De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen VERZEKERINGSPAKKET VRIJWILLIGERS Gemeente Maastricht 21 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen VERZEKERINGSPAKKET VRIJWILLIGERS Gemeente Maastricht 21 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen VERZEKERINGSPAKKET VRIJWILLIGERS Gemeente Maastricht 21 april 2016

2 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 2 Aon is al meer dan 300 jaar toonaangevend adviseur in:  Risicomanagement  Employee Benefits  (Bedrijfs)verzekeringen

3 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 3

4 4

5 5 Nationaal Aon Netwerk 9 kantoren, 1900 medewerkers  Amsterdam  Eindhoven  Groningen  Hengelo  Maastricht  Noordwijk  Nijmegen  Zwolle  Rotterdam

6 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 6 Internationaal Aon/Hewitt Netwerk >500 kantoren in 120 landen wereldwijd / 65.000 medewerkers Geen Aon kantorenAon kantoren

7 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 7 Amerikalaan 70D 6199 AE Maastricht-Airport Aon Risk Solutions Maastricht

8 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 8 Draft http://www.gemeentemaastricht.nl/product/vrijwilligers-verzekering/

9 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 9 VERZEKERINGSPAKKET VRIJWILLIGERS  Vangnetpolis (secundaire dekking)  m.u.v. Ongevallendekking

10 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 10 VERZEKERINGSPAKKET VRIJWILLIGERS  Algemeen maatschappelijk belang  Vrijwilliger is iemand die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen e/o de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

11 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 11 Het verzekeringspakket vrijwilligers bevat de volgende onderdelen (1):  Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilliger. Voorbeeld: de vrijwilliger stoot een dure vaas om tijdens het collecteren.  Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vrijwilliger. Voorbeeld: de vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap. Let op! Bij schade aan persoonlijke bezittingen moet er sprake van letsel zijn! Schade aan persoonlijke bezittingen van vrijwilligers is uitsluitend verzekerd is, als er sprake is van een ongeval (artikel 2.5). Onder ongeval wordt verstaan een tijdens de duur van de verzekering van buiten komende, plotseling en rechtstreeks op de verzekerde inwerkende gewelddadige gebeurtenis waardoor verzekerde medisch vast te stellen letsel aan zijn lichaam en/of geest oploopt of waardoor verzekerde overlijdt (artikel 1.3).  Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen. Voorbeeld: een vrijwilligersorganisatie wordt aansprakelijk gesteld voor schade die door een vrijwilliger werd toegebracht aan een ander.

12 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 12 Het verzekeringspakket vrijwilligers bevat de volgende onderdelen (2):  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen. Voorbeeld: een leverancier kan niet betaald worden. Hierdoor wordt een bestuursvrijwilliger persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.  Werkgevers aansprakelijkheid Motorrijtuigen-Plus voor vrijwilligers. Voorbeeld: een vrijwilliger bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis met haar eigen auto. Tijdens een bezorgrit botst ze met haar auto tegen een paal. De auto is zwaar beschadigd.  Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers. Voorbeeld: een EHBO-vrijwilliger wordt tijdens een sportdag van de buurtvereniging door een toeschouwer geslagen. De vrijwilliger heeft materiële schade en is gewond geraakt. Hij of zij wil deze schade verhalen op de veroorzaker.

13 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 13 Ik ben vrijwilliger en wil schade claimen. Hoe moet ik dat doen?  Heeft u als persoon of organisatie schade? –U moet eerst onderzoeken of er dekking is via de eigen verzekering. Indien de schade niet door uw organisatie of door uw eigen verzekeringsmaatschappij verzekerd is, of u beschikt niet over de dekking zoals deze voorkomt in de vrijwilligerspolis, kunt u een beroep doen op de vrijwilligerspolis Zorg dat u een bevestiging krijgt van uw organisatie omtrent de dekking. Of zorg dat u van uw eigen verzekeringsmaatschappij een bevestiging krijgt.  Is dit niet het geval? Dan kunt u de claim via het 'Schade aangifteformulier Vrijwilligerspolis' indienen bij de gemeente.  Na controle wordt het schadeformulier doorgestuurd naar Aon Risk Solutions.  Aon Risk Solutions zal met u contact leggen om de schade te gaan behandelen

14 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 14 Ben ik als vrijwilliger verzekerd?  De gemeente Maastricht heeft bij Aon Risk Solutions een verzekering afgesloten voor de vrijwilligers binnen de gemeente Maastricht.  Registratie van vrijwilligers is niet nodig. Elke vrijwilliger die in de gemeente woont en ingeschreven staat, is automatisch verzekerd. Ook vrijwilligers uit een andere gemeente die vrijwilligerswerk doen in de gemeente Maastricht en mantelzorgers zijn verzekerd.

15 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 15 Waar kan ik terecht met vragen over de vrijwilligersverzekering?  Neem contact op met het GemeenteLoket.

16 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 16 Wanneer ben ik als vrijwilliger verzekerd?  Vrijwilligers zijn verzekerd: –als ze vrijwilliger zijn in een organisatie –als ze onverplicht en onbetaald werk doen voor anderen of de samenleving –ongeacht hun leeftijd –ook bij eenmalige activiteiten –ongeacht het aantal uren dat ze vrijwilliger zijn –ook bij kerkelijk werk en activiteiten georganiseerd door buurtverenigingen  Uitgesloten zijn: –vrijwillige brandweer –vrijwillige politie –medewerkers van een vrijwilligersorganisatie die betaald krijgen

17 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 17 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger (1)?  Ik woon in Maastricht, maar ik doe vrijwilligerswerk in Heerlen. Kan ik mij dan tóch via de Gemeente Maastricht aanmelden? Op de eerste plaats is aanmelden niet nodig. Maar inderdaad een vrijwilliger die woonachtig is in de Gemeente Maastricht en vrijwilligerswerk verricht in een andere gemeente valt onder de dekking van de polis.  Ik woon in Heerlen (Grensgebied België of Duitsland), maar ik doe vrijwilligerswerk in Maastricht. Val ik onder dit collectieve verzekeringspakket? Ja, de polis die Gemeente Maastricht heeft gesloten bied hiervoor dekking. Let wel, indien de gemeente waarin de vrijwilliger woonachtig is, ook een vrijwilligerspolis heeft lopen gaat deze voor.  Vallen mantelzorgers ook onder deze verzekering? Ja, mantelzorgers zijn ook verzekerd.  Mijn zoon volgt vanuit school een maatschappelijke stage, valt dit onder de dekking van de gemeente? De school is verantwoordelijk voor de leerlingen die maatschappelijke stage lopen. De gemeentelijke vrijwilligerspolis biedt hierin een secundaire dekking. Dat wil zeggen als het niet via de school of de stage aanbieder is verzekerd, kan men een beroep doen op de vrijwilligerspolis van de gemeente.

18 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 18 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger (2)?  Wij zijn een landelijk opererende organisatie met één vestigingslocatie. Onze vrijwilligers zijn afkomstig uit heel Nederland. Vallen deze vrijwilligers nu ook onder de verzekering? Ja, de woonsituatie van de vrijwilliger of organisatie is niet bepalend voor de dekking. De in gemeente Maastricht woonachtige en ingeschreven vrijwilliger zijn verzekerd maar ook dus vrijwilligers van buiten de gemeente die binnen de gemeente Maastricht vrijwilligerswerk doen.  Dient er een urenadministratie te worden bijgehouden? Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht is verzekerd. Overigens is een naamsregistratie van vrijwilligers ook niet nodig.  Waar kan ik mij aanmelden voor deze verzekering? Aanmelden voor de verzekering is niet nodig. De verzekering is van toepassing op alle vrijwilligers woonachtig in gemeente Maastricht.  Ik werk als vrijwilliger bij de naschoolse opvang. Ik ontvang hiervoor een symbolische vergoeding van 8 euro per uur. Val ik ook onder de nieuwe verzekering voor vrijwilligers? Bij de vrijwilligersverzekering wordt uitgegaan van onbetaald werk. Een onkostenvergoeding is toegestaan maar de vergoeding moet binnen de grenzen blijven die de Belastingdienst hanteert.

19 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 19 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger (3)?  Ik werk als vrijwilliger bij de brandweer. Vorige week heb ik bij een blusactie hoofdletsel op gelopen. Valt dit ook onder deze verzekering? Nee, leden van de vrijwillige brandweer en politie vallen niet onder de dekking van de polis.  Via school loop ik stage in het bejaardentehuis. Ik heb een dure vaas gebroken van een bewoner. Valt dit ook onder deze verzekering? Maatschappelijke stage is meeverzekerd. Bepalend is of de school of de leerling zelf hiervoor verzekerd is. Is dat niet het geval dan valt deze schade onder de dekking van de vrijwilligerspolis.

20 Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen 20


Download ppt "Thei Fuchs - Aon Zuid Oost Nederland – Maastricht – Eindhoven - Nijmegen VERZEKERINGSPAKKET VRIJWILLIGERS Gemeente Maastricht 21 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google