De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Islamitische Godsdienst. 1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN: De lln. persoonlijk te ontwikkelen op lichamelijk, geestelijk, moreel, mentaal en emotioneel vlak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Islamitische Godsdienst. 1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN: De lln. persoonlijk te ontwikkelen op lichamelijk, geestelijk, moreel, mentaal en emotioneel vlak."— Transcript van de presentatie:

1 Islamitische Godsdienst

2 1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN: De lln. persoonlijk te ontwikkelen op lichamelijk, geestelijk, moreel, mentaal en emotioneel vlak. De lln. worden voorbereid op het leven in de maatschappij. Er voor te zorgen dat ze een beroep kiezen waarin ze gelukkig zijn en bijdragen tot het algemeen welzijn in de samenleving. 2. ONDERWIJSPROGRAMMA VOOR ISLAMLESSEN in de eerste plaats aandacht gegeven worden aan de volgende thema’s: Respect voor de mens Respect voor de vrije mening Respect voor vrijheid Respect voor het morele Respect voor het culturele erfgoed.

3 1ste KLAS2 de KLAS 3 de de KLAS 4 de KLAS 5 de KLAS 6 de KLAS Beleefdheid Gebed Goed gedrag Geloofs- belijdenis Heilig boek Moslim Profeet Groeten (Salâm) Stamboom Dankbaarheid rituele wassing Allah Gelukwensen Religieus feest Vriendschap An nasjîd (religieuze muziek) Offerfeest Salawât goede daden Vers (uit de koran) Moskee Gabriel Gemeenschap ‘Adzân’ (oproep tot gebed) Gebedsplaats Symbool Vrede Moskee ‘Djoez’ (gebedsbundel, 2 hizb of een deel van de Koran). ‘Amîn’ (betrouwbaar) Vertrouwen ‘Harâm’ ‘Halâl’ ‘°Amaloe‘s Sâlîh’ (nuttige daden) ‘Tawhîd’ (eenheid) Vrijdaggebed Regelmaat ‘Fard’ (gebod) Vertrouwen Oprechtheid Overleg ‘Ahloe’l bayt’ (familie) ‘Amâna(t)’ Bescherming v/h toe- vertrouwde Geroddel Laster Bijbel ‘Sıdq’ (waar- achtigheid) ‘Tawrât’ (Thora) Lijst met enkele concepten in de islamlessen

4 Waarden  Rechtvaardigheid  Belang hechten aan familie en eenheid  Nederigheid  Zelfstandigheid  Vergeving  Moed  Vrijgevigheid  Solidariteit  Democratisch bewustzijn  Liefde voor de natuur  Respect voor de natuurlijke omgeving  Vriendschap  Eerlijkheid  …

5 Studiedomeinen De islamlessen zijn opgebouwd rond zes studiedomeinen:  Geloofsleer  Aanbidding  Het leven van de profeet  Koran  Zedelijkheid  Godsdienst en Cultuur

6 Leer domein Leer jaar Hoofdstukken 1ste Islam is mijn godsdienst 2de Ik geloof in Allah Geloofs leer 3de Wat weten we over godsdienst en goed gedrag 4de Onze geloofsfundamenten: Allah en Zijn engelen 5de Geloof in profeten, heilige boeken, leven na de dood 6de Het geloof in Allah en het lot en voorbestemming

7 Leerdomein Leer jaar Hoofdstukken 1ste Ik richt mij tot Allah met mijn gebeden 2de Mijn geloof wil dat ik rein ben Aanbidding 3de De gebedsplaatsen en de voornaamste gebeden 4de Reinheid 5de Aanbiddingen, het vasten en aalmoes (zakât) 6de Het gebed, De Bedevaart (al-Hadj), en het offer

8 Leer domein Leer jaar Hoofdstukken 1ste Ik ken mijn profeet Mohammed (vzmh) 2de Profeet Mohammed (vzmh) groeit Het leven van de profeet 3de Mohammed (v.z.m.h.) wordt profeet 4de Laten we kennismaken met Mohammed (v.z.m.h.) 5de Mohammed (v.z.m.h.) en zijn gezinsleven 6de De laatste profeet, Mohammed (v.z.m.h.)

9 Leerdomein Leer jaar Hoofdstukken 1ste De Koran is ons Heilig Boek 2de Koran lezen en leren is een aanbidding Koran 3de Ontmoeting met de Koran 4de Kennismaken met de Koran 5de Verhalen uit de Koran 6de De basis educatieve eigenschappen van de Koran

10 Leerdomein Leer jaar Hoofdstukken 1ste Mijn godsdienst adviseert mooie woorden en daden 2de Mijn geloof wil vriendschap en broederschap Zedelijkheid 3de Ik hou van mijn familie 4de Liefde, vriendschap en broederschap 5de Wij delen onze vreugde en verdriet 6de Wat moeten wij vermijden?

11 Leerdomein Leer jaar Hoofdstukken 1ste Wij vieren samen 2de Wij feliciteren elkaar Godsdienst en Cultuur 3de De relatie tussen religie en cultuur in ons dagelijks leven 4de Familie 5de De wereldgodsdiensten en verschillende levensbeschouwingen 6de De periode na Mohammed (v.z.m.h) (Rechtgeleide Kaliefen)

12 1. Het Nederlands correct, mooi en efficiënt gebruiken, 2. Kritisch denken, 3. Communicatie en empathie, 4. Probleemoplossend vermogen, 5. Onderzoeken, 6. Gebruik maken van informatietechnologieën, 7. Omgaan met verandering en continuïteit, 8. Inzicht in plaats, tijd en chronologie, 9. Sociale participatie, 10. Inzicht in de interpretatie van de Koran Basisvaardigheden in de islamlessen:

13 Leermiddelen  koran, hadith, Werkbundels, verhalen  Koran pen  computer  knutselmateriaal  materiaal: vb. bal,  afbeeldingen  Nôer: Handboek Islamitische godsdienst, 1 ste tot 6 de leerjaar  Nôer: werkboek Islamitische godsdienst

14 DIDACTISCHE WERKVORMEN Klasgesprek Toneel Brainstormen Groepsgesprek spelvormen Presentaties Gedicht of brief schrijven … Evaluatie door:  mondelinge en schriftelijke presentatie, discussie, peer evaluatie, werkbladen, open vragen, invulvragen, presentatie, mindmaps, interviewformulier, observatieformulier, zelfevaluatie

15 Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Islamitische Godsdienst. 1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN: De lln. persoonlijk te ontwikkelen op lichamelijk, geestelijk, moreel, mentaal en emotioneel vlak."

Verwante presentaties


Ads door Google