De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 februari 2012 Woningbouwprioritering Landerd ?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 februari 2012 Woningbouwprioritering Landerd ?."— Transcript van de presentatie:

1 14 februari 2012 Woningbouwprioritering Landerd ?

2 14 februari 2012 Collegebesluit 6 december 2011

3 14 februari 2012 Proces woningbouwprioritering √ 6 december 2011College van B&W heeft besloten alle woningbouwplannen tegen het licht te houden √ januari 2012Companen heeft prioriteringsonderzoek verricht op basis van drie criteria Hekkelman advocaten heeft gesloten en te sluiten overeenkomsten met ontwikkelaars juridisch beoordeeld 14 februari 2012Werkgroep van raadsleden, portefeuillehouder en ambtelijke vertegenwoordiging werken gezamenlijk het prioriteringsvoorstel uit 28 februari 2012Resultaten van de werkgroep sessie(s) worden aan het college van B&W voorgelegd ter instemming n.t.b. 2012 (in presidium) Raadsvoorstel in besluitvormende vergadering n.t.b. 2012Uitvoering van de woningbouwprioritering B&W Raad

4 14 februari 2012 Cijfers woningbouw Landerd Onderzoek Companen “Prioritering woningbouwprojecten” Voorraad woningbouw per 1-12-2011 :-> 663 won. Behoefte 2010-2020 :-> 395 won. (bron: woningmarktinformatie 2010) _______________ Overschot :-> +268 won. Verordening ruimte 2011 (bron: beleid provincie) Behoefte prognose provincie 2010-2020-> 402 won. (behoefte prognose wordt jaarlijks bijgesteld op basis van nieuwe berekeningen) Conclusie: cijfers (behoefte) gemeente en provincie zijn nagenoeg gelijk (verschil 7 won.)

5 14 februari 2012 Cijfers woningbouw Landerd Provinciale behoefte prognose 2010-2020 Aanbod Landerd 2010-2020 402 woningen663 woningen In behoefte prognose worden niet meegenomen: * Ruimte voor Ruimte woningen; * Beschermd wonen (in de volksmond genoemd “zorgwoningen”). In aanbod Landerd opgenomen: * 10 RvR woningen Schaijk opgenomen (niet los te zien van combinatie met reguliere woningen) Niet opgenomen in aanbod opgenomen: * 27 BIO woningen (BP BIO in procedure, beroep loopt) * ca. 10 BIO/RvR woningen. In principe medewerking toegezegd door B&W.

6 14 februari 2012 Inwonersaantallen Landerd 2011 : 14.946 2012 : 15.064 2020 : 14.650 118 (+0,8%) meer inwoners in 2012 t.o.v. (peiling) 2011 -296 (-2,0%) minder inwoners in 2020 t.o.v. (peiling) 2011 Krimp later dan verwacht! (bevolkingsprognose provincie januari 2012) Bron: brabants dagblad

7 14 februari 2012 Gerealiseerde woningen Landerd jaaraantallocatie 201030 Schaijk: 3 woningen Reek: 2 woningen Zeeland: 25 woningen 201181 Schaijk: 57 woningen Reek: 14 woningen Zeeland: 10 woningen 201259 (prognose) 23(HC)+27(Reuvers)+5(gemeente)+2expl. kavels -> BP Repelakker 1expl. BP Akkerwinde 1 -> BP Kerkpad Totaal 58 in aanbouw genomen in 2011. 201357 (prognose) 15 Burgerveld 8+5(HC)+8(Reuvers)+4 gemeente-> BP Repelakker 8(v.d. Heijden)+4(v. Wanrooij) -> BP Akkerwinde 6 (20% van) -> BP BIO woningen 7+3 inbreiding locaties Schaijk 1 -> BP Kerkpad

