met een 2.Vertel hier een succesverhaal bij, een concreet verhaal met een kop en een staart 3.Welke factoren bepaalden dit succes? Hoe kun je dit gebruiken bij minder goede scores? 4.Ga na wat een succes verhaal met je energie doet en gebruik deze ervaring bij het opstellen van een verbeterplan

10 Opdracht: maak een plan verbeterplan Watis je strategie is je ambitieniveau wil je vieren wil je verbeteren wil je precies bereiken Hoe maak je bij verbeteren gebruik van o verbeterenergie o lessons learned bij goede prestaties Watga je precies doen Hoezorg je voor bewaking, sturing en borging

11 Tips voor een verbeterplan Uitgangspunt:  Verbeteringen beklijven beter als er verbinding tot stand komt met de reguliere bedrijfsvoering. Tips:  Kies de belangrijkste verbeterpunten  Verbindt deze aan factoren die belangrijk zijn voor de herkenbaarheid en continuïteit van je organisatie  Formuleer doelen en verbindt deze aan gewenste acties  Monitor de resultaten en stuur daar ook op. De A3 methodiek (gebaseerd op het INK model) of de Balanced Sorce Card kan hierbij behulpzaam zijn.


Download ppt "Workshop Van prestatie-index naar (verbeter)plan Ledenbijeenkomst VGN Uitkomsten eerste ZI meting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 15 december 2010 Aangepaste."

Verwante presentaties


Ads door Google