De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICC Module Dans op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICC Module Dans op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling."— Transcript van de presentatie:

1 ICC Module Dans op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling

2 Programma bijeenkomst 1 Welkom Voorstelrondje Inventarisatie verwachtingen Actieve werkvorm 1: Danselementen Pauze Theorie Leerlijn Dans Actieve werkvorm 2: Vormgevingselementen en dansstijlen Evaluatie en huiswerk

3 Verwachtingen Wat zou jij graag willen leren op het gebied van dansonderwijs? Hoe zou jij het dansonderwijs bij jou op school vorm willen geven?

4 Toelichting module Wat is dans?dans Welke dansgenres kennen wij?

5 Danselementen

6 Theorie Leerlijn Dans Streefcompetenties dans: http://downloads.slo.nl/Documenten/overzicht-streef-en- generieke-competenties.pdf

7 Cultuureducatie met kwaliteit 2012: advies Cultuureducatie van Onderwijsraad & Raad voor Cultuur: Geef scholen meer grip op de inhoud 2013: programma Cultuureducatie met Kwaliteit: De kwaliteit van door onderwijs en culturele instellingen aangeboden cultuureducatie goed in beeld krijgen en zeker stellen - Inhoudelijke basis - Professionalisering - Volgen en beoordelen van ontwikkeling van kinderen - Bijdrage van culturele instellingen aan curriculum

8 Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Er was: Kerndoel 54, 55 en 56 54De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 55De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 56De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Uitwerking in TULE: per domein, per kerndoel

9 Opdracht SLO: ontwikkel leerlijn cultuureducatie Kenmerken van goede cultuureducatie; Brengt de kennis, vaardigheden en attitude uitgesplitst naar leeftijd(categorie) in beeld; Relatie van het leergebied kunstzinnige oriëntatie met verwante leergebieden en vakken zoals 21st century skills, erfgoededucatie; Geen dwingend keurslijf -Inhoudelijk richting geven -Gemeenschappelijke taal

10 Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Meer specifiek: Compact (‘één A4-tje’) – bedoeld voor middenkader Kerndoel 54, 55 en 56 geïntegreerd Uitgaand van de kennisbases K.O. Passend bij TULE en CIS Uniformiteit: alle disciplines eenzelfde format

11 Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Format: het creatieve proces van de leerling - Oriënteren - Onderzoeken - Uitvoeren - Evalueren Reflectie tijdens alle fases

12

13 Vormgevingselementen en dansstijlen http://dansmaar.kunstkijker.org/woordenboek.php?letter=F

14 ICC Module Dans op School Bijeenkomst 2 Datum Naam trainer / instelling

15 Programma bijeenkomst 2 Welkom en korte terugblik Uitwisseling huiswerkopdrachten Theorie leerlijn Dans, deel 2 Pauze Actieve werkvorm 3: Dans en digitale media (Digitale) methodes dans Afsluiten en evalueren, huiswerk na afloop

16 http://www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl http://downloads.slo.nl/Documenten/Leerlijn%20Da ns.pdf Leerplankader KO en de leerlijn Dans

17 Opzet leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Deel 1 Uitgangspunten leerlijn (creatief proces) Deel 2Relaties -Wettelijke kaders -Relaties andere vakgebieden -Recente vak- en onderwijskundige onderwerpen Deel 3aKarakteristieken kunstdisciplines + onderlinge relaties Deel 3bLeerlijnen per kunstdiscipline, per bouw 1/2 3/4 5/6 7/8 eindcompetentie

18 Competenties voor de leerling: Generieke competenties voor gehele leergebied kunstzinnige oriëntatie Vakspecifieke competenties per discipline Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie

19 Leerlijn Dans Oriënteren: Betekenis geven aan dans en dit spiegelen aan eigen betekenisgeving. Door middel van: Kijken naar en praten over dans. Dans als inspiratiebron gebruiken. Openstellen voor dans en dansvoorstellingen. Betekenis geven aan dans m.b.v. de danselementen

20 Leerlijn Dans Onderzoeken: Danselementen onderzoeken en verwerken in dans, thema’s aanreiken en dansen o.b.v. inspiratiebronnen. Door middel van: Onderzoek naar de danselementen, bestaande dansen en vormgevingsprincipes van dans. Thema’s aanreiken om over te dansen. Gevoelens, ervaringen, situaties en gebeurtenissen uitdrukken in dans.

21 Leerlijn Dans Uitvoeren: Improvisaties, inspiratiebronnen, muzikale verschillen, danselementen, vormgevingsprincipes en rolverdeling toepassen in een choreografie en dit presenteren. Door middel van: Fantasie en (eigen) belevingswereld verwerken in dans. De maat, sfeer, frasering van muziek en muzikale verschillen vertalen naar dans. Dans vormgeven en daarbij rekening houdend met structuur, danselementen, thema’s, rolverdeling en kwaliteit. Samenwerken en samen vormgeven.

22 Leerlijn Dans Evalueren: Reflecteren op jezelf en een ander en daarin de keuzes bewust motiveren. Door middel van: Kijken naar en praten over dans, het vormgevingsproces en samenwerking. Relaties leggen tussen eigen betekenisgeving en die van anderen. Openstaan voor feedback en dit verwerken in de dans.

23 Hoe verder? De leerlijn kan diverse uitwerkingen krijgen die houvast bieden voor verschillende doelgroepen, zoals schoolbesturen, leraren, methodemakers en culturele instellingen landelijk niveau (macroniveau) Leerplankader/ leerlijn Kunstzinnige Oriëntatie PO het niveau van de school/instelling (mesoniveau) Regionale producten/ leerlijnen zoals de Culturele ladekast; raamleerplannen Mocca & andere lokale of regionale producten het niveau van de klas/groep (microniveau) Methode of lesmateriaal voor gebruik in de klas

24 Digitale methodes dans http://www.lkca.nl/primair- onderwijs/~/link.aspx?_id=C50E62B889DE4329A2352626 BD1867E6&_z=z Good Practice: https://www.decultuurloper.nl/activiteiten/id-4192/evaluatie- traject-dansgezelschap-de-stilte-jaar-1/


Download ppt "ICC Module Dans op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling."

Verwante presentaties


Ads door Google