8 14 februari 2012 Cijfers woningbouw Landerd Uitgaande van behoefte in periode 2010-2020 aan 395 woningen Overschot 2010-2020 :-> +268 won. Reserve plancapaciteit is wenselijk i.v.m. plan vertraging (procedures). Provincie hanteert voor korte termijn: 2011-2015 +30% extra capaciteit En voor middellange termijn : 2011-2020 +19%,,,, In de rekenexercitie hanteren wij 25% reserve van de benodigde capaciteit 395+25% = 493 Op basis van behoefte incl. 25% ** reserve = 493 woningen Overschot 2010-2020 :-> +170 won. ** ** (uitgaande dat er tot 2021 geen nieuwe initiatieven meer in behandeling genomen kunnen worden)

9 14 februari 2012 Cijfers woningbouw per kern

10 14 februari 2012 Juridische beoordeling plannen Hekkelman advocaten advies De harde plannen kunnen niet zonder consequenties (juridisch- financieel) geheel of gedeeltelijk gestopt worden. Conclusie kan getrokken worden dat het temporiseren van alle plannen het beste is voor Landerd.

11 14 februari 2012 Overzicht grondexploitaties Landerd 1 Akkerwinde 2 Kerkpad 3 Reek-Zuid 4 Repelakker 5 Vensteeg 6Achteroventje 7Voederheil II (géén woningbouw, bedrijventerrein) 8Den Omgang (niet in exploitatie genomen)

12 14 februari 2012 Grondexploitatie Landerd Landerd heeft per 1 januari 2012 nog 311 woningbouw kavels uit te geven.

13 14 februari 2012 0 – situatie Boekwaardes grondexploitaties (woningbouw) zijn geactualiseerd naar prijspeil 1-1-2012 Uitgifte planning niet aangepast aan slechte marktomstandigheden

14 14 februari 2012 0 – situatie Consolidatie grondexploitatie resultaat* Landerd: grondexploitatie (actualisatie 2012)0 - situatie (eindwaarde) Akkerwinde 554.355 voordelig Kerkpad-III 1.098.664 voordelig Reek-Zuid 2.483.993 nadelig Repelakker 1.681.108 voordelig Vensteeg 442.544 nadelig Achteroventje 412.559 voordelig 820.149 voordelig *Resultaat is de actualisatie van de boekwaardes “kosten”en “opbrengsten” naar peildatum 1 januari 2012, geen aanpassing van uitgifteplanning.

15 14 februari 2012 Scenario: “minst nadelig!” Boekwaardes grondexploitaties (woningbouw) zijn geactualiseerd naar prijspeil 1-1-2012 Uitgifte tempo eigen grondexploitatie van 43 woningen per jaar Geen ruimte voor nieuwe plannen, dus exclusief “nieuwe” externe zoals plannen RvR Schaijk en Langenboomseweg 493 2010-2020 reeds gerealiseerd 111 -2010+2011 30+81( -> gem 56/jr.) 2012-2020 382 won. in 9 jaar = 43 per jaar 2012-2020 311 won. gemeente -> 71 andere woningen nog binnen 2012-2020

16 14 februari 2012 Scenario: “minst nadelig!” Consolidatie grondexploitatie resultaat* Landerd: *Resultaat is richtinggevend, niet gebaseerd op concrete planvorming grondexploitatie (actualisatie 2012)minst nadelig (eindwaarde) Akkerwinde 158.904 voordelig Kerkpad-III 1.142.779 voordelig Reek-Zuid 2.631.571 nadelig Repelakker 1.537.862 voordelig Vensteeg 442.544 nadelig Achteroventje 412.559 voordelig 177.989 voordelig

17 14 februari 2012 Scenario: “samen de pijn delen!” Boekwaardes grondexploitaties (woningbouw) zijn geactualiseerd naar prijspeil 1-1-2012 Uitgifte tempo eigen grondexploitatie van 35 woningen per jaar inclusief “nieuwe” externe plannen RvR Schaijk (35+2) en Langenboomseweg (33) 493-(35+2)-33 = 4232010-2020 reeds gerealiseerd 111 - 2010+2011 30+81( -> gem 56/jr.) 2012-2020 312 won. in 9 jaar = 35/jr 2012-2020 311 won. gemeente -> 1 andere woning nog binnen 2012-2020

