De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

»Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid en bestuur. »De BBC en de daar met gepaard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "»Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid en bestuur. »De BBC en de daar met gepaard."— Transcript van de presentatie:

1 »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid en bestuur. »De BBC en de daar met gepaard financieel evenwicht verplicht de gemeente en OCMW om een streng financieel beleid en het kerntakendebat te voeren. »Het informeren van het college/bestuur over de grote, structurele, strategische uitdagingen voor de komende legislatuur. »Uitleg over de werking en afdelingen gebeurt tussen afdelings- en diensthoofden met de desbetreffende schepen. 1 Situering en doel

2

3 Missie Waken over civiele veiligheid Preventie, preparatie en pro-actie Repressie Natuurrijk en dynamisch karakter behouden Culturen beschermen Commerciële en industriële uitbouw ondersteunen

4 Ability to adept Realisaties: Opstellen van een behoeftenplan personeel Invullen van een deel van dat behoeftenplan Erkennen van “rode vlek” in uitruk naar Lanaken Oprichten van een voorpost met manschappen en materieel in Lanaken

5 Repressie Huisvesting Personeel Voertuigen Preventie Retributie Zonevorming EFFICIENCY

6

7

8

9

10

11

12

13 Bij een verplaatsing “over de brug”  langere uitruktijd  op termijn lost dit zich op  langere aanrijtijd voor Dilsen- Stokkem IDEAAL  plek dichtbij de huidige kazerne  doorsteek naar Koolmijn- Limburg- Maaslaan?

14

15 Aanwerving open plaatsen organogram: Onderofficier technisch tekenaar Officier preventie Indien detacheren naar de zone  kostenrecuperatie: Onderofficier dispatching ½ FTE officier dispatching Regelmatig vrijwilligers aanwerven  Belangrijk voor uitruk overdag: Lanaken Maasmechelen

16

17

18 Zonale dispatching Afbouw calltakers Invoeren van inslapende wachten: bevelvoerders en/of vrachtwagenchauffeur  Snellere uitruk ‘s nachts  Bewaking kazerne en materieel

19

20 Overdag: 1 à 2 beroepskrachten naar Lanaken Overdag operationeel ‘s Nachts: Inslapende bevelvoerder volhouden tot 2018 In de mate van het mogelijke afbouw Contacten met Maastricht voor Veldwezelt - Riemst

21 Functionele loopbaan beroepspersoneel: Per 1 januari 2014: 4 sergeanten Per 1 januari 2015: 2 sergeanten Per 1 januari 2017: 4 eerste sergeanten Per 1 januari 2018: 2 eerste sergeanten Vrijwilligerspersoneel: Per 1 januari 2015: 2 sergeant Maasmechelen 1 korporaal Maasmechelen 4 korporaal Lanaken Per 1 januari 2017: 2 eerste sergeant Maasmechelen  Belangrijk voor bevelvoering : Lanaken Maasmechelen

22 Korte termijn: Opleiden van brandweervrijwilligers tot ambulancier, inschrijving school op kosten van de zone  De brandweer is vóór de ziekenwagen bij interventies  Meerwaarde bij alle interventies

23 2013: Bestelwagen (vervanging 1997 transit) 2014:Commandowagen (vervanging 2000 landcruiser) Dienstvoertuig 2015: bosbrandweerwagen(vervanging 1996 Mercedes) watercontainer voor het haakarmvoertuig 2016: bosbrandweerwagen (vervanging 2000 MAN) Commando/dienstvoertuigen (vervanging 2006 Ford S-max) 2018: Autoelevator Signalisatiewagen (vervanging 1998 Transit) Zone: bosbrandweerwagen, autopomp, technisch hulpverleningsvoertuig ?

24 Verlaging met 5 % van de uitgaven:10.650 euro Technische benodigdheden Kledij Prestaties door derden Onderhoud en herstellingen Opleidingen

25 Uitwerken van een intern systeem om 5 jaarlijks de horeca van Maasmechelen te controleren (intern) IJveren voor een systeem waarbij mensen niet in een nieuwbouw ingeschreven worden voordat de brandweer een controle ter plaatse deed uitwerken van een systeem met andere diensten van de gemeente  Noodzaak aan officier preventie

26 Terugvorderen van kosten via retributie Brandpreventie Oneigen taken van de brandweer – salvage Preventieve aanwezigheid bij evenementen en gebeurtenissen Tarieven aanpassen

27 Brandpreventie 30.000 euro Zone factureert gemeente  Gemeente is vrij door te factureren Oneigen taken van de brandweer – salvage 21.300 euro Preventieve aanwezigheid bij evenementen en gebeurtenissen (brandwacht) 25.000 euro Kosten voor elke inzet van de brandweer factureren aan de organisator

28 Maasmechelen ontvangt 287 000 euro in 2013 vanuit de provinciale bijdrage bovenop de reeds ontvangen voorschotten Grotere investeringen personeel en materieel  grotere inspanningsindex  kleiner eigen aandeel

29 SD1: een coördinatie van de prezone uitvoeren m.o.o. de oprichting van de brandweerzone in 2014 SD2: een financieel beheer van de prezone uitvoeren SD3: een risicoanalyse op zonaal niveau uitvoeren SD4: een zonaal ICT-netwerk uitbouwen SD5: een uniforme informatievoorziening uitbouwen SD6: een meerjarenaankoopplan inzake materieel (rollend en niet- rollend) en persoonlijke beschermingsmiddelen verwezenlijken SD7: een zonaal opleidingsplan realiseren voor het personeel SD8: een autonome organisatie uitbouwen die een sleutelpositie voor de civiele veiligheid invult SD9: een zonaal preventiebeleid realiseren SD10: interne en externe communicatie verzorgen SD11: een uniforme operationele werking in de brandweerzone realiseren

30 SD2: een financieel beheer van de prezone uitvoeren waken bij het opstellen van de zonale begroting waken over het gemeentelijk retributiereglement Zone factureert gemeente  Gemeente is vrij door te factureren

31 SD3: een risicoanalyse op zonaal niveau uitvoeren onderzoek naar de ideale ligging van een brandweerkazerne in Maasmechelen SD5: een uniforme informatievoorziening uitbouwen aanwerven van een technisch tekenaar voor interventieplannen SD8: een autonome organisatie uitbouwen die een sleutelpositie voor de civiele veiligheid invult waken over de implementatie van organieke reglementen naar één zonaal reglement SD11: een uniforme operationele werking in de brandweerzone realiseren Meewerken aan het ontwerp van een zonale dispatching Waken over de belangen van onze calltakers


Download ppt "»Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid en bestuur. »De BBC en de daar met gepaard."

Verwante presentaties


Ads door Google