De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen ALV 23 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen ALV 23 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen ALV 23 juni 2011

2 Inhoud presentatie  Wat is er gebeurd tot nu toe  Enkele feiten  Proces  Drie pijlers, één huis  Uitgangspunten  De pijlers  Tijdpad

3 Enkele feiten  November 2010: brief aan de minster  Januari 2011: weer aan tafel bij Stuurgroep  Vele bijeenkomsten Stuurgroep  Vele bijeenkomsten werkgroep  Vele bijeenkomsten Taskforce  Aantal expertmeetings  ‘Tig’ (in)formeel overleg in bilaterale gesprekken, keukentafels: bedoeld om de regie te kunnen krijgen  Nieuwe voorzitter Stuurgroep

4 Het proces  Het ontwikkelen van een nieuw instrumentarium waarbij je nog niet precies weet hoe dat instrumentarium er uit gaat zien  We weten wel waar het wel (en niet) aan moet voldoen, zoals eenvoud, openheid, de echte kwaliteitsthema’s, verbeteren e.d.  Dit ontwikkelen vindt plaats in een omgeving die gedomineerd wordt vanuit de gedachte: ‘meten is weten, is controleren’, met name via ‘harde cijfers’  En die omgeving is zoekende de andere aanpak van de VGN te interpreteren

5 Drie pijlers, één huis!  Pijler 1:Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau:2011  Pijler 2:Cliënt(ervarings)gegevens: zomer en najaar 2011 en een verdere ontwikkeling in de komende jaren  Pijler 3:Relatie cliënt-professional: start 2012

6 Uitgangspunten en specificaties Uitgangspunten 1. Individuele cliënt (zorg- en ondersteuningsplan) 2. Verantwoorden in het verlengde van verbeteren Specificaties: 1. Eenvoud en zo min mogelijk administratieve lasten 2. Zo mogelijk aansluiting bij al ontwikkelde instrumenten 3. Doelgroepspecifiek 4. Aansluiten bij informatiebehoefte in- en externe betrokkenen 5. Vergelijkbaarheid

7 Pijler 1: kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau  Beschrijvingen van aanwezige kwaliteitsinstrumenten en procedures  Van toepassing voor alle cliënten/instellingen, ongeacht doelgroep of zorgvorm op organisatieniveau  Eenvoudig te verzamelen, eenvoudig te interpreteren  Onderdeel van Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording(JMV)

8 Pijler 1: welke thema’s?  Belangen  Zorgafspraken en ondersteuningsplan  Cliëntveiligheid  Kwaliteit van medewerkers en organisatie

9 Pijler 1: concept medicatiebeleid JaIn ontwikkelingNee Heeft uw organisatie beleid opgesteld op het gebied van medicatie? Wordt dit beleid periodiek geëvalueerd en bijgesteld? Heeft uw organisatie een persoon of commissie aangesteld die verantwoordelijk is voor het medicatiebeleid? Heeft uw organisatie een duidelijke, gestructureerde en werkbare werkwijze voor het doorgeven van wijzigingen in de voorgeschreven medicatie aan alle betrokkenen opgesteld? Worden medicatiefouten binnen uw organisatie op cliëntniveau geregistreerd? Kunt u aantonen dat in uw organisatie de geregistreerde medicatiefouten periodiek worden geëvalueerd? 0 op organisatieniveau 0 op cliëntniveau Kunt u aantonen dat er verbeteracties zijn uitgevoerd naar aanleiding van evaluatie van medicatiefouten? 0 op organisatieniveau 0 op cliëntniveau Kunt u aantonen dat binnen uw organisatie periodiek scholing van medewerkers plaatsvindt op het gebied van medicatieveiligheid?

