De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. REIN HAGENAARS Bestuurder Wonen Noordwest Friesland Lid algemeen bestuur Aedes Lid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. REIN HAGENAARS Bestuurder Wonen Noordwest Friesland Lid algemeen bestuur Aedes Lid."— Transcript van de presentatie:

1 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. REIN HAGENAARS Bestuurder Wonen Noordwest Friesland Lid algemeen bestuur Aedes Lid bestuur Vereniging Friese Woning Corporaties

2 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. TOEZICHT ‘BETER TOEZICHT, MEER VERTROUWEN’

3 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. TOEZICHT Huidig toezicht Waarom verbetering toezicht? Uitgangspunten: ‘Toezicht met bite’ In discussie: principes

4 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. HUIDIG TOEZICHT Minister houdt toezicht CFV verzamelt informatie WSW borgingsinstituut van de sector Stijl: reactief op historische data Prospectief: corporaties leveren informatie Wettelijk beperkingen voor CFV Oordeel: CFV heeft geen eigenstandig financieel oordeel. Focus: CFV boekhoudkundige solvabiliteit WSW op kasstromen CFV ‘fluit zoals het gebekt is’: Begrijpelijkerwijs gericht op uitvoering wettelijke taakopdracht. geen Bite en weinig impact

5 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. WAAROM VERBETERING TOEZICHT? Toezichtstructuur schiet in praktijk te kort (‘ongelukken’ en te veel incidenten) Ontwikkeling woningmarkt en verdienmodel Ontwikkeling financiële markten Afnemend vertrouwen (stakeholders / politiek / samenleving) Interne en externe disciplinering tussen markt en overheid (van wie is de corporatie en hoe breed mag/moet het werkgebied van de corporatie zijn) Groot maatschappelijk gebonden vermogen

6 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. DOMINANTE ONTWIKKELINGEN Woningmarkt, matig toezicht, financiële markten en afnemend vertrouwen zetten corporaties onder druk

7 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. Minister BZK Raad van toezicht Bestuur FAWC (financiele autoriteit Woningcorp oraties) Corporatie IN WETSVOORSTEL HERZIENINGSWET: Financiële autoriteit en minister houden toezicht FAWC onderhorig aan de minister Middelen voor informatievergaring Toezicht op bedrijfsvoering, solvabiliteit, deskundigheid Eigen zelfstandige bevoegdheden

8 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. AEDES: TOEZICHT MET BITE Onafhankelijk extern toezicht met bite op deskundige bestuurders van professionele organisaties Onafhankelijk, extern toezicht minister – autoriteit Regeling in geval van conflict Deskundigheid bestuurders en commissarissen Heldere regels in wet, opbouw in AMvB, uitbouw door toezichthouder Uitwerking in horizontale discipline Bite onderlinge organisatie en vertaling risico Interne checks and balances

9 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. UITGANGSPUNTEN

10 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. RELATIE CORPORATIE MET GEMEENTE Onder directe aansturing van gemeente Prestatieafspraken Corporaties die in meerdere gemeentes actief zijn Volkshuisvestelijke belangen versus financiële belangen Korte termijn versus lange termijn

11 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. IN DE KERN GAAT HET OM: Duidelijkheid over speelveld Duidelijkheid over benodigde informatie over toezicht Voldoende deskundigheid bij toezichthouders (in- en extern) Toezicht met duidelijke bevoegdheden Problemen voorkomen i.p.v. achteraf constateren (kritisch vermogen) Gezaghebbende en betrouwbare benchmark Draagvlak bij stakeholders Een goede toezichtstructuur helpt, maar garandeert niets. het gaat ook om cultuur en mentaliteit. Een maatschappij zonder fouten en incidenten bestaat niet (ter relativering van doorslaande regelgeving)

12 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. SECTOR NEEMT ACTIEF VOORTOUW Naleving en handhaving van codes binnen de sector Toetsing van betrouwbaarheid en deskundigheid en geschiktheid toezicht en bestuur Hoe kan het WSW als onderling borgingsinstituut nu al een rol krijgen bij de verbetering van de financiële discipline. Maar ondertussen is de toekomst van het toezicht in politiek Den Haag al volop in ontwikkeling Herziening woningwet Commissie Hoekstra Reactie minister Blok op Commissie Hoekstra

13 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. ISSUEHerzieningswetHoekstraBrief BlokOpm Financieel toezichtFAW BZK VHV toezichtBZK ProjectsteunFAW CFV SaneringssteunFAWFAW/WSW *)CFV *) aparte organisatie Saneringspot Creeren fonds Nee, is dood geld en heffingsmogelijkheid 5% jaarhuur voldoende Governance Tal van punten nadere regels waaronder onverenigbaarheden 2 hoofdig bestuur bij grotere wcps In beginsel positief over advies. Nader beraden over details AVV Governancecode 1.AVV van een code 2.Mogelijkheid AVV van code op verzoek Governancecode van sector wordt bij AMvB verplicht gesteld. Benchmarks/oordeel belanghouders VisitatieOntwikkel benchmarks Visitatie Benchmarks in eerste aanleg zaak van sector BZK beoordeelt kwaliteit Rendement Expliciet en transparant mbt rendement en aanwending Idem, initiatief aan sector.BZK beoordeelt resultaat. Evt nadere regelgeving.

14 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. MINISTER: ALLE TOEZICHT BIJ MINISTERIE (27-03-2013 ) Zowel volkshuisvestelijk als financieel toezicht bij ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus geen onafhankelijke Financiële Autoriteit Woningcorporaties als opvolger CFV Het volkshuisvestelijk toezicht en het financieel toezicht gescheiden De sanering van woningcorporaties en projectsteun blijven wel taken van een aparte ZBO. Blok wil dit regelen in het wijzigingsvoorstel (novelle) op de binnenkort verder te behandelen nieuwe Woningwet.

15 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. Verbetering toezicht Behalve deze structuur heeft Blok een flink aantal voorstellen voor verbetering van het toezicht: Tweehoofdig bestuur bij grotere corporaties. De sector voert zelf benchmarks in. Corporaties sturen op direct en indirect rendement en op maatschappelijke prestaties. Corporaties waarderen hun vastgoed op eenduidige wijze (marktwaarde in verhuurde staat) Aedes en VTW ontwikkelen zelf een fit and proper-test voor bestuurders en toezichthouders. Betere samenwerking en afstemming tussen toezichthoudende partijen. Actiever en meer risicogericht toezicht, ook 'on site'. Meer bevoegdheden voor de achtervangende partijen bij borging. Een beleidskader voor het volkshuisvestelijk toezicht, gecombineerd met een duidelijke rol van de gemeente in invulling (en beoordeling) van de prestaties van corporaties. Gemeenten krijgen ook een rol in de goedkeuring van investeringen van corporaties in hun gemeente waarvoor het WSW borg staat.

16 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. TOT SLOT Goed toezicht hoe eerder hoe beter! Het is van groot belang voor de sector die al ruim 110 jaar bestaat en die allesbehalve oud en versleten is. Goed functionerende corporaties hebben geen last van toezicht, slecht functionerende corporaties wel en zo hoort dat ook.


Download ppt "Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. REIN HAGENAARS Bestuurder Wonen Noordwest Friesland Lid algemeen bestuur Aedes Lid."

Verwante presentaties


Ads door Google