De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het jaar van de waarheid!. Wat gaan we doen vanmiddag › In en outs keuzedelen › Met kennis van zaken: spread the word in jouw school › Kennisdelen met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het jaar van de waarheid!. Wat gaan we doen vanmiddag › In en outs keuzedelen › Met kennis van zaken: spread the word in jouw school › Kennisdelen met."— Transcript van de presentatie:

1 Het jaar van de waarheid!

2 Wat gaan we doen vanmiddag › In en outs keuzedelen › Met kennis van zaken: spread the word in jouw school › Kennisdelen met collega’s › Bewustwording van mogelijke keuzes op jouw school › En wij zijn…….

3 Uitgangspunten herziening

4 Wat is écht nieuw in relatie tot de structuur › Specialistenopleiding: eenjarige kopopleiding op niveau 4 behorend bij of verwante aan vakopleiding niveau 3 › Entreeopleiding: voormalig BKA en AKA nu in 1 dossier met 9 profielen › Brede basis: verwantschap tussen kwalificaties samengepakt in brede basis per dossier › Keuzedelen: een verrijking op de kwalificatie, bieden een plus voor de student

5 Herziene structuur

6 Soorten keuzedelen

7 Keuzedelen kunnen op verschillende wijze worden uitgevoerd

8 Keuzedeelverplichting › Per soort opleiding is vastgelegd wat de omvang is van de keuzedeelverplichting › De keuzedeelverplichting wordt uitgedrukt in studielast in klokuren › De keuzedeelverplichting moet gevuld worden met één of meerdere keuzedelen › De keuzedeelverplichting is onderdeel van de totale studielast van 1600 sbu per jaar, en komt er dus niet bovenop.

9 Omvang studielast keuzedeelverplichting De keuzedeelverplichting moet gevuld worden met één of meerdere keuzedelen

10 Gemotiveerd afwijken van de keuzedeelverplichting › Scholen mogen per opleiding (= crebo) gemotiveerd afwijken van de keuzedeelverplichting met een onderdeel van 240 sbu › Invulling met persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming › Vereiste: onderwijs van voldoende kwaliteit en géén overlap met kwalificatie › BOT telt mee voor onderwijstijd, BPV niet › Entree- en specialistenopleidingen zijn uitgezonderd

11 Gemotiveerd afwijken van de keuzedeelverplichting Voorbeeld: Vakopleiding met 720 sbu keuzedeelverplichting, de school kiest voor het afwijken van de keuzedeelverplichting en mindert daarmee de verplichting met 240 uur.

12 Aanbodverplichting › De school bepaalt welke gekoppelde keuzedelen uit het landelijk register in het aanbod worden opgenomen › Het aanbod moet voldoende zijn voor de student om daadwerkelijk te kunnen kiezen › Voldoende is minimaal 2 configuraties van keuzedelen of voldoende voor keuzedeelverplichting plus 1 › Omvang aanbodverplichting is dus groter dan omvang keuzedeelverplichting › Niet-bekostigde instellingen mogen alleen de keuzedelen aanbieden die gekoppeld zijn aan de kwalificaties waarvoor zij diploma-erkenning hebben

13 Aanbod in configuraties – pakketjes keuzedelen › Het aanbod is gevat in pakketjes van keuzedelen waar studenten uit kunnen kiezen › Studenten kiezen op 1 moment voor een pakketje, en later nog een keer als er nog een ? In het pakket zit

14 › Studenten kiezen uit een bak met keuzedelen, die geregeld geactualiseerd kan worden › Er is 1 keuzemoment of er zijn meerdere keuzemomenten in de opleiding Aanbod van losse keuzedelen › De keuzedelen moeten bij elkaar opgeteld een bepaalde omvang hebben

15 Kiezen van keuzedelen door de student › Keuzemomenten kunnen per opleiding verschillen › Aanbod van keuzedelen kunnen gedurende de opleiding wijzigen › Check waar de student keuze moet doorgeven › De keuze van een student wordt vastgelegd in de (bijlage/ onderwijsblad van) OOK en als er sprake is van bpv ook op de POK (bpvo)

16 Kiezen voor niet-gekoppelde keuzedelen

17 › Een student kan een verzoek indienen voor volgen van niet-gekoppelde keuzedelen › Het verzoekt dient in beginsel gehonoreerd te worden door de school › Daarnaast kunnen alleen organisatorische bezwaren leiden tot afwijzing van het verzoek › Het niet-gekoppelde keuzedeel komt in de plaats van een gekoppelde en geeft dus invulling aan keuzedeelverplichting › Het keuzedeel moet onderdeel zijn van het actuele, schoolbrede keuzedeelaanbod en heeft géén overlap met de kwalificatie

18 Extra keuzedelen › De school kan de student de mogelijkheid bieden om extra keuzedelen te volgen › De student schuift aan bij bestaand aanbod van de school › Bekostigde instellingen mogen alle keuzedelen als extra keuzedeel aanbieden (niet-bekostigde instellingen enkel wat bij de licenties hoort) › Extra keuzedelen zijn niet hetzelfde als niet-gekoppelde keuzedelen op verzoek; extra keuzedelen komen bovenop de keuzedeelverplichting en overlap is geen issue

19 Beroepspraktijkvorming in een keuzedeel › BPV in het kader van een keuzedeel kan bij ieder door SBB erkend leerbedrijf worden uitgevoerd; het leerbedrijf hoeft hiervoor niet apart erkend te zijn › De BPV-overeenkomst verandert dus ook: er kunnen keuzedelen op staan én de vierde handtekening van het kenniscentrum is niet meer nodig › Een keuzedeel kan door de school in de BPV geprogrammeerd worden, het moet niet › Een keuzedeel valt buiten de subsidieregeling voor leerbedrijven (is enkel voor kwalificerende bpv)

20

21 Keuzedelen in de BBL › Keuzedelen in BBL-opleidingen in hoge mate in de BPV georganiseerd › POK op 31-12 voor de kwalificatie (dus niet keuzedeel) is nodig voor bekostiging › Uitwerking wordt met aandacht gemonitord › Ook BBL-opleidingen krijgen te maken met de keuzedeelverplichting

22 Keuzedelen tellen mee voor diplomering

23 Diplomering keuzedelen t/m cohort 2017-2018 › Het behalen van een keuzedeel is niet bepalend voor het behalen van het diploma › Het hebben van een examenresultaat per keuzedeel is wel voorwaardelijk voor het behalen van het diploma › Iedere student moet examen doen voor de keuzedelen binnen de opleiding om het diploma te kunnen krijgen › Het voldoen hieraan is onderdeel van de beoordeling van de examencommissie › Dat geldt voor keuzedelen waarmee de keuzedeelverplichting wordt ingevuld; gekoppelde keuzedelen én op verzoek van de student niet-gekoppelde keuzedelen

24 Rekening houden met keuzedelen als onderdeel van slaag-zakbeslissing vanaf cohort 2018/2019

25 Monitoring inzet keuzedelen › In 2016 gaat een monitoringtraject vanuit regie van start › Belicht zowel de ontwikkelkant van het register als het gebruik in de praktijk › Speciale aandacht voor slaag-zak, vorming en niet-gekoppelde keuzedelen › Komende tijd in overleg met de scholen informatie ophalen en rapporteren › DUO gaat de data verzamelen bij de scholen en eerste analyse doen

26 › 1. Aanbod voor keuzedelen bepalen › 2. Kiezen voor keuzedelen Hoe zit het met de keuzedelen op jouw school? › 3. Uitvoeren van keuzedelen

27 Nu een aantal stellingen over keuzedelen Ruimte voor discussie….. › Grootste uitdaging › Grootste kans › Brandende vraag Schrijf voor jezelf op:

28 Wat zit er in jullie aanbod? Per opleiding en schoolbreed?

29 Kunnen jullie studenten kiezen uit configuraties of losse keuzedelen en wanneer kiezen ze?

30 Hoe en door wie wordt de student begeleid in aanloop naar zijn keuze?

31 Hoe verloopt het proces als studenten kiezen voor voor niet-gekoppelde keuzedelen?

32 Niet-gekoppelde keuzedelen bij doorstroom, een kans!

33 Heb je een beeld van BPV voor keuzedelen?

34 Welke afspraken zijn er rondom vrijstellingen voor keuzedelen?

35 Welke brandende vragen zijn er nog › Welke vragen en acties neem je mee terug je organisatie in? Op het boodschappenlijstje

36 www.ihks.nl handreikingen / documenten / stappenplannen tips / faq’s / good practices / presentaties

37 www.s-bb.nl kwalificatiedossiers / keuzedelen achtergrondinformatie / themadocumenten

38 www.herzieningmbo.nl uitleg / feiten / nieuws / achtergrondartikelen faq’s / good practices / publicaties / presentaties


Download ppt "Het jaar van de waarheid!. Wat gaan we doen vanmiddag › In en outs keuzedelen › Met kennis van zaken: spread the word in jouw school › Kennisdelen met."

Verwante presentaties


Ads door Google