De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond oud papier 2010. Welkom en inleiding programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond oud papier 2010. Welkom en inleiding programma."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond oud papier 2010

2 Welkom en inleiding programma

3 Inhoud presentatie Doel bijeenkomst Aanleiding Papierinzameling Hoe wordt papier ingezameld? De vergoeding voor de verenigingen de afgelopen jaren De waarde van het oud papier Inzamelkosten Juridisch geschil Reparco De gevolgen Uitgangspunten op hoofdlijnen Inhoud verordening Consequenties verenigingen Proces Wat wordt van de gemeenteraad gevraagd? Einde

4 Doel bijeenkomst Informerend: gemeenteraad informeren over het voorstel om een nieuwe concept verordening inzamelvergoeding oud papier voor te leggen Opiniërend: gevoelens en zienswijze van gemeenteraad in kaart brengen

5 Aanleiding Op 10 december 2009 heeft de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel besloten om een voorstel richting gemeenteraad op te stellen voor aanpassing van de oud papier verordening Redenen: –In 2009 lage marktwaarde oud papier –Hoge inzamelkosten Hierdoor waren de kosten voor de gemeente in 2009 hoog en hadden de verenigingen lage inkomsten.

6 Papierinzameling De papierstroom Huishoudens Verenigingen Verwerker (Reparco) De gelden (vergoeding) Reparco Gemeenten Verenigingen

7 Hoe wordt papier ingezameld? Huis-aan-huis inzameling met vrijwilligers Huis-aan-huis inzameling zonder vrijwilligers Permanente container Periodieke container Zelf wegbrengen In gemeente Sint Anthonis zamelen verenigingen oud papier uitsluitend in met permanente en periodieke containers.

8 De vergoeding voor de verenigingen de afgelopen jaren Voor elke kg. ingezameld papier ontvangt de vereniging een vergoeding De vergoeding wordt als volgt bepaald: De waarde van het oud papier - de inzamelkosten van het oud papier =de vergoeding aan vereniging

9 De waarde van het oud papier 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Waarde papier in periode 2003 – 2006 gemiddeld € 60,00 per ton

10 De waarde in 2008 en 2009 Tot en met 2007 werd de waarde van het oud papier maandelijks vastgesteld op basis van de wereldwaarde van oud papier. In 2008 is voor het gehele jaar een vaste waarde voor het oud papier vastgesteld van € 105,20 per ton. Vanaf 1 januari 2009 wordt de vaste waarde losgelaten en wordt de waarde bepaald op basis van de wereldwaarde van het oud papier en deze wordt maandelijks vastgesteld. Wanneer de wereldwaarde onder de garantieprijs ligt, wordt voor het bepalen van de inzamelvergoeding uitgegaan van de garantieprijs: € 46,00 per ton (januari t/m april 2009).

11 De inzamelkosten in 2009 Periodieke container: 0-2000 kg:€ 59,87* 2000-4000 kg:€ 50,20* >4000 kg:€ 49,49* Permanente container: 0-2000 kg:€ 28,21* 2000-4000 kg:€ 19,69* >4000 kg:€ 17,84* Kraakperswagen incl. chauffeur met vrijwilligers: 0-3000 kg:€ 43,82 3000-6000 kg:€ 36,04 >6000 kg:€ 34,80

12 Inzamelkosten en vergoedingen Sint Anthonis In 2009 was de marktwaarde van het oud papier lager dan de garantieprijs van € 46,00. Het verschil tussen de marktwaarde en de garantieprijs is in 2009 voor rekening van gemeente Sint Anthonis gekomen: Januari:€ 14,33 per ton Februari:€ 7,67 per ton Maart:€ 7,67 per ton April:€ 4,33 per ton

13 Juridisch geschil Reparco Juridisch geschil gaat over de hoogte van de inzamelkosten voor permanente en periodieke containers, de door Reparco berekende kosten zijn hoger dan aangegeven in het bestek Tot en met 2009 werd gerekend met de inzamelkosten van containers conform bestek (gemiddelden 2008): Permanent:€ 0,37 Periodiek€ 2,19 Tot januari 2010 heeft de gemeente het verschil in inzamelkosten voor haar rekening genomen: –€ 19,32 / ton voor permanente container –€ 48,01 / ton voor periodieke container

14 De gevolgen Lage waarde voor het oud papier en de hoge inzamelkosten hebben tot gevolg dat de opbrengst voor verenigingen in 2009 laag zijn Voor sommige inzamelsystemen waren de inzamelkosten die Reparco in rekening bracht in 2009 hoger dan de inkomsten, met name bij de periodieke containers. Het verschil tussen ontvangen gelden van Reparco en de uitbetaalde gelden aan verenigingen was in 2009 voor rekening van de gemeente Sint Anthonis (bijna 37.000,-) Per 1 januari 2010 worden de door Reparco in rekening gebrachte inzamelkosten bij de verenigingen in rekening gebracht.

15 Uitgangspunten op hoofdlijnen Waarom aanpassing verordening: –Stabiele inkomsten voor verenigingen; –Gemeente is momenteel risico dragende partij; –Financieel risico gemeenten afdekken –Vereenvoudiging vergoedingensysteem –Uniformering vergoedingensysteem Land van Cuijk en Boekel Uitgangspunten aanpassing: –Huidige wijze van inzamelen blijft behouden; –Kijken naar verordeningen in regio waar netto prijs geldt;

16 Inhoud verordening Netto inzamelvergoedingen per inzamelsysteem: –Containers: € 30,00 per ton; –Kraakperswagen: € 20,00 per ton. Vergoedingen zijn gebaseerd op gemiddelde langjarige marktwaarde minus inzamelkosten; Bekeken is wat de hoogte van de vergoeding is van omliggende gemeenten; Bij lage marktwaarde is gemeente risicodragende partij, het tekort wat dan ontstaat wordt gedekt door afroming wanneer de marktwaarde van het oud papier hoog is.

17 Consequenties voor verenigingen (1)

18 Consequenties voor verenigingen (2) Verschil vergoedingen verenigingen oude en nieuwe situatie

19 Proces Omdat het beleid (verordening) wordt gewijzigd worden de verenigingen erbij betrokken. –BCA concept verordening is opgesteld –Verenigingen zijn geïnformeerd en hebben reactie gegeven –Gemeenteraden: informerend en opiniërend –Reacties terug naar BCA –BCA past verordening aan (3 november 2010) –Aangepaste verordening terug naar raad ter besluitvorming Uitgangspunt: eenduidige regeling in de zes BCA gemeenten

20 Wat wordt van de gemeenteraad gevraagd? 1)Wat vindt u van de beoogde vergoedingensystematiek? 2)Hoe denkt u over de financiële consequenties voor verenigingen? 3)Wat vindt u van de reductie van het financiële risico voor de gemeente? 4)Vindt u dat het afgeroomde bedrag na 1 of 2 jaar naar rato verdeeld moet worden over de inzamelende verenigingen, alle verenigingen in de gemeente of ten goede moet komen aan de gemeente?

21 Einde Vragen aan ons…?


Download ppt "Informatieavond oud papier 2010. Welkom en inleiding programma."

Verwante presentaties


Ads door Google