De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woensdag 1 juni 2016 KOUDE UIT AFVAL Master Assignment Peter Simoës Master of Business in Energy systems.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woensdag 1 juni 2016 KOUDE UIT AFVAL Master Assignment Peter Simoës Master of Business in Energy systems."— Transcript van de presentatie:

1 woensdag 1 juni 2016 KOUDE UIT AFVAL Master Assignment Peter Simoës Master of Business in Energy systems

2 woensdag 1 juni 2016 Inhoud  Voorstellen  Aanleiding onderzoek  Ontwikkeling koudevraag & Beleid  Koelingmethodieken & koudenetten  Project Teleport & Modellering  Koudeleveringsconcepten voor Teleport  Resultaten  Conclusies & Aanbeveling

3 woensdag 1 juni 2016 Voorstellen  Peter Simoës  Afval Energie Bedrijf  WestPoortWarmte B.V.

4 woensdag 1 juni 2016 Aanleiding onderzoek Is AEB geïnteresseerd in koudelevering in het Teleport gebied? Bij aanvang onderzoek 3 mogelijkheden  NUON-warmte realiseert alleen koudelevering  AEB participeert in project, realisatie door NUON warmte  AEB participeert in project, waarbij AEB tevens deelneemt in koudeproductie

5 woensdag 1 juni 2016 Ontwikkeling koudevraag Wereldwijd wordt op dit moment 10% van de geproduceerde elektrische energie gebruikt voor koeling. Dit is 4 x zo veel als 10 jaar terug. De verwachting is dat de komende 10 jaar de koelvraag met dezelfde factor zal groeien Beleid

6 woensdag 1 juni 2016 Klimaatplan Amsterdam  Ambitie van Amsterdam is om in 2025 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen t.o.v. 1990  Gemeente Amsterdam zelf in 2015 CO2-neutraal  Stijging van CO2-uitstoot mede veroorzaakt naar grotere vraag naar koeling

7 woensdag 1 juni 2016 Principe grootschalige koudelevering  Klant wordt ontzorgt  Opwekking en distributie door koudeleverancier  Milieu winst voor maatschappij

8 woensdag 1 juni 2016 KOUDENETTEN NIEUW? Nee ! Amsterdam EUROPA

9 woensdag 1 juni 2016 Koeltechnieken Lokaal  Compressiekoeling luchtgekoeld voor gebouwen of enkele ruimtes  Warmte koude opslag systemen Koudenetten  Vrije koeling  Watergekoelde compressiekoeling  Absorptiekoeling  MIX van meerdere koeltechnieken

10 woensdag 1 juni 2016 Efficiency van koeltechnieken COP COP is de verhouding tussen toegevoerde energie en geproduceerde koude. LAGE COP HOGE COP Veel energie nodig voor productie van koude Weinig energie nodig voor productie van koude

11 woensdag 1 juni 2016 Efficiency van koudenetten Seasonal System Energy Efficiency Ratio Methode om efficiency van een totaal koudesysteem waar meerdere koeltechnieken worden gebruikt te meten. Wordt bepaald door:  COP jaargemiddelde te nemen van elk koudeproductiemiddel  Jaarlijkse aandeel in koudeproductie

12 woensdag 1 juni 2016 PROJECT TELEPORT

13 woensdag 1 juni 2016 Ontwikkelingen Amsterdam Teleport  Veel nieuwbouw gepland tot 2012  Grote koelvraag (50 MW) op klein oppervlak gunstig voor aanleg koudenet  Bedrijven zoeken naar duurzame oplossingen  Veel bestaande WPW klanten

14 woensdag 1 juni 2016 Koelvraag Teleport  Berekend aan de hand van marktonderzoek en European Cooling Index  Jaarlijkse koudelevering groeit komende jaren tot 2013 van 20 GWh naar 97 GWh. Daarna stabiel

15 woensdag 1 juni 2016 Model  Model op basis van kentallen  Referentie situatie bepaald  Alternatieve concepten  Cashflowmodel om NCW en IRV te bepalen  CO2 uitstoot bepaald van concepten

16 woensdag 1 juni 2016 referentie situatie  COP jaargemiddelde 2,8  koelcapaciteit 52 MW / 104 MW opgesteld  250 € per KWth  Investering 26 M€  kosten 19,08 €/GJ koeling  CO2 uitstoot 20,6 kton/jaar

17 woensdag 1 juni 2016 Concept Warmte en Koude Opslag  COP jaargemiddelde 5  koelcapaciteit 52 MW / 104 MW opgesteld  400 € per KWth  Investering 41,6 M€  NCW 13,4 M€ & IRV 1.7%  CO2 uitstoot 11,5 kton/jaar

