De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘De waardering en behoefte van PABO-studenten t.a.v. de begeleiding in het afstudeeronderzoek’ HAN Pabo Harry Stokhof, Marc Zegers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘De waardering en behoefte van PABO-studenten t.a.v. de begeleiding in het afstudeeronderzoek’ HAN Pabo Harry Stokhof, Marc Zegers."— Transcript van de presentatie:

1 ‘De waardering en behoefte van PABO-studenten t.a.v. de begeleiding in het afstudeeronderzoek’ HAN Pabo Harry Stokhof, Marc Zegers

2 Aanleiding Niveau 40% van de studenten vertraagd, gelijk aan landelijke trend. Studenten zijn onvoldoende gesocialiseerd in het doen van onderzoek.

3 Doel & vraag onderzoek “Hoe kunnen we studenten ondersteunen bij hun onderzoek binnen het curriculum” Wat zijn de wensen en ervaringen van studenten t.a.v. de begeleiding en materialen betreffende het afstudeeronderzoek?

4 Afweging onderzoeksvraag Afstudeerfase: 15 EC afstudeeronderzoek Ondersteuning

5 Onderzoeksmethode Digitale vragenlijst Ervaringen, wensen en reacties op mogelijke invulling t.a.v. begeleiding, ondersteuning, materialen. CategorieVragen over begeleidingVragen over materiaal Ervaring Wensen Toekomst

6 Onderzoekspopulatie & respons 180 studenten in afstudeerfase cohort 2014-2015 n=105 (= 58% van gehele populatie) – Nijmegen n= 78 (= 74% van deelnemende respondenten) – Arnhem n= 27 (= 26% van deelnemende respondenten)

7 Ervaring begeleiding Individuele begeleiding vanuit de opleiding – Vooral onderzoeksbegeleider gezien als competent Waardering van 90% – Andere actoren spelen nauwelijks een rol Hoor- & werk colleges – Ruim voldoende gewaardeerd – Maar …niet “just-in-time” Peerfeedback – Kleine meerderheid (53%) positief maar: De student is vooral bezig met zijn eigen werk (20%) De student acht zichzelf niet competent (20%)

8 Ervaring materialen Meest gewaardeerde materialen – Overzicht van de beoordelingscriteria: 79% – Format onderzoeksvoorstel, -plan, -verslag: 79% – Voorbeelden van onderzoeksvoorstel, -plan, -verslag: 77% Maar: -Voorbeelden te algemeen -Studenten willen méér met voorbeelden werken -Van bepaalde typen onderzoek voorbeelden gemist

9 Wensen begeleiding Begeleider Feedback geven op gebruikte theorie: 85% Feedback geven op structuur verslag: 95% Student zelf competent toepassen APA: 91% zelf competent schrijven van tekst: 60% Peer helpen elkaar door peerfeedback op tekst: 72% helpen elkaar door peerfeedback op structuur: 74% helpen elkaar door peerfeedback op APA: 76%

10 Wensen/toekomst materialen Digitaal platform FAQ forum voorbeelden kennisclips 90% 20% 83% 75% docent als moderator 10% -Asynchroon beschikbaar -Leren/werken op eigen tempo -Je leert van elkaar

11 Toekomstige begeleiding Samen leren VERSUS feedback = privé (?) “Dat is héél zinvol” “Je leert veel van feedback op andermans werk” “Dat is fijn om te zien, zo kun je al fouten uit je eigen onderzoek halen.” “Dat is privé, lijkt me te confronterend” “Ik zou het fijn vinden als dat privé bleef” “Dit is te persoonlijk”

12 Conclusie Student over begeleiding (81%) en materialen (69%) tevreden Studenten afhankelijk van individuele begeleider (93%) Studenten hebben behoefte aan asynchrone ondersteuning (90%) Deel van de studenten heeft weinig vertrouwen in elkaar

13 Aanbevelingen (1) Leerlijn versterken – Inbouw in curriculum Onderzoekende houding Professioneel schrijven Onderzoeksvaardigheden Socialiseren in onderzoek Studenten bewust maken – Dagelijkse praktijk: Teamleren ≠ eilandjes in de school

14 Aanbevelingen (2) Student waardeert vooral individuele begeleiding. Maar: docent beperkt beschikbaar student te afhankelijk van hun competentie. Oplossingen? aanvullende vormen van ondersteuning MaterialenBegeleidingsvormen Didactische leeromgeving Kennisclips FAQ Forum Voorbeelden Begeleiding door medestudent  peerfeedback Voorwaarden Respecteren autonomie Versterken competentie Communiceren meerwaarde


Download ppt "‘De waardering en behoefte van PABO-studenten t.a.v. de begeleiding in het afstudeeronderzoek’ HAN Pabo Harry Stokhof, Marc Zegers."

Verwante presentaties


Ads door Google