De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009 GSB prestatie-indicatoren 20 november 2008 Drs.D.E.(David) Zijlmans RA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009 GSB prestatie-indicatoren 20 november 2008 Drs.D.E.(David) Zijlmans RA."— Transcript van de presentatie:

1 Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009 GSB prestatie-indicatoren 20 november 2008 Drs.D.E.(David) Zijlmans RA

2 Pagina 220 november 2008 Agenda ► Wettelijk kader – GSBIII 2005-2009 ► Verantwoording van de GSB prestatie-indicatoren ► Rol en verantwoordelijkheden accountant ► Vereisten deugdelijke totstandkoming GSB prestatie- indicatoren ► Knelpunten uit de praktijk

3 Pagina 320 november 2008 Wettelijk kader – GSBIII 2005-2009 ► Investering stedelijke vernieuwing (Fysiek) ► Wet Stedelijke Vernieuwing ► Brede doeluitkering Sociaal Integratie en Veiligheid (Sociaal) ► Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (SIV) ► Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid ► Besluit Stadseconomie GSBIII (Economie)

4 Pagina 420 november 2008 Verantwoording van de GSB prestatie- indicatoren Waar? In de SiSa-bijlage bij de jaarrekening onder nummer 41, 42 en 80 Wat? Doelstellingen en prestatieafspraken die met het Rijk zijn overeengekomen op basis van het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma en vastgelegd in het GSB- convenant per stad ► Afspraak ► Realisatie

5 Pagina 520 november 2008 Rol en verantwoordelijkheden accountant ► De accountant voert een beoordeling uit op de deugdelijke totstandkoming, dit omvat niet de inhoudelijke juistheid ► De bevindingen worden opgenomen in de voorgeschreven tabel in het Rapport van Bevindingen Werkzaamheden: ► Risicoanalyse ► Beoordeling van onderliggende administraties ► Aansluiting van de SiSa-bijlage met de onderliggende administraties

6 Pagina 620 november 2008 Deugdelijke totstandkoming GSB prestatie-indicatoren ► Bij de opdrachtverstrekking aan een derde wordt een contract opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de eisen in de wet- en regelgeving ► Sprake van een duidelijke relatie opdrachtgever- opdrachtnemer, mijlpalen in het contract ► De derde is een erkende organisatie voor de uitvoering van de taak van de specifieke uitkering ► De registratie omvat alle indicatoren, zoals op te nemen in de bijlage bij de jaarrekening ► De wijze van interne registratie voldoet aan de gestelde eisen in de wet- en regelgeving

7 Pagina 720 november 2008 Knelpunten uit de praktijk (1) Knelpunten ► Geen eenduidig systeem voor de vastlegging of berekening, veel via mail ► Gegevens worden door verschillende afdelingen bijgehouden ► Gegevens worden niet geverifieerd met onderbouwingen ► Gegevens worden opgeleverd door een derde partij ► Registraties zijn manipuleerbaar Praktische oplossingen en tips ► De coördinatie van alle indicatoren bij één persoon neerleggen per deelproject een verantwoordelijke aanwijzen ► Rollen en verantwoordelijkheden vastleggen ► Registratie standaardiseren in een projectadministratie en helder omschrijven ► Bronnen per indicator zo exact mogelijk omschrijven ► Berekeningswijze per indicator zo exact mogelijk omschrijven ► Werkwijze en aanlevering met de derde partij vastleggen in een protocol en deze afstemmen met de derde partij ► Gestructureerde documentatie en vastlegging van brondocumentatie en prestatieverklaringen

8 Pagina 820 november 2008 Knelpunten uit de praktijk (2) Knelpunten 1. Realisatie jaarlijks invullen 2. Hanteren van de t+1 methode 3. Het aantal regels in de SiSa-bijlage is te beperkt 4. Wat vul ik waar nu in? 5. Mag ik de waarden afronden op hele getallen? 6. Wat in geval van niet-numerieke afspraken? Praktische oplossingen en tips 1. GSB SIV en ISV hoeven niet jaarlijks ingevuld te worden maar mag wel 2. In het laatste jaar niet meer toegestaan 3. Aantal regels is uitgebreid 4. Indicator: omschrijving, afspraak en realisatie: alleen numerieke waarden 5. Aantallen mogen afgerond worden op hele getallen, percentages maximaal 2 decimalen (30% = 30 6. Dan vult u bij de kolom realisatie een ‘0’ in ingeval de betreffende afspraak niet is behaald en een ‘1’ ingeval de afspraak wel is behaald

9 Pagina 920 november 2008 Samenvatting ► De prestatie-indicatoren dient u op te nemen in de SiSa- bijlage ► Aan de indicatoren dient een betrouwbare administratie ten grondslag te liggen ► De accountant controleert de deugdelijke totstandkoming en niet de inhoudelijke juistheid ► Heldere afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden zowel intern als extern is een must ► Centrale coördinatie heeft de voorkeur

10 Vragen?


Download ppt "Stedendag verantwoording GSBIII 2005-2009 GSB prestatie-indicatoren 20 november 2008 Drs.D.E.(David) Zijlmans RA."

Verwante presentaties


Ads door Google