De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een sterke, toekomstbestendige retail Toekomstscenario’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een sterke, toekomstbestendige retail Toekomstscenario’s."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een sterke, toekomstbestendige retail Toekomstscenario’s

2 Drivers for change voor de Toekomst van Retail Onderzoeksopzet tbv drivers for change Interviewteksten opgekniptGeclusterd naar onderwerp6 drivers for change Jullie inbreng 19 mei: Meedenken over vragen naar aanleiding van de drivers: welke gevolgen hebben deze voor de retail? - 11 Expert interviews: - adviseurs, winkelier, winkelstraatdokter, hoogleraar economie, DNB- innovatie-specialist, lector Grotestedenbeleid, ambtenaren DH

3 Driver for change voor de Toekomst van Retail: Continue vernieuwing In 2040 is continue verandering en innovatie de norm. Mensen – ook ondernemers – benutten dit ten volste. Nu economische groei minder vanzelfsprekend is geworden wordt ook consumeren minder een automatisme: goed is goed genoeg. Mensen zoeken meer en meer naar manieren om bestaande middelen en structuren beter of intensiever te benutten, bijvoorbeeld door het delen van producten of services. Uiteindelijk leidt dit tot een maatschappij waarin aanpassingsvermogen de norm is: mensen zullen gewend zijn flexibel in te spelen op hun veranderende omgeving en die zo goed mogelijk te benutten. Kansen voor retail: Wat betekent de flexibiliteit van de consument voor de retaillocaties? Hoe zal het aanpassingsvermogen van burgers het retailaanbod beïnvloeden?

4 Driver for change voor de Toekomst van Retail: Herwaardering van sociale en nabije interactie In 2040 erkennen mensen de waarde van lokale sociale cohesie en samenwerken op allerlei vlakken. Steeds meer zijn mensen op zoek naar de menselijke maat. Zij willen zich thuis voelen in hun directe omgeving: niet alleen in de fysieke context maar ook online. Het belang van karakter en identiteit van de directe leefomgeving neemt meer en meer toe, net als het belang van ontmoetingen in de directe woonomgeving. Nieuwe netwerken en meer ruimte voor samenwerking ontstaan doordat mensen hun sociale en fysieke interactie met hun omgeving intensiever maken. Kansen voor retail: Welke nieuwe retailactiviteiten sluiten aan bij de intensievere band van mensen met de omgeving? Welke rol speelt de retail in de nieuwe netwerken?

5 Driver for change voor de Toekomst van Retail: Naar service op maat In 2040 waardeert de consument een ‘meedenkende vriend’ die helpt wegwijs te worden in en te kiezen uit de grote hoeveelheid informatie. Consumenten zoeken steeds meer een luisterend oor en betrouwbare hulp bij de vertaalslag van een veelheid aan informatie naar een aankoopbeslissing. Gaandeweg zorgt dit [er]voor dat klanten meer centraal zullen komen te staan omdat zij in de retail een oplossing zoeken voor hun probleem in plaats van een product. Uiteindelijk willen consumenten optimaal ontzorgd worden bijvoorbeeld door een ‘vooruitdenkende vriend’ die kan anticiperen op hun problemen. Kansen voor retail: Welke mogelijkheden kunnen retailers aanboren om te anticiperen op de klantwensen?

6 Driver for change voor de Toekomst van Retail: Groeiende consumenteninvloed In 2040 is de invloed van consumenten enorm en verbreed van invloed op de markt (aanbod, merken, prijs, niche) tot en met invloed op demisie van bedrijven. Mensen zijn steeds mondiger worden én kunnen hun mening over producten veel breder ventileren via sociale media. Mensen nemen steeds meer initiatief om ook andere operationele processen te beïnvloeden, zoals de manier van betalen, de gewenste logistiek etc. Uiteindelijk zullen mensen ook steeds meer invloed uitoefenen op de strategische koers van bedrijven, zoals inkoop, productieomstandigheden, etc. Kansen voor retail: Hoe kunnen retailers de groeiende consumenteninvloed aanwenden tot voordeel van zowel het retailbedrijf als de consument?

7 Driver for change voor de Toekomst van Retail: Maatschappelijke waarde In 2040 is geluk direct gerelateerd aan maatschappelijk waarde. De traditionele waardedrager, geld, maakt plaats voor nieuwe vormen van waarde: tijd wordt waardevoller en ervaringen brengen een langduriger geluksgevoel. Meer en meer traditionele producten worden ingeruild voor services: mobility as a service, food as a service. Gebruik wordt belangrijker dan bezit. Mensen ervaren een grotere voldoening als de ervaringen maatschappelijke relevantie hebben. Kansen voor retail: Welke producten lenen er zich voor om als service aan te bieden?

8 Driver for change voor de Toekomst van Retail: Veranderende rol van de overheid In 2040 weet de overheid maatschappelijke en commerciële partijen te stimuleren om zich samen in te zetten voor het algemeen belang. In eerste instantie komt de overheid in een reagerende rol waarbij zij aanhaakt bij bottom-up initiatieven en daar faciliterend in optreedt. Dan zal de overheid meer initiatief naar zich toetrekken rond het initiëren van publiek- private samenwerking, door het helder afbakenen van verantwoordelijkheden bij het samenwerken tussen die partijen., Tenslotte ontstaan nieuwe vormen van samenwerking, waarbij private en publieke taken en verantwoordelijkheden verschuiven. Kansen voor retail: Welke kansen of nieuwe verdienmodellen zijn er voor de retail als men samenwerkt met relevante partijen in het openbare leven?


Download ppt "Op weg naar een sterke, toekomstbestendige retail Toekomstscenario’s."

Verwante presentaties


Ads door Google