De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 juni 2016 Monitoringsplan Remco van Ek In samenwerking met Leon Kelder (SBB), Karel Bruin (HHNK), Roel Doef (RWS), Anneloes ter Horst en Ina Marbus (Vegetatie),

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 juni 2016 Monitoringsplan Remco van Ek In samenwerking met Leon Kelder (SBB), Karel Bruin (HHNK), Roel Doef (RWS), Anneloes ter Horst en Ina Marbus (Vegetatie),"— Transcript van de presentatie:

1 1 juni 2016 Monitoringsplan Remco van Ek In samenwerking met Leon Kelder (SBB), Karel Bruin (HHNK), Roel Doef (RWS), Anneloes ter Horst en Ina Marbus (Vegetatie), Joost Verbeek en Jan Boshamer (Zoogdieren), Jan Marbus (Dagvlinders en Libellen), Cees Schaper (Broedvogels) Ben Schrieken (Vissen en Amfibieën) 24 oktober 201119 maart 2014

2 1 juni 2016 Inhoud Waarom Wat Hoe Wanneer

3 1 juni 2016 Waarom Welke vragen willen we graag kunnen beantwoorden? Effect nieuwe inrichting op soorten (aantal, dichtheid) flora en fauna (uitgangssituatie versus nieuw) Effect nieuwe inrichting op waterkwaliteit Effectiviteit gebied als paaiplaats voor vis Effect experiment op waterkwantiteit, waterkwaliteit en flora en fauna

4 1 juni 2016 Wat Vegetatie Vogels weidevogels broedvogels wintergast Zoogdieren algemeen vleermuizen Amfibieën Vissen (Water)insecten Waterhuishouding Oppervlaktewater Grondwater

5 1 juni 2016 Hoe Staatsbosbeheer coordineert de vrijwilligers Flora en Fauna Vegetatie: Anneloes ter Horst en Ina Marbus Zoogdieren: Joost Verbeek en Jan Boshamer Dagvlinders en Libellen: Jan Marbus Broedvogels: Cees Schaper Wintervogels, Ganzen en Aalscholvers: Leon Kelder Vissen en Amfibieën: Ben Schrieken Hoogheemraadschap: waterkwaliteit en waterkwantiteit Deltares ondersteunt, verzamelt de gegevens, evalueert en rapporteert Taken en verantwoordelijkheden

6 1 juni 2016 Hoe Transecten (land-water overgangen; waterkwaliteit/talud) Permanenten Kwadranten in Oostelijk deel Streeplijsten Vegetatie Anneloes ter Horst en Ina Marbus

7 1 juni 2016 Hoe Weidevogels (zomer) Broedvogels (voorjaar, zomer) Wintergasten (maandelijks) Ganzen en Aalscholvers (maandelijks) Visueel SOVON methode Vogels Cees Schaper en Leon Kelder

8 1 juni 2016 Hoe Vleermuizen (PTT cf. protocol GAN en Vleermuisnet) Knaagdieren (lifetraps) Overige zoogdieren (visueel, evt cameraval) Zoogdieren Jan Boshamer, Joost Verbeek, Leon Kelder

9 1 juni 2016 Hoe Kikkers Padden Salamanders Schepnet,visueel Luisteren Amfibieën Ben Schrieken

10 1 juni 2016 Hoe Vispopulatie in de polder Schepnet, visnet Vispassage Fuiken Vissen Ben Schrieken

11 1 juni 2016 Hoe Vlinders Libellen Waterinsecten Vangnet Visueel Insecten Jan Marbus

12 1 juni 2016 Hoe Waterhuishouding Oppervlaktewaterkwantiteit Peilen Debieten Oppervlaktewaterkwaliteit Concentraties voedingsstoffen N, P Vrachten N, P? Visueel (doorzicht) Grondwater Peilen

13 1 juni 2016 Hoe Waterhuishouding

14 1 juni 2016 Hoe Waterhuishouding Tussenzandlaag 5 – 10 m beneden maaiveld Kwelscherm sluit tussenzandlaag af MHW +1,10 m NAP PP -2,40 m NAP kwelscherm c = 200 dagen kD = 0,9-90 m2/dag kD = 0,2-20 m2/dag Peil KMP Max. -0,5 m NAP Gem. -1.5 m NAP

15 1 juni 2016 Hoe Waterhuishouding Model: Door plaatsing kwelscherm neemt binnendijkse kwel iets af Meting: gedempte sloot rondom polder heeft nog een drainerende werking

16 1 juni 2016 Wanneer

17 1 juni 2016 Wanneer Experiment adaptief peilbeheer Max. Δ50 cm Max. Δ100 cm


Download ppt "1 juni 2016 Monitoringsplan Remco van Ek In samenwerking met Leon Kelder (SBB), Karel Bruin (HHNK), Roel Doef (RWS), Anneloes ter Horst en Ina Marbus (Vegetatie),"

Verwante presentaties


Ads door Google