18 woensdag 1 juni 2016 Concepten met koudenet Ideale locatie  Productiegebouw grenzend aan Teleport gebied en haven  Productiegebouw nabij warmtenet Mogelijke productiemiddelen  Vrije koeling door middel van gebruik havenwater  Watergekoelde compressiekoeling  Absorptiekoeling door benutting warmte uit AEB

19 woensdag 1 juni 2016 Concept vrije koeling in combinatie met watergekoelde compressiekoeling  SSEER 12  Gelijktijdigheid 77%, capaciteit opgesteld 52 MW  45 MW CK + 7 MW VK  Investering 23,6 M€  NCW 10,9 M€ & IRV 19,4%  CO2 uitstoot 9,5 kton

20 woensdag 1 juni 2016 Concepten met gebruik warmte uit AEB Directe methodeIndirecte methode

21 woensdag 1 juni 2016 Indirecte koelconcepten  Koudeproductie on lokale koudestation.  Gebruik maken van absorptiekoelmachines.  Omrekening van COP warmte naar COP elektrisch over het systeem rekening houdend met milieueigenschappen warmtebron 1 GJO,72 GJ COP absorptie O,72 COP elektrisch 40 1 GJ uit 4 bar stoom AEB 56 kWe/GJ. COP systeem i.p.v. 40 naar 5

22 woensdag 1 juni 2016 Kostprijs en milieuaspecten warmte AEB  jaarlijks wordt een mix van bronnen ingezet  aantal bronnen hebben derving van elektriciteit tot gevolg  gemiddelde kostprijs en E- derving bepaald voor AEB warmte

23 woensdag 1 juni 2016 Analyse warmtelevering 2007  Gemiddelde kostprijs 2,33 €/GJ  Gemiddelde E-derving 26 kWe/GJ

24 woensdag 1 juni 2016 Toekomstige warmtelevering  Gemiddelde kostprijs 2,55 €/GJ  Gemiddelde E-derving 49 kWe/GJ

25 woensdag 1 juni 2016 Concept vrije koeling, watergekoelde compressiekoeling en absorptiekoeling dmv warmte uit SV-net  SSEER 12  Gelijktijdigheid 77% / 52 MW  30 MW CK + 15 MW AK + 7 MW VK  Investering 27,4 M€  NCW 3,8 M€ & IRV 12,8%  CO2 uitstoot 16,4 kton

26 woensdag 1 juni 2016 Concept vrije koeling, watergekoelde compressiekoeling en absorptiekoeling dmv biogaswarmte  SSEER 15  Gelijktijdigheid 77% / 52 MW  35 MW CK + 10 MW AK + 7 MW VK (aandeel absorptie 17%)  Investering 26,6 M€  NCW 7,5 M€ & IRV 15,9%  CO2 uitstoot 8,2 kton

27 woensdag 1 juni 2016 Concept vrije koeling, watergekoelde compressiekoeling en absorptiekoeling dmv biogaswarmte en 1,5 bar warmte  SSEER 15  Aandeel absorptie 33%  35 MW CK + 10 MW AK + 7 MW VK  Investering 27,9 M€  NCW 6,2 M€  IRV 14,6%  CO2 uitstoot 7,7 kton

28 woensdag 1 juni 2016 Economische vergelijking

29 woensdag 1 juni 2016 Vergelijking CO2 uitstoot en reductie  Hoogste uitstoot in referentiesituatie  Meeste CO2 reductie bij benutting meest milieuvriendelijke bronnen in AEB

30 woensdag 1 juni 2016 Conclusie  Alle concepten financieel beter dan referentie m.u.v. WKO systemen  Alle concepten hebben verlaging van de CO2 uitstoot tot gevolg. Goede invulling van klimaatplan Amsterdam  Benutting meest milieuvriendelijke bronnen in AEB vraagt om andere bedrijfsvoering van warmtenet

31 woensdag 1 juni 2016 Aanbevelingen  Resultaten in lijn met missie AEB, doorgaan in volgende fase project. Wel met randvoorwaarde dat AEB warmte wordt ingezet. Uitgangspunten van deze studie opnemen in project NUON-warmte  Project 1,5 bar uitkoppeling opstarten binnen AEB  Veranderende bedrijfsvoering warmtenet bespreken met NUON- warmte.  Koudelevering starten in 2008, met warmte uit AEB in 2010


Download ppt "Woensdag 1 juni 2016 KOUDE UIT AFVAL Master Assignment Peter Simoës Master of Business in Energy systems."

Verwante presentaties


Ads door Google