De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst subsidie- en accommodatiebeleid Gulpen- Wittem, 20,21 en 22 april.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst subsidie- en accommodatiebeleid Gulpen- Wittem, 20,21 en 22 april."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst subsidie- en accommodatiebeleid Gulpen- Wittem, 20,21 en 22 april

2 Inhoud Subsidiebeleid: Huidige situatie Waarom een nieuwe subsidieverordening? Uitgangspunten nieuwe subsidieverordening Een aantal stellingen

3 Subsidiebeleid: huidige situatie Weinig overzichtelijk; Ingewikkelde bepalingen; Verantwoording bij grote en kleine subsidiebedragen; Subsidie per jaar aanvragen.

4 Waarom een nieuwe subsidieverordening? Huidige verordening niet meer van deze tijd; Behoefte aan transparantie; Behoefte aan uniformiteit; Naslagwerk voor verenigingen/ instellingen.

5 Uitgangspunten Verminderen van administratieve lasten Koppeling tussen subsidies en accommodaties Sturen op activiteiten Stimuleren van zelfwerkzaamheid en eigen inbreng Belonen van bijzondere gelegenheden

6 Een aantal stellingen…. De gemeente legt de basis voor het financiële bestaan van een vereniging en de vereniging levert zelf ook een bijdrage aan zijn financiële toestand. De gemeente stimuleert het organiseren van activiteiten door middel van subsidiëring. Verenigingen die meer activiteiten organiseren, kunnen meer subsidie krijgen.

7 Een aantal stellingen (2)…. Verenigingen met vergelijkbare kosten, krijgen vergelijkbare subsidie van de gemeente. Het subsidiëren van verenigingen moet gebeuren op een uniforme manier. Het belang van jeugd in het verenigingsleven is groot. Het werven van jeugdigen moet worden gestimuleerd.

8 Accommodatiebeleid: Inhoud Definitie Het belang van accommodaties Nieuw accommodatiebeleid Uitganspunten Een aantal stellingen

9 Accommodaties: definitie Accommodaties: voorzieningen voor sport en sociale en culturele activiteiten inde kernen van Gulpen-Wittem, die eigendom zijn van de gemeente/zijn gevestigd op grond van de gemeente.

10 Accommodaties: definitie (2) Met accommodaties bedoelen we dus: voorzieningen voor buitensport: voetbal, handbal, tennis; voorzieningen voor binnensport: sporthal, gymzaal; gemeenschapshuizen/-voorzieningen; verenigingsgebouwen

11 Het belang van accommodaties Accommodaties zijn samen met de voorzieningen voor onderwijs basis element voor de leefbaarheid van een kern.

12 nieuw accommodatiebeleid Draagvlak in de kern en betaalbaarheid van de voorzieningen zijn wezenlijk voor accommodaties.

13 Uitgangspunten nieuw accommodatiebeleid iedere kern een voorziening voor sociale en culturele activiteiten (mag ook in combinatie met particuliere voorziening); behoud van sportvoorzieningen in kernen zolang daar draagvlak voor is; bij gebrek aan draagvlak: clusteren van sportvoorzieningen over de kerngrenzen heen; geen gedwongen clustering.

14 Uitgangspunten nieuw accommodatiebeleid (2) Accommodaties moeten op een uniforme basis worden gerealiseerd, beheerd, geëxploiteerd en onderhouden. Basis vormt de verhouding eigenaar – huurder en de WOZ waarde van de voorziening.

15 Een aantal stellingen…. de gemeente is in de rol van regisseur en (mede)financier verantwoordelijk voor het realiseren van accommodaties. accommodaties worden gerealiseerd op basis van draagvlak en betaalbaarheid. beheer en exploitatie van accommodaties dient op zakelijke wijze door de huurder opgepakt te worden.

16 Een aantal stellingen (2)…. gebruikers zijn bereid te betalen voor de voorziening voor sociale en culturele activiteiten, uitgaande van een sluitende exploitatie. realisatie, beheer, exploitatie en onderhoud van accommodaties in de gemeente moet gebeuren op basis van een uniforme aanpak.

17


Download ppt "Informatiebijeenkomst subsidie- en accommodatiebeleid Gulpen- Wittem, 20,21 en 22 april."

Verwante presentaties


Ads door Google