18 14 februari 2012 Scenario: “samen de pijn delen!” Consolidatie grondexploitatie resultaat* Landerd: *Resultaat is richtinggevend, niet gebaseerd op concrete planvorming grondexploitatie (actualisatie 2012)samen de pijn delen (eindwaarde) Akkerwinde 67.190 nadelig Kerkpad-III 1.218.278 voordelig Reek-Zuid 3.205.463 nadelig Repelakker 1.249.760 voordelig Vensteeg 442.544 nadelig Achteroventje 412.559 voordelig 834.600- nadelig

19 14 februari 2012 Scenario: “samen de pijn delen met ruimte voor nieuwe initiatieven!” Boekwaardes grondexploitaties (woningbouw) zijn geactualiseerd naar prijspeil 1-1-2012 Uitgifte tempo eigen grondexploitatie van 24 woningen per jaar inclusief: - externe plannen RvR Schaijk (35+2) en Langenboomseweg (33) - ruimte voor nieuwe initiatieven (98 won.) 493-(35+2)-33 = 4232010-2020 reeds gerealiseerd 111 - 2010+2011 30+81( -> gem 56/jr.) nieuwe initiatieven 98 - 2012-2020 2012-2020 214 won. in 9 jaar = 24/jr + 11 nieuwe (externe)won./jr 2012-2020 311 won. gemeente -> 97 woningen na 2020

20 14 februari 2012 Scenario: “samen de pijn delen met ruimte voor nieuwe initiatieven!” consolidatie grondexploitatie resultaat* Landerd: *Resultaat is richtinggevend, niet gebaseerd op concrete planvorming grondexploitatie (actualisatie 2012) samen de pijn delen met ruimte voor nieuwe initiatieven! (eindwaarde) Akkerwinde 856.560 nadelig Kerkpad-III 1.432.255 voordelig Reek-Zuid 4.366.799 nadelig Repelakker 473.105 voordelig Vensteeg 442.544 nadelig Achteroventje 412.559 voordelig 3.347.984- nadelig

21 14 februari 2012 Hoe verder ? -Eigen grondexploitatie vóór derden (juridisch/financiële afweging)? -Scenario “samen de pijn delen!” Geen nieuwe plannen meer in behandeling nemen tenzij…... ? -Scenario “samen de pijn delen met ruimte voor nieuwe initiatieven”? -Jaarlijks monitoren woningbouwvoorraad op behoefte en indien afwijkend dan bijstellen. -Verantwoorde keuze maken en uitwerken: samen met marktpartijen maatwerk leveren zowel in kwantiteit als kwaliteit

22 14 februari 2012 Hoe verder ? -Woningbouw stimuleren: * starterslening her-introduceren -> voorstel maken met financiële onderbouwing voorbeelden: €30.000 3jr. rentedragend a 4% = €3.746 euro aan rente €30.000 5jr. rentedragend a 4% = €6.500 euro aan rente * SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) producten? * grondprijs verlagen? huidige uitgifteprijs is €267,- per m2 excl. btw. voorbeeld: m2 prijs met €20,- verlagen, bij kavel van 250m2 bedraagt dit €5.000 * actievere grondverkoop -> verkoopmiddagen op bouwlocatie * actievere promotie van bouwlocaties/percelen -> bouwborden, bordjes in de nog beschikbare kavels, flyers en sociale media/internet

23 14 februari 2012 Hoe verder ? -Juiste type (kwaliteit) woningen ontwikkelen:

24 14 februari 2012 Hoe verder ? -Woningbouw stimuleren: * voorwaarden woningbouw aanpassen -> - mogelijkheid uitgestelde betaling - doorhaling verbod op doorverkoop - bijdrage in bouwbegeleiding; - verlengde optietermijn voor een kavel - collectief particulier opdracht geverschap - bevriezen grondprijs


Download ppt "14 februari 2012 Woningbouwprioritering Landerd ?."

Verwante presentaties


Ads door Google