10 Pijler 1: voorbeeld uitkomsten medicatieveiligheid JaIn ontwikkelingNee Heeft uw organisatie aantoonbaar beleid opgesteld op het gebied van medicatie? Wordt dit beleid periodiek geëvalueerd en bijgesteld? Heeft uw organisatie een persoon of commissie aangesteld die verantwoordelijk is voor het medicatiebeleid? Heeft uw organisatie een duidelijke, gestructureerde en werkbare werkwijze voor het doorgeven van wijzigingen in de voorgeschreven medicatie aan alle betrokkenen opgesteld? Worden medicatiefouten binnen uw organisatie op cliëntniveau geregistreerd? Kunt u aantonen dat in uw organisatie de geregistreerde medicatiefouten periodiek worden geëvalueerd? 0 op organisatieniveau 0 op cliëntniveau Kunt u aantonen dat er verbeteracties zijn uitgevoerd naar aanleiding van evaluatie van medicatiefouten? 0 op organisatieniveau 0 op cliëntniveau Kunt u aantonen dat binnen uw organisatie periodiek scholing van medewerkers plaatsvindt op het gebied van medicatieveiligheid?

11 Pijler 1: resultaat  Eenvoudig in te vullen  Zeggingskracht  Accent op verbeteren, en verantwoorden  Gebaseerd op high trust, high penalty  Mogelijkheden voor externe communicatie

12 Pijler 1: tijdpad  23 juni instemming vragen ALV  Bij groen licht :  Laatste methodologische aanpassingen  Uittesten in het veld  Data-infrastructuur ontwikkelen o.a. voor aanleveren aan JMV  Vanaf oktober/november 2011 te gebruiken

13 Pijler 2: cliënt(ervarings)gegevens DOEL:  Gegevens verzamelen per cliënt om het zorg- en ondersteuningsaanbod te verbeteren  Op geaggregeerd niveau (doelgroep, eenheid instelling): verbeter- en verantwoordingsinformatie Aggregatieniveau 1CliëntVerbeteren en verantwoorden Aggregatieniveau 2DoelgroepVerbeteren en verantwoorden Aggregatieniveau 3OrganisatieVerantwoorden en verbeteren Aggregatieniveau 4LandelijkVerantwoorden en verbeteren

14 Pijler 2: kenmerken  Cliëntervaring als start (van verbetering)  Door koppeling aan zorg- en ondersteuningsplancyclus, kan gegevensverzameling gedurende jaar plaats vinden i.p.v. meetweken  Beperking aantal items vergeleken met zorginhoudelijke indicatoren

15 Pijler 2: stand van zaken  Ontwikkeling beperkte dataset gegevens op cliëntniveau  Inventarisatie cliëntervaringsinstrumenten VGN- leden  ‘Waaier’ cliëntervaringsinstrumenten per doelgroep  Ontwikkeling criteria en ‘validering’ van instrumenten

16 Pijler 3: stand van zaken  Masterclass kwalitatief kwaliteit meten (april 2011)  Inventarisatie instrumenten relatie cliënt-professional  Ontwikkeling ‘waaier’ instrumenten relatie cliënt- professional

17 Tijdpad pijlers Dit jaar :  Meting pijler 1 (kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau)  Items en ‘waaier’ pijler 2 gereed (gegevens op cliëntniveau en cliëntervaring) Vanaf begin 2012:  Start meting pijler 2  Waaier pijler 3 medio 2012 gereed

18 Nodig voor realisatie  Ontwikkeltijd  Regie bij de VGN  Meedenkkracht uit het veld en deskundigen  Meewerkkracht uit het veld

19 Vragen aan de ALV  Stemt u in met de meting van pijler 1 in lijn met het gepresenteerde stramien in het najaar van 2011?  Stemt u in met de verdere ontwikkeling van pijler 2 en 3 in de geschetste lijn?

20 Het fundament staat…  De uitgangspunten gedeeld  De drie lagen in het huis (‘de pijlers’)  Vormgeving pijler 1  Consensus over richting pijler 2 en 3

21  Nieuwsbrief special  Powerpoint-presentatie op ledennet VGN en meegestuurd met de notulen


Download ppt "Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen ALV 23 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google