De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West Resoc, 4 december 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West Resoc, 4 december 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West Resoc, 4 december 2007

2 Doel haalbaarheidsstudie Nagaan haalbaarheid verbetering binnenvaartontsluiting kusthavens Nadruk op haalbare oplossing via een beperkte verruiming van het Afleidingskanaal van de Leie Onderzoek op technisch, economisch, financieel, ruimtelijk, milieutechnisch, landschappelijk, … vlak

3

4 Uitgangspunten duwkonvooi klasse Vb (4500 ton) eenrichtingsvaart met kruisingsplaatsen drie of vier lagen containers

5 Uitgangspunten verbetering van de waterhuishouding in het doorkruiste gebied behoud huidige verbindingen ontwerp maximaal binnen de reservatiezone op het gewestplan beslissing ook over innemen of schrappen reservatiezone

6 Uitgangspunten meerwaarden op gebied van natuur, wonen, recreatie, waterbeheersing en ruimtelijke kwaliteit project aangepast aan landschappelijke of ecologische draagkracht van het doorkruiste gebied

7 Uitgangspunten zorg voor lokale bekommernissen studie in openheid en sereniteit, betrokkenheid van alle lokale actoren eerste voorstel van beslissing Vlaamse regering in voorjaar 2008

8 Projectorganisatie Klankbordgroep Maatschappelijk middenveld & verkozenen Stuurgroep Betrokken administraties + haven Werkgroepen Inhoudelijke kennis Infrastructuur Water- huishouding Natuur, ruimte en Landschap Vervoer/ bedrijvigheid Territoriale adviesgroepen Multidisciplinair Provincie Oost-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen Studieteam Landbouw Recreatie TechniekRuimte&MilieuEconomie

9 Transport  Modal split: afwijkende verdeling t.o.v peer-ports

10 Transport –Laatste decennium duidelijke koppeling tussen maritieme trafiek en binnenvaarttrafiek  toename maritieme trafiek = toename binnenvaartactiviteit –Structurele bottlenecks op huidig vaarwegennet hypothekeren continuïteit binnenvaartgroei  zeker voor containers (= belangrijkste groeicategorie)

11 Transport –Structurele bottlenecks op huidig vaarwegennet staan ook normalisering modal split in de weg Bij doorzetten trafiekgroei levert dit toenemende mobiliteitsproblemen Spoor- en estuaire vaart-initiatieven sorteren onvoldoende effect –Zijn bovendien op meerdere O-Ds minder competitief –Verdere verbetering hinterlandontsluiting dringt zich op met name via binnenvaart beperkte mogelijkheden rond Brugge (2,3 M ton)

12 Bedrijvigheid  Opportuniteiten Seine-Schelde West –minder openstaande bruggen Brugge/effecten op kruisend verkeer –verruiming Hinterland kusthavens –rationalisering vervoersstromen/-routes –ontlasting autowegennet –uitbouw extended gateway-concept (POM) –verbeterde watergebonden ontsluiting nijverheid

13 Dwarsprofiel van de waterweg (sobere) ontwerpprincipes van het project Seine-Schelde in Vlaanderen: –behoud breedte waterlijn huidige Leie  eenrichtingsverkeer voor klasse Vb (4500 ton)  kruisend verkeer voor klasse Va (2000 ton) geladen tot maximale diepgang van 3 meter  kruisend verkeer tussen klasse IV (1350 ton) en klasse Vb (2000 ton)

14

15

16 Dwarsprofiel van de waterweg Maatgevend schip is klasse Vb (tweebaks duwkonvooi) –Lengte L = 185 m –Breedte B = 11,40 m –Diepgang T = 3,50 m (geladen tot 4500 ton) en 1,80 m (leeg) Ook wordt een car carrier beschouwd –Lengte L = 110 m –Breedte B = 12,50 m –Diepgang T = 3,55 m (geladen)

17 Dwarsprofiel van de waterweg Bakprofiel –De breedte bedraagt 35 m –De waterdiepte is 4,50 m –Het natte oppervlak van de doorsnede is 158 m 2 Profiel met taluds –De breedte aan het wateroppervlak bedraagt 52 m –De waterdiepte is 4,50 m –Taludhelling 1:3 –De breedte op de bodem bedraagt 25,00 m –Het natte oppervlak van de doorsnede is 173 m 2

18 Vrije doorvaarthoogte –Basisontwerp: 7,00 m (drie lagen containers) –Varianten: 9,10 m (vier lagen containers) 8,50 m (car carrier)

19 Onderzoeksalternatieven Bouwstenen: –keuze van de waterstand (normaal regime) –daaraan gekoppelde sluizen (aantal + ligging) –keuze voor de ligging van het kanaal tussen Dudzele en Strobrugge optie 1: verbreding van het bestaande kanaal met behoud van de middenberm optie 2: verwijderen van de middendijk tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal –keuze van de vorm van het dwarsprofiel (bak, talud)

20 Onderzoeksalternatieven

21

22 Scenario 1 1.5 m 3.5 m 5.6 m

23 Scenario 2 3.5 m 5.6 m

24 Scenario 3 3.5 m 5.6 m

25 Varianten aansluiting achterhaven Zeebrugge

26 Plan-MER parallel met haalbaarheidsstudie onderzoek milieueffecten door deskundigen voorstellen van mitigerende maatregelen ondersteuning van de politieke beslissing integratie watertoets en passende beoordeling onderbouwing latere GRUP kennisgevingsdossier ter inzage bakent het onderzoek af, zowel ruimtelijk als inhoudelijk inspraak heeft enkel hierop betrekking inzage MER-rapport bij RUP-procedure

27 Plaats in proces


Download ppt "Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West Resoc, 4 december 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google