De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cliëntervaringsonderzoek Epilepsiecentrum Kempenhaeghe Sector Zorg & Dienstverlening Kwaliteitsdag VGN 09-01-2012 Door Esther Landsheer, MSc. Orthopedagoog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cliëntervaringsonderzoek Epilepsiecentrum Kempenhaeghe Sector Zorg & Dienstverlening Kwaliteitsdag VGN 09-01-2012 Door Esther Landsheer, MSc. Orthopedagoog."— Transcript van de presentatie:

1 Cliëntervaringsonderzoek Epilepsiecentrum Kempenhaeghe Sector Zorg & Dienstverlening Kwaliteitsdag VGN 09-01-2012 Door Esther Landsheer, MSc. Orthopedagoog en onderzoeker Cliëntervaringen

2 Inhoud -Doel van het cliëntervaringsonderzoek -Methode -Communicatie en implementatie -Ervaring met instrument -Ervaring met de kwaliteit verbeter kaarten -Afsluiting

3 Doel van het cliëntervaringsonderzoek Doel is kwaliteitsverbetering van zorg en dienstverlening Twee vraagstellingen: 1.Hoe waarderen bewoners en vertegenwoordigers van de sector Z&D van Kempenhaeghe de kwaliteit van de ontvangen zorg en dienstverlening? 2.Welke verbeterpunten kunnen op basis van de resultaten worden geformuleerd op sector- en clusterniveau? Daarnaast gelden resultaten als externe verantwoording aan zorgkantoor en inspectie. De resultaten kwalificeren als pijler 2B van het vernieuwde Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

4 Methode Instrument = een vragenlijst -31 gesloten vragen op 3- of 5 puntenschaal incl. 3 vragen over ervaring met specifieke epilepsiezorg (kwantitatief) -2 open vragen (kwalitatief) Werkwijze komt voort uit: -Eerder kwaliteitsonderzoek van Kempenhaeghe -Methode en theoretisch kader is afgeleid van OKE–LZ van Wil Buntinx

5 Methode Respondenten -Bewoners worden bevraagd in interview met vragenlijst met visuele ondersteuning door onafhankelijke orthopedagoog (Steekproef: N = 30) -Geschikt voor mensen zonder of een lichte tot matige verstandelijke beperking met voldoende communicatieve vaardigheden -Alle cliëntvertegenwoordigers worden bevraagd (N=293)

6 Voorbeeld vragenlijst bewoners

7 Communicatie en implementatie -Bij totale traject intensief contact met cliënten en medewerkers: succesfactor voor implementatie! -Actieve kwaliteitsverbetering op basis van concrete verbeterpunten op de kwaliteit verbeter kaarten (KVK) via de ‘zevensprong’ -Verantwoordelijkheid clustermanager en hoofdbehandelaar om KVK op te pakken  Inbreng medewerkers organiseren  Inbreng bewoners en cliëntvertegenwoordigers -Na een half jaar terugkoppeling van verbeterslagen door clusterleiding aan elkaar en cliënten

8 Ervaring met instrument  24 bewoners geven één of meerdere reacties op het invullen van de vragenlijst -23 bewoners spreken over een positieve ervaring: ‘gezellig, fijn om zo te praten, makkelijk, duidelijk, goed’, etc. -3 bewoners geven (ook) een minder positieve ervaring aan: ‘het is even wennen aan een ‘nieuw iemand’, sommige vragen zijn wat onduidelijk waardoor het moeilijk is er iets bij voor te stellen en sommige vragen zijn moeilijk’.  40 vertegenwoordigers geven één of meerdere reacties op het invullen van de vragenlijst. Reacties betreffen: -Inhoud vragenlijst (overzichtelijke lijst, kort; maar ook zijn sommige vragen moeilijk te beantwoorden voor vertegenwoordigers, anonimiteit, vragen te weinig gericht op lage verstandelijke niveau van de bewoners) -Het onderzoek (goede zaak dat onderzoek wordt verricht; ook vragen over welk vervolg er aan gegeven wordt)

9 Set epilepsiezorg gerelateerde stellingen Er is behoefte aan een nog concretere meting van ervaring van cliënten met de verschillende facetten van de epilepsiezorg. Samenwerking Kempenhaeghe en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN): Set van 7 epilepsiezorg gerelateerde stellingen voor cliëntervaringsonderzoek (pijler 2B) is in ontwikkeling

10 Ervaring met kwaliteit verbeter kaart

11

12 Ervaring met kwaliteit verbeter kaart (tot nu toe..) -Kwaliteit verbeter kaarten leveren concrete en veelal herkenbare verbeterinformatie op, op zo klein mogelijk niveau. Men kan er gelijk mee aan de slag. -Nadruk óók op positieve resultaten (waardering) wordt als prettig ervaren. -Clusterleiding is enthousiast. Verbeterinformatie geeft direct richting aan oplossingen voor korte- en lange termijn. -Cliënten en medewerkers voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk om met resultaten aan de slag te gaan.

13 Afsluiting Bedankt voor de aandacht! Vragen? Inzage in de vragenlijst is mogelijk na de workshop! Voor meer informatie: LandsheerE@Kempenhaeghe.nl


Download ppt "Cliëntervaringsonderzoek Epilepsiecentrum Kempenhaeghe Sector Zorg & Dienstverlening Kwaliteitsdag VGN 09-01-2012 Door Esther Landsheer, MSc. Orthopedagoog."

Verwante presentaties


Ads door Google