De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

103 april 2012 Centrum Gezondheid en Milieu Bijeenkomst GOR 10 mei 2012 Joost van der Ree Coördinator Nazorg centrum Gezondheid en Milieu RIVM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "103 april 2012 Centrum Gezondheid en Milieu Bijeenkomst GOR 10 mei 2012 Joost van der Ree Coördinator Nazorg centrum Gezondheid en Milieu RIVM."— Transcript van de presentatie:

1 103 april 2012 Centrum Gezondheid en Milieu Bijeenkomst GOR 10 mei 2012 Joost van der Ree Coördinator Nazorg centrum Gezondheid en Milieu RIVM

2 2Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 Inhoud 1.Centrum Gezondheid en Milieu (3) 2.Het cGM in de warme fase (1) 3.Gezondheidsonderzoek en/of PSH (2) 4.Ontwikkelingen (1) 5. Producten GOR (3)

3 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 3 Centrum Gezondheid en Milieu (1) ●Sinds 2007 in opdracht van VWS ●Ondersteuning GGD’en, GHOR en openbaar bestuur ●Aandachtsgebieden: –Gezondheid en milieu –Nazorg: psychosociale nazorg –Nazorg: gezondheidsonderzoek (géén bevolkingsonderzoek) ●Warme fase én koude fase (oa. preparatie) ●Warm gaat altijd voor!

4 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 4 Centrum Gezondheid en Milieu (2) ●Onderdeel van de responsorganisatie RIVM: -Infectieziektebestrijding -Stralingsongevallendienst -Milieuongevallendienst (MOD) -Centrum Gezondheid en Milieu (nazorg en medische milieukunde) Dus dicht bij belangrijke informatiebronnen! Met name nauwe samenwerking met MOD.

5 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 5 Groningen Bovenregionaal Centrum A’dam Gedetacheerde RIVM-er Rotterdam Gedetacheerde RIVM-er Centrum Gezondheid en Milieu (3) cGM Frontoffice Bilthoven Tilburg Arnhem GGD Expertisecentra RIVM Expertisecentra buiten RIVM m.n. Arq, Nivel, NVIC Gedetacheerde RIVM-er Gedetacheerde RIVM-er Gedetacheerde RIVM-er

6 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 6 Het cGM in de warme fase Het cGM kan worden ingeschakeld, in de regel door de GHOR: -Ondersteuning van de GAGS (handelingsperspectieven, expertnetwerk, aansluiting MOD / BOT-mi) -Ondersteuning van de psychosociale nazorg (adviezen en / of aansluiting op de kennisinfrastructuur –Arq-) -Adviesvraag nut en noodzaak gezondheidsonderzoek en onderzoeksopzet Expertgroep Nazorg -Kernexpertgroep aangevuld met ter zake deskundige experts; -Expertises zowel m.b.t. GOR als m.b.t. PSH; integraal nazorgadvies -Secretaris 7 x 24 uur piket. -Experts vanuit de VR kunnen als adviseur participeren in het overleg van de Expertgroep;

7 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 7 Gezondheidsonderzoek en/of PSH: advisering (1) Maatwerk! ●Behoeften helder krijgen ●Voortdurende afstemming met Veiligheidsregio van groot belang; (oa. liaisons, Alphen) ●Een adviestraject kan meerdere adviesmomenten hebben (Moerdijk) ●Toets of de VR bestuurlijk met het advies uit de voeten kan (via dPG?); ●Advisering en toelichting advies in regio Gratis!

8 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 8 Gezondheidsonderzoek en/of PSH (2) De GGD staat aan de lat voor de uitvoering, voorbereid met GROP Bij de uitvoering kan het cGM ook ondersteunen: - experts om te sparren of mee te denken - het aanreiken van pre-fab producten Wat doen wij NIET: Echte uitvoeringstaken (uitzondering: indien opdracht van VWS komt bij bv. landelijke calamiteit);

9 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 9 Ontwikkelingen ●Deze opgeschaalde werkwijze steeds vaker ook ingezet bij incidenten / calamiteiten (bv. Sterigenics, Thermphos, Moerdijk, Alphen a/d Rijn, Helmond); ●Adviseringstraject sluit steeds meer aan op proces VR (bv. t.a.v. de adviesmomenten en t.a.v. het betrekken van adviseurs uit de VR bij het opstellen van het advies); ●Nadrukkelijker het karakter van een kennisnetwerk.

10 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 10 Producten GOR (1) ●Werkplan moet aansluiten op de behoeften van met name GGD’en en de GHOR. ●Producten, onder andere: –Adviezen –Informatie / kennis –Instrumenten, bv. vragenlijsten –Richtlijnen (bv. biomonitoring) –Rapporten –OTO (i.s.m. GHOR Academie) Aandachtspunt: overlegstructuur vanuit het belang van aansluiting op de behoeften / strategische keuzes.

11 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 11 Producten GOR (2) Bestaande producten ●Handreiking GOR, 2006 ●Rapport vragenlijsten, 2007 (incl. factsheets vragenlijsten) ●Vragenlijsten (Rapid Registry en SaP) ●Wetenschappelijke artikelen ●Richtlijn Biomonitoring, 2012 ●Nivel: Stand-by monitoring bestaande registraties

12 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 12 Producten GOR (3) Lopende en nieuwe projecten ●‘Update’ rapport vragenlijsten ●Kenniskring GOR ●Project ‘geen gevaar voor de volksgezondheid’ ●Project ‘acuut GOR’ ●Project ‘(middel)langetermijn GOR’ Besloten uitwisselingsplatform: cgm.healthandsafety.nl - bestaande producten, stavaza lopende projecten - nazorg-adviezen - informatie-uitwisseling


Download ppt "103 april 2012 Centrum Gezondheid en Milieu Bijeenkomst GOR 10 mei 2012 Joost van der Ree Coördinator Nazorg centrum Gezondheid en Milieu RIVM."

Verwante presentaties


Ads door Google