De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering Bindend Studie Advies aan de Radboud Universiteit Nijmegen Ad van Hout Anneke Matthijssen MSO DAIR SEMINAR 4 NOVEMBER 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering Bindend Studie Advies aan de Radboud Universiteit Nijmegen Ad van Hout Anneke Matthijssen MSO DAIR SEMINAR 4 NOVEMBER 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Invoering Bindend Studie Advies aan de Radboud Universiteit Nijmegen Ad van Hout Anneke Matthijssen MSO DAIR SEMINAR 4 NOVEMBER 2010

2 VSNU-site * “De Radboud Universiteit heeft maatregelen ontwikkeld om het onderwijsklimaat in de propedeutische fase intensiever en minder vrijblijvend te maken; daarnaast is de studiebegeleiding verder versterkt. Door deze maatregelen wordt de invoering van het bsa onnodig geacht”. * Inventarisatie januari 2009 (geplande update: medio februari 2010)

3 2008: Meerjarenafspraak in 2014 moet bachelorrendement 70% zijn; in 2011 moet uitval in 2 e en 3 e studiejaar gehalveerd zijn.

4 Voorjaar 2009 Instelling RU-taakgroep ‘Meer studiesucces in de bachelorfase’ Eerste bijeenkomst: presentatie ‘Facts and Figures’

5 Bachelorrendementen cohort 2004 na 4 jaar (van herinschrijvers na 1 jaar) per HOOP gebied, vergelijking Radboud Universiteit / landelijk

6 Bestede studietijd RU studenten

7 Eindrapport Taakgroep (1) Principes Zend naar vwo-scholen een duidelijke boodschap uit. Draag naar aanstaande studenten een helder en consistent beeld uit van de opleiding. ‘Je moet er wel wat voor doen. Minstens 35 uur per week aan je studie besteden is écht de norm’! Zorg ervoor dat inhoud, vorm, doelen en toetsing van het onderwijs congruent zijn. Zorg voor een representatieve propedeuse. Richt het onderwijs zó in dat het ook voor mannelijke studenten motiverend is, goed gestructureerd is en hen meer ritme geeft. Organiseer kleinschaligheid bij grootschalige opleidingen.

8 Eindrapport Taakgroep (2) Maatregelen Verplicht inschrijven voor cursussen en verplicht werkgroepen voorbereiden. Hanteer een strenge toelatingsregeling tot het 2 e jaar. Organiseer het onderwijs sequentieel: zo weinig mogelijk parallelle cursussen. Wees zuinig met herkansingen, maximaal één herkansing per studiejaar. Voorkom uitstelgedrag van studenten door regelmatig en frequent te toetsen. Organiseer voor erkende risicocategorieën van aanstaande studenten studiekeuzegesprekken. Voer ook studievoortgangsgesprekken met ouderejaars, dus voer dit soort gesprekken niet alleen met eerstejaars.

9 Eindrapport Taakgroep (3) Projecten Project 1: De ‘onderdompeling’ Project 2: Diagnostische toetsen Nederlandse taal en wiskunde/rekenen Project 3: Reflectie op studievoortgang in tweede en derde jaar

10 Tijdens bespreking met onderwijsdirecteuren over de implementatie van deze maatregelen komt invoering bsa in beeld. Vooral vanwege de gehanteerde definitie in Meerjarenafspraak. MSO legt deze ‘druk van onderop’ mondeling voor aan de rector. Hij zegt: “Schrijf er maar een notitie over, ik bespreek het alvast met Roelof” Notitie december 2009: ‘Heroverweging collegestandpunt BSA’. Najaar 2009

11 Behaalde studiepunten in het eerste jaar (ec) eerstejaars instelling, vooropleiding VWO (excl. vroege stoppers)

12

13 College besluit tot instellingsbrede invoering van het BSA met ingang van studiejaar 2011-2012 met als norm 40 ec. Decanen stemmen hiermee in mede op basis van kwantitatieve gegevens December 2009

14

15 Instelling projectgroep ‘Invoering BSA’. In eerste bijeenkomst presentatie van kwantitatieve gegevens. Februari 2010

16 UGV adviseert positief Voorbereidingen op faculteiten Stand van zaken (nu)

17


Download ppt "Invoering Bindend Studie Advies aan de Radboud Universiteit Nijmegen Ad van Hout Anneke Matthijssen MSO DAIR SEMINAR 4 NOVEMBER 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google