De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eenduidige werkgeversbenadering Marcel Tijdhof en Han Holtkamp (POWI) Hengelo, 26 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eenduidige werkgeversbenadering Marcel Tijdhof en Han Holtkamp (POWI) Hengelo, 26 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Eenduidige werkgeversbenadering Marcel Tijdhof en Han Holtkamp (POWI) Hengelo, 26 mei 2011

2

3 Eenduidige werkgeversbenadering Samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt Platform Onderwijs, Werken en Inkomen (POWI): structurele samenwerking tussen werkgevers, onderwijsstellingen, overheden en UWV op het terrein van de arbeidsmarkt Succesvolle afstemming van het wegwerken van knelpunten in de arbeidsmarkt

4 Eenduidige werkgeversbenadering Samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt Vele diverse en verschillende contactpunten met vertegenwoordigers vanuit de overheid en onderwijs Geen duidelijke regelingen tbv werkgevers of toegang daartoe Sentiment: Duurt te lang, levert gedoe op, kwaliteit van kandidaten? Onbekendheid met Werkplein en haar producten

5 Eenduidige werkgeversbenadering Wens van de werkgevers Werkgevers in Twente vragen om een eenduidige benadering: –Het ontsluiten van Kennis en middelen. Voor vragen over subsidiemogelijkheden, arbeidsbemmiddeling en arbeidstoeleiding (‘one stop shopping’) –Ondersteuning van werkgevers bij strategische personeelsplanning nodig gelet op de vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt –Gezamenlijke match maken tussen vacature en aanbod

6 Eenduidige werkgeversbenadering Wens van de werkgevers Een voorbeeld, Gezamenlijk maken we de match!

7 Eenduidige werkgeversbenadering Uitwerking in opdracht van het POWI Stand van zaken –Instelling regionaal werkgeversservicepunt door middel van bottom up samenwerking tussen accountmanagers –Gedeelde visie en vastgestelde uitgangspunten voor verder uitwerking van de eenduidige werkgeversbenadering –Omarmen van voortreffelijke werkgeversinitiatieven –Vraaggericht werken met resultaat

8 Eenduidige werkgeversbenadering Door het POWI vastgestelde uitgangspunten 1.Werken vanuit een vraaggerichte benadering is het doel; aanbod volgt de vraag 2.Benadering vanuit het profiel van de in de regio aanwezige werkgevers 3.Inzetten op verder ketensamenwerking 4.Het creëren van een balans tussen korte en lange termijn doelstellingen 5.Het opzetten van een multidisciplinair team dat hét loket is voor werkgevers voor publieke dienstverlening (in samenhang met het nog te vormen Ondernemersplein) 6.Gezamenlijke verantwoordelijkheid van partners

9 Eenduidige werkgeversbenadering Hoe nu verder? Van uitgangspunten naar plan Draagvlak creëren van partners voor plan en uitvoering Het maken van een koppeling met de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en met de economische ontwikkeling van Twente Werkgeversgericht werken met resultaat Omstandigheden vereisen innovatie

10

11 Tips/Suggesties marcel.tijdhof@uwv.nl han.holtkamp@inflow.nu


Download ppt "Eenduidige werkgeversbenadering Marcel Tijdhof en Han Holtkamp (POWI) Hengelo, 